[Hỏi] Thủ tục bảo hiểm thai sản

  • Tạo bởi Hoa HP
  • Start date
Đăng câu hỏi trong mục bảo hiểm
Bình luận hay nhất
Chào em, em vẫn còn là người lao động của cong ty thì hồ sơ thai sản của em là:
Khi người lao động nghỉ thai sản, Doanh nghiệp cần làm thủ tục báo giảm lao động nghỉ hưởng chế độ thai sản để cơ quan Bảo hiểm xã hội chủ quan theo dõi tình trạng lao động. Theo đó, khi lao động nữ sinh con thì thông báo với doanh nghiệp để làm hồ sơ đề nghị hưởng chế độ thai sản. Cụ thể:

Đối với người lao động: Người lao động sau khi sinh con, cần gửi giấy chứng sinh (photo chứng thực) hoặc giấy khai sinh bản sao cho Công ty nơi người lao động làm việc để làm chế độ thai sản.

Đối với doanh nghiệp: Sau khi nhận được giấy tờ mà người lao động chuyển lên. Doanh nghiệp cần thực hiện hồ sơ giải quyết chế độ thai sản cho người lao động như sau...
19/3/21
1,768
24
38
Chào em, em vẫn còn là người lao động của cong ty thì hồ sơ thai sản của em là:
Khi người lao động nghỉ thai sản, Doanh nghiệp cần làm thủ tục báo giảm lao động nghỉ hưởng chế độ thai sản để cơ quan Bảo hiểm xã hội chủ quan theo dõi tình trạng lao động. Theo đó, khi lao động nữ sinh con thì thông báo với doanh nghiệp để làm hồ sơ đề nghị hưởng chế độ thai sản. Cụ thể:

Đối với người lao động: Người lao động sau khi sinh con, cần gửi giấy chứng sinh (photo chứng thực) hoặc giấy khai sinh bản sao cho Công ty nơi người lao động làm việc để làm chế độ thai sản.

Đối với doanh nghiệp: Sau khi nhận được giấy tờ mà người lao động chuyển lên. Doanh nghiệp cần thực hiện hồ sơ giải quyết chế độ thai sản cho người lao động như sau:

Bước 1: Sau khi đã báo giảm lao động nghỉ thai sản thành công. Doanh nghiệp cần kê khai chế độ nghỉ thai sản khi sinh con trên phần mềm bảo hiểm và gửi hồ sơ điện tử lên cơ quan bảo hiểm xã hội chủ quản.

Bước 2: Sau khi đã nộp hồ sơ điện tử thành công, đơn vị cần chuẩn bị một bộ hồ sơ giấy bao gồm: Mẫu tờ khai 01b-SHB, Giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh gửi lên cơ quan Bảo hiểm xã hội qua đường bưu điện hoặc trực tiếp nộp tại bộ phần một cửa của cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Bước 03: Trong thời hạn từ 15 ngày đến 30 ngày, cơ quan bảo hiểm xã hội sau khi xem xét hồ sơ gửi mà Doanh nghiệp gửi lên nếu thấy hợp lệ và không có dấu hiệu trục lợi thì sẽ trả kết quả về đơn vị.

Bước 4: Bộ phận chi trả chế độ của cơ quan Bảo hiểm xã hội chuyển hồ sơ xuống bộ phận kế toán. Khi đó, bộ phận kế toán sẽ chi trả chế độ thai sản cho người lao động tại doanh nghiệp.
 
Bình luận hay nhất

Haman

editor
19/2/21
1,584
5
38
Chào bạn, hồ sơ thai sản đơn giản lắm, do bạn vẫn làm công ty nên sinh xong bạn chỉ cần nộp giấy khai sinh của con bản sao cho nhân sự của công ty. Bộ phận nhân sự sẽ báo giảm thai sản cho bạn ==) làm hồ sơ thai sản ===) Nhận tiền