[Hỏi] Tại Sao Quá Trình Tham Gia Bao Hiểm Thất Nghiệp Là 6nam 10thang. Con Bao Hiểm Xa Hội La 7nam 4thang Trong Khi Đó E Chưa Đi Lam Hưởng Bhtn Lần Nào Cả

  • Tạo bởi Bùi Tố Nga
  • Start date
Đăng câu hỏi trong mục bảo hiểm
B

Bùi Tố Nga

Guest
Moi người cho e hỏi tại sao quá trình tham gia bao hiểm thất nghiệp của e là 6nam 10thang. Con Bao hiểm xa hội la 7nam 4thang trong khi đó e chưa đi lam hưởng bh thất nghiệp lần nào cả. Co khi nào ho trừ 6thang e nghi chế độ thai sản không. Nếu vậy thì cung phải tru 6thang o bhxh chứ. Ai biết giai Thích cho e với
 
Bình luận hay nhất
Moi người cho e hỏi tại sao quá trình tham gia bao hiểm thất nghiệp của e là 6nam 10thang. Con Bao hiểm xa hội la 7nam 4thang trong khi đó e chưa đi lam hưởng bh thất nghiệp lần nào cả. Co khi nào ho trừ 6thang e nghi chế độ thai sản không. Nếu vậy thì cung phải tru 6thang o bhxh chứ. Ai biết giai Thích cho e với
Đúng rồi, bạn nghỉ thai sản thì không được tính tông thời gian đóng thất nghiệp họ trừ 6 tháng ra là đúng rồi bạn nhé. Bạn thử trừ xem đã đủ chưa nhé
19/3/21
1,768
24
38
Moi người cho e hỏi tại sao quá trình tham gia bao hiểm thất nghiệp của e là 6nam 10thang. Con Bao hiểm xa hội la 7nam 4thang trong khi đó e chưa đi lam hưởng bh thất nghiệp lần nào cả. Co khi nào ho trừ 6thang e nghi chế độ thai sản không. Nếu vậy thì cung phải tru 6thang o bhxh chứ. Ai biết giai Thích cho e với
Đúng rồi, bạn nghỉ thai sản thì không được tính tông thời gian đóng thất nghiệp họ trừ 6 tháng ra là đúng rồi bạn nhé. Bạn thử trừ xem đã đủ chưa nhé
 
Bình luận hay nhất

Haman

editor
19/2/21
1,584
5
38
Moi người cho e hỏi tại sao quá trình tham gia bao hiểm thất nghiệp của e là 6nam 10thang. Con Bao hiểm xa hội la 7nam 4thang trong khi đó e chưa đi lam hưởng bh thất nghiệp lần nào cả. Co khi nào ho trừ 6thang e nghi chế độ thai sản không. Nếu vậy thì cung phải tru 6thang o bhxh chứ. Ai biết giai Thích cho e với
Chào bạn, nếu bạn có thời gian nghỉ thai sản thì chắc chắn 6 tháng thai sản đó không được đóng BHTN rồi bạn ạ, nên kết quả báo như vậy là đúng nha bạn
 

Có thể bạn chưa xem?

Bài mới