Tại Sao Bạn Bị Từ Chối Hồ Sơ Lãnh Bảo Hiểm Xã Hội (BHXH) Một Lần

 Tại sao bạn bị từ chối hồ sơ lãnh Bảo hiểm xã hội một lần

Ta không thể phủ nhận những giá trị mà Bảo hiểm xã hội (BHXH) mang lại cho chính người tham gia và cho toàn xã hội. Tuy nhiên, vì lợi ích trước mắt mà không ít người tham gia Bảo hiểm xã hội đã quyết định tất toán sổ để lãnh tiền một cục. Nhưng khi làm thủ tục tại bộ phận một cửa của cơ quan bảo hiểm thì lại bị từ chối vì “n” lý do khiến người lao động tốn không biết bao nhiêu thời gian và công sức. Vậy trong bài viết này, tôi sẽ chỉ rõ những nguyên nhân phổ biến mà bạn bị từ chối hồ sơ đề nghị lãnh Bảo hiểm xã hội một lần.

1. Hồ sơ đề nghị lãnh Bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần chưa đầy đủ.​

Căn cứ theo Tiết 1.2.3 Điểm 1.2 Khoản 1 Điều 6 Quyết định số 166/QĐ-BHXH thì hồ sơ hưởng Bảo hiểm xã hội một lần bao gồm: Sổ Bảo hiểm xã hội; Đơn đề nghi hưởng Bảo hiểm xã hội một lần theo mẫu 14-HSB; Chứng minh thư; Sổ hộ khẩu. Đây là những loại giầy tờ bắt buộc phải có để đề nghi giải quyết chế độ.

Sổ Bảo hiểm xã hội là căn cứ ghi nhận đầy đủ thời gian đóng Bảo hiểm của người lao động. Do đó, cơ quan Bảo hiểm xã hội khi tiếp nhận hồ sơ sẽ căn cứ vào sổ để tính toán chế độ Bảo hiểm xã hội một lần cho người lao động. Còn Đơn đề nghị theo mẫu 14-HSB là tờ khai để người khai viết ra những nội dung đề nghi cơ quan Bảo hiểm xã hội giải quyết, ở đây là: đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Đối với chứng minh thư/căn cước công dân là loại giấy tờ để chứng minh nhân thân của người đề nghị. Cuối cùng là sổ hộ khẩu/sổ tạm trú: đây là loại giấy tờ nhằm xác định thẩm quyền giải quyết hồ sơ hưởng Bảo hiểm xã hội một lần của người đi làm hồ sơ. Vậy nếu thiếu một trong các giầy tờ nêu trên, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ từ chối hồ sơ đề nghị lãnh bảo hiểm xã hội một lần của bạn.

2. Sổ Bảo hiểm xã hội của bạn bị sai thông tin hoặc rách, hư hỏng​

Sổ Bảo hiểm xã hội được cấp cho người tham gia bảo hiểm xã hội để ghi nhận thời gian đóng và các thông tin các nhân của họ. Do đó, nếu như các thông tin trên sổ không đúng hoặc không trùng khớp với giấy tờ tùy thân của người lao động thì cơ quan Bảo hiểm sẽ từ chối giải quyết hồ sơ đồng thời yêu cầu người lao động đi điều chỉnh lại cho đúng các thông tin đó.

Ngoài ra, nếu trong quá trình sử dụng sổ Bảo hiểm xã hội mà không may sổ bị rách, hư hỏng bị mờ, nhòe thì cơ quan Bảo hiểm xã hội cũng từ chối hồ sơ đề nghi hưởng. Bởi khi sổ bảo hiểm xã hội không rõ những thông tin ghi trong sổ thì cơ quan có thẩm quyền không thể xác định được những nội dung căn bản để giải quyết chế độ cho người đề nghị.

3. Bạn có 02 sổ Bảo hiểm xã hội trở lên mà chưa đi gộp sổ​

Có rất nhiều người tham gia Bảo hiểm xã hội mà không hề biết mình có rất nhiều sổ bảo hiểm xã hôi. Việc một người có quá nhiều sổ bảo hiểm xã hội sẽ làm khó khăn cho quá trình giải quyết cũng như quản lý người lao động tham gia bảo hiểm. Do đó, Bảo hiểm xã hôi Việt nam đã thống nhất trong việc quản lý, theo đó, mỗi người lao động khi tham gia bảo hiểm chỉ được cấp duy nhất một sổ và mã số sổ Bảo hiểm sẽ theo người lao động trọn đời. Vậy tại sao vẫn có nhiều người có 2 hoặc 3, 4 sổ vì do quản lý chưa thống nhất của thời kỳ trước. Vậy nên, nếu như bạn biết hoặc được cơ quan Bảo hiểm xã hội cho biết, bạn đang có 2, 3, 4 sổ Bảo hiểm thì bạn cần đi gộp sổ để được giải quết chế độ BHXH 1 lần.

4. Thời gian đóng Bảo hiểm xã hội của bạn bị trùng hoặc chưa được chốt​

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị lãnh bảo hiểm xã hội, bộ phận giải quyết chế độ sẽ kiểm tra quá trình đóng bảo hiểm của người tham gia trên hệ thống. Do đó, trường hợp nếu cùng một thời điểm mà người lao động đóng bảo hiểm xã hội ở nhiều công ty sẽ dẫn đến việc bị trùng thời gian đóng. Khi này cần phải giảm trùng thời gian đóng cho phù hợp với quy định của Luật bảo hiểm xã hội: khi một người cùng lúc ký nhiều HĐLĐ với nhiều đơn vị thì sẽ tham gia bảo hiểm xã hội ở đơn vị giao kết HĐLĐ đầu tiên.

Nếu trường hợp, người lao động đã từng tham gia ở nhiều doanh nghiệp nhưng nghỉ ngang không lấy sổ bảo hiểm hoặc không chốt thời gian đóng bảo hiểm thì sẽ dẫn đến việc quá trình đóng được ghi nhận trên sổ bị thiếu. Vậy cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ từ chối hồ sơ lãnh bảo hiểm xã hội một lần và yêu cầu người lao động thực hiện thủ tục chốt sổ ở những đơn vị bị thiếu.

5. Bạn trục lợi tiền bảo hiểm thất nghiệp hoặc có thời gian bảo lưu hưởng trợ cấp thất nghiệp chưa được chốt.​

Trục lợi Bảo hiểm thất nghiệp được hiểu là: trong thời gian bạn đang lãnh Bảo hiểm thất nghiệp mà bạn lại đi làm việc ở công ty khác và được công ty đó đóng BHXH. Trường hợp đang hưởng thất nghiệp mà có việc làm (việc làm này được đóng BHXH) thì người lao động phải thông báo với Trung tâm dịch vụ việc làm đề dừng hưởng thất nghiệp nhưng người lao động lại cố tình không khai báo nhằm trục lợi khoản tiền này. Vậy khi làm hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì cơ quan bảo hiểm sẽ tra ra và yêu cầu bạn đi hoàn lại tiền thất nghiệp đồng thời chốt lại quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng.’

Hoặc trường hợp, bạn đã nhận đầy đủ tiền trợ cấp thất nghiệp nhưng còn một vài tháng lẻ chưa hưởng. Khi đó, bạn cần làm thủ tục bảo lưu những tháng lẻ chưa hưởng đó. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó khiến bạn chưa đi bảo lưu được thì đây cũng là căn cứ để cơ quan bảo hiểm xã hội từ chối hồ sơ giải quyết bảo hiểm xã hội một lần của bạn.

Kết luận: từ những phân tích nêu trên cho thấy: nếu như bạn đang thuộc một trong 05 trường hợp nêu trên, bạn cần xử lý sớm để không bị ảnh hưởng tới việc nộp hồ sơ giải quyết nhận BHXH 1 lần.
 
Last edited by a moderator: