[Hỏi] Theo Nghị quyết 68 thì thấy có chính sách hỗ trợ cho lao động ngừng việc. Anh chị nào rành có thể hỗ trợ dùm em được không ạ?

  • Tạo bởi Cao Thu Xuyến
  • Start date
Đăng câu hỏi trong mục bảo hiểm
C

Cao Thu Xuyến

Guest
Anh chị trong diễn đàn cho em hỏi, công ty em có một số nhân viên ngừng việc vì nằm trong khu vực cách li. Theo Nghị quyết 68 thì thấy có chính sách hỗ trợ cho lao động ngừng việc. Anh chị nào rành có thể hỗ trợ dùm em được không ạ
 
Bình luận hay nhất
Anh chị trong diễn đàn cho em hỏi, công ty em có một số nhân viên ngừng việc vì nằm trong khu vực cách li. Theo Nghị quyết 68 thì thấy có chính sách hỗ trợ cho lao động ngừng việc. Anh chị nào rành có thể hỗ trợ dùm em được không ạ
Chào bạn, khi lao động ngừng việc thì 14 ngày đầu ngừng việc được công ty trả lương, những ngày sau đó ngưng việc sẽ được nhận trợ cấp covid bạn nhé, hồ sơ thủ tục làm theo quyết định 23 nha bạn, cụ thể:
Bước 1: Doanh nghiệp đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội. Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động
Bước 2: Doanh nghiệp gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp...

Haman

editor
19/2/21
1,584
5
38
Anh chị trong diễn đàn cho em hỏi, công ty em có một số nhân viên ngừng việc vì nằm trong khu vực cách li. Theo Nghị quyết 68 thì thấy có chính sách hỗ trợ cho lao động ngừng việc. Anh chị nào rành có thể hỗ trợ dùm em được không ạ
Chào bạn, khi lao động ngừng việc thì 14 ngày đầu ngừng việc được công ty trả lương, những ngày sau đó ngưng việc sẽ được nhận trợ cấp covid bạn nhé, hồ sơ thủ tục làm theo quyết định 23 nha bạn, cụ thể:
Bước 1: Doanh nghiệp đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội. Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động
Bước 2: Doanh nghiệp gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2022.
Hồ sơ gồm:
- Bản sao văn bản yêu cầu cách ly của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.
- Danh sách người lao động có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 06 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 23
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu một trong các giấy tờ sau: Giấy tờ chứng minh người lao động đang mang thai; Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em; Giấy chứng nhận nuôi con nuôi; Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan có thẩm quyền đối với đối tượng được quy định tại khoản 2 Điều 18 Quyết định này.
Bước 3: Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Bước 4: Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Bước 5: Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, người sử dụng lao động thực hiện chi trả cho người lao động.
 
Bình luận hay nhất
19/3/21
1,768
24
38
Anh chị trong diễn đàn cho em hỏi, công ty em có một số nhân viên ngừng việc vì nằm trong khu vực cách li. Theo Nghị quyết 68 thì thấy có chính sách hỗ trợ cho lao động ngừng việc. Anh chị nào rành có thể hỗ trợ dùm em được không ạ
Chào bạn, trường hợp này họ được hỗ trợ covid do ngừng việc theo quyết định 23 đó bạn. Bên mình cũng đang làm đây, đang chờ xác nhận của bảo hiểm xã hội bạn ạ.