[Hỏi] Trước Em Làm Tại 1 Công Ty, Làm Bình Thường Đến Ngày 10/05 Thì Dịch Bùng, Nhân Viên Công Ty Bị Cho Nghỉ Dịch, Em Thuộc Đối Tượng Nghỉ Không Lương....

  • Tạo bởi P.T.T.Minh
  • Start date
Đăng câu hỏi trong mục bảo hiểm
P

P.T.T.Minh

Guest
Em chào mọi người, trước em làm tại 1 công ty, làm bình thường đến ngày 10/05 thì dịch bùng, nhân viên công ty bị cho nghỉ dịch, em thuộc đối tượng nghỉ không lương. Nghỉ đến giữa tháng 09 thì em xin nghỉ tại Công ty. Bây giờ em thông báo họ chốt sổ cho em thì họ kêu tháng 05 em phải đóng 100% tiền bảo hiểm, như vậy có đúng quy định không ạ?
Vì thực tế em chỉ đi làm 08 ngày, và nghỉ không lương do công ty yêu cầu chứ k phải em tự ý nghỉ.
 
19/3/21
1,768
24
38
Em chào mọi người, trước em làm tại 1 công ty, làm bình thường đến ngày 10/05 thì dịch bùng, nhân viên công ty bị cho nghỉ dịch, em thuộc đối tượng nghỉ không lương. Nghỉ đến giữa tháng 09 thì em xin nghỉ tại Công ty. Bây giờ em thông báo họ chốt sổ cho em thì họ kêu tháng 05 em phải đóng 100% tiền bảo hiểm, như vậy có đúng quy định không ạ?
Vì thực tế em chỉ đi làm 08 ngày, và nghỉ không lương do công ty yêu cầu chứ k phải em tự ý nghỉ.
Chào em, nếu đúng ra tháng 5 em đi làm có 8 ngày thì công ty phải báo nghỉ không lương cho em mới đúng, đằng này chắc là không báo gì cho em và đóng tiền bảo hiểm cho em hết tháng 5 rồi nên mới bắt em làm thế, còn làm 8 ngày của tháng 5 thì không đủ điều kiện để đóng bảo hiểm của tháng 5 đâu em ạ. Còn việc ai chịu tiền bảo hiểm của tháng 5 thì em với công ty thỏa thuận. Nếu tháng 5 em đi làm đủ công thì em đóng 1 phần, công ty đóng 2 phần. Còn trường hợp này công ty đã đóng và họ bắt em tự bỏ 100% cũng có lý
 

Haman

editor
19/2/21
1,584
5
38
Em chào mọi người, trước em làm tại 1 công ty, làm bình thường đến ngày 10/05 thì dịch bùng, nhân viên công ty bị cho nghỉ dịch, em thuộc đối tượng nghỉ không lương. Nghỉ đến giữa tháng 09 thì em xin nghỉ tại Công ty. Bây giờ em thông báo họ chốt sổ cho em thì họ kêu tháng 05 em phải đóng 100% tiền bảo hiểm, như vậy có đúng quy định không ạ?
Vì thực tế em chỉ đi làm 08 ngày, và nghỉ không lương do công ty yêu cầu chứ k phải em tự ý nghỉ.
Chào em, em hiểu đơn giản thế này nhé, để đóng BHXH thì tháng đó em phải làm đủ số công, nếu không làm đủ sổ công bắt buộc thì công ty phải báo giảm nghỉ không lương cho em và cả 2 bên không ai phải đóng bảo hiểm. CÒn khi em đủ số công thì phải đóng bảo hiểm và khi đó công ty sé đóng cho em 2 phần và em đóng 1 phần (ví dụ đóng 1.5tr thì em đóng 500k còn công ty đóng 1tr). Do đó, ở đây có sai là do công ty em sai khi mà em làm được 8 ngày công lại không báo giảm nghỉ không lương cho em mà cứ để đóng cho em. CÒn khi đóng chỉ là đóng tự nguyện tức là tự bỏ tiền túi ra để đóng. Đây là bản chất của vấn đề em nhé