[Hỏi] Trường có thông báo là trả lại tiền bảo hiểm nhưng sẽ bị trừ đi tiền bhyt. Vậy cho em hỏi, ko thu bảo hiểm xã hội mà lại trừ bảo hiểm y tế đúng k?

  • Tạo bởi Nhật ý
  • Start date
Đăng câu hỏi trong mục bảo hiểm
N

Nhật ý

Guest
Trường em là mn tư thục, hiện đã thông báo giải thể từ tháng 1, nhưng trường ko báo lại cho bên bảo hiểm mà vẫn nộp. Nhưng đến nay, bên bảo hiểm ko đồng sự với việc trường có thông báo giải thể nhưng chưa nộp quyết định. Mà bây giờ trường lại có thông báo là trả lại tiền bảo hiểm nhưng sẽ bị trừ đi tiền bhyt. Vậy cho em hỏi, ko thu bảo hiểm xã hội mà lại trừ bảo hiểm y tế thì đúng hay sai? Vì quyền lợi của nhân viên ko có mà tại sao em vẫn phải đóng bhyt?
 
Bình luận hay nhất
Trường em là mn tư thục, hiện đã thông báo giải thể từ tháng 1, nhưng trường ko báo lại cho bên bảo hiểm mà vẫn nộp. Nhưng đến nay, bên bảo hiểm ko đồng sự với việc trường có thông báo giải thể nhưng chưa nộp quyết định. Mà bây giờ trường lại có thông báo là trả lại tiền bảo hiểm nhưng sẽ bị trừ đi tiền bhyt. Vậy cho em hỏi, ko thu bảo hiểm xã hội mà lại trừ bảo hiểm y tế thì đúng hay sai? Vì quyền lợi của nhân viên ko có mà tại sao em vẫn phải đóng bhyt?
Chào em, BHYT là khoản bảo hiểm mà chỉ cần phát sinh là phải đóng rồi. Điều này được hiểu như sau, tháng 1 là trường em báo giải thể nhưng lại không làm hồ sơ báo giảm lao động tháng 1 mà vẫn đóng bảo hiểm đầy đủ từ trước đến nay. Khi đó BHYT sẽ vẫn bị bên BHXH thu. Nay BHXH...

Haman

editor
19/2/21
1,584
5
38
Trường em là mn tư thục, hiện đã thông báo giải thể từ tháng 1, nhưng trường ko báo lại cho bên bảo hiểm mà vẫn nộp. Nhưng đến nay, bên bảo hiểm ko đồng sự với việc trường có thông báo giải thể nhưng chưa nộp quyết định. Mà bây giờ trường lại có thông báo là trả lại tiền bảo hiểm nhưng sẽ bị trừ đi tiền bhyt. Vậy cho em hỏi, ko thu bảo hiểm xã hội mà lại trừ bảo hiểm y tế thì đúng hay sai? Vì quyền lợi của nhân viên ko có mà tại sao em vẫn phải đóng bhyt?
Chào em, BHYT là khoản bảo hiểm mà chỉ cần phát sinh là phải đóng rồi. Điều này được hiểu như sau, tháng 1 là trường em báo giải thể nhưng lại không làm hồ sơ báo giảm lao động tháng 1 mà vẫn đóng bảo hiểm đầy đủ từ trước đến nay. Khi đó BHYT sẽ vẫn bị bên BHXH thu. Nay BHXH trả lại tiền BHXH vì không đồng ý với vấn đề giải thể mà không làm hồ sơ là đúng em nhé, bên BHXH truy thu BHYT là đúng rồi. Đây là nguyên tắc khi làm BHXH, cũng hơi khó giải thích cho em hiểu
 
Bình luận hay nhất
19/3/21
1,768
24
38
Trường em là mn tư thục, hiện đã thông báo giải thể từ tháng 1, nhưng trường ko báo lại cho bên bảo hiểm mà vẫn nộp. Nhưng đến nay, bên bảo hiểm ko đồng sự với việc trường có thông báo giải thể nhưng chưa nộp quyết định. Mà bây giờ trường lại có thông báo là trả lại tiền bảo hiểm nhưng sẽ bị trừ đi tiền bhyt. Vậy cho em hỏi, ko thu bảo hiểm xã hội mà lại trừ bảo hiểm y tế thì đúng hay sai? Vì quyền lợi của nhân viên ko có mà tại sao em vẫn phải đóng bhyt?
Như em nói thì rõ ràng là bên trường em vẫn đóng các loại bảo hiểm cho nhân viên từ tháng 1 đến giờ, mà nguyên tắc là chưa báo giảm thì tiền BHYT tháng nào cũng mất em nhé, họ thu BHYT là đúng rồi, bên BHXH bắt thu đó không phải trường tự thu đâu.
Chị ví dụ nhé, tháng 7 báo giảm nghỉ hẳn và nhưng công ty lại làm hồ sơ báo giảm ngày 21/8 thì khi đó sẽ bị truy thu tiền BHYT tháng 7, tháng 8 còn tiền BHXH tháng 7 tháng 8 không mất nhé