[Hỏi] Trường Hợp Mình Đi Tỉnh Xuống Bệnh Viện Trung Ương Thì Có Được Hưởng Không. Hay Phải Xin Giấy Chuyển Tuyến Ạ?

  • Tạo bởi Tiểu Kim
  • Start date
Đăng câu hỏi trong mục bảo hiểm
Bình luận hay nhất
Mọi người cho em hỏi. Sau ngày 1/1/2021 Bảo hiểm y tế thông tuyến tỉnh. Có nghĩa là mình đi bất kỳ tỉnh nào cũng được. Trường hợp mình đi tỉnh xuống bệnh viện trung ương thì có được hưởng không. Hay phải xin giấy chuyển tuyến ạ? Em cảm ơn
Đúng là đi bất kỳ bệnh viện tỉnh nào cũng được nhưng phải nằm viện mới được hưởng nhé, còn chỉ đi khám thì không được hưởng đồng nào đâu. Còn bệnh viên tuyến trung ương chưa được thông tuyến đâu bạn nhé, tự đi là bị trái tuyến hoặc là được hưởng rất ít hoặc là không được gì nha bạn
19/3/21
1,768
24
38
Mọi người cho em hỏi. Sau ngày 1/1/2021 Bảo hiểm y tế thông tuyến tỉnh. Có nghĩa là mình đi bất kỳ tỉnh nào cũng được. Trường hợp mình đi tỉnh xuống bệnh viện trung ương thì có được hưởng không. Hay phải xin giấy chuyển tuyến ạ? Em cảm ơn
Thông tuyến tỉnh nhưng phải nằm viện bạn nhé. Trung ướng thì bạn vẫn phải xin giấy chuyển viện nhé, còn nếu bạn tự đi thì sẽ bị trái tuyến và mức hưởng sẽ là thấp bạn nhé
 

Haman

editor
19/2/21
1,584
5
38
Mọi người cho em hỏi. Sau ngày 1/1/2021 Bảo hiểm y tế thông tuyến tỉnh. Có nghĩa là mình đi bất kỳ tỉnh nào cũng được. Trường hợp mình đi tỉnh xuống bệnh viện trung ương thì có được hưởng không. Hay phải xin giấy chuyển tuyến ạ? Em cảm ơn
Đúng là đi bất kỳ bệnh viện tỉnh nào cũng được nhưng phải nằm viện mới được hưởng nhé, còn chỉ đi khám thì không được hưởng đồng nào đâu. Còn bệnh viên tuyến trung ương chưa được thông tuyến đâu bạn nhé, tự đi là bị trái tuyến hoặc là được hưởng rất ít hoặc là không được gì nha bạn
 
Bình luận hay nhất