Những Thiệt Thòi Khi Người Lao Động Lãnh Bảo Hiểm Xã Hội (BHXH) Một Lần

Những thiệt thòi khi người lao động lãnh bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần

Bảo hiểm xã hội là chính sách an sinh của nhà nước không vì mục đích lợi nhuận. Do đó, đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) rất rộng và bao phủ gần như hết các tầng lớp trong xã hội. Mặc dù, bảo hiểm xã hội (BHXH) đem lại rất nhiều quyền lợi cho người tham gia nhưng không phải ai cũng hiểu được những giá trị nhân văn đó nên rất nhiều người đang tham gia bảo hiểm thì lại cắt ngang để nhận về một khoản tiền tất toán bảo hiểm. Vậy nếu đang tham gia bảo hiểm xã hội mà người tham gia không muốn đóng nữa và tất toán sổ thì họ nhận được gì và mất gì, bài viết này mình sẽ cho các bạn có góc nhìn khách quan nhất. Xem thêm về tại sao hồ sơ bhxh bị từ chối để có sự chuẩn bị tốt hơn khi rút bảo hiểm (BHXH).

1. Số tiền nhận bảo hiểm xã hội một lần ít hơn số tiền đã đóng vào​

Theo quy định tại Điều 5 Quyết định 595/2017/QĐ-BHXH thì hằng tháng người lao động đóng 10.5% và người sử dụng lao động đóng 21,5% cho 03 loại bảo hiểm là bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Tuy nhiên khi thanh toán tiền Bảo hiểm xã hội một lần cơ quan Bảo hiểm xã hội chỉ tính trên tiền đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất. Cụ thể: Người lao động đóng vào quỹ hưu trí - tử tuất là 8% còn người sử dụng lao động đóng là 14%. Tổng là 22% tính trên mức lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

Như vậy, tiền đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất một năm sẽ là: 22% * 12 tháng = 2,64 tháng lương. Còn số tiền tính để lãnh trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần quy định tại Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 cụ thể là: Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014 thì mỗi năm đóng sẽ được tính hưởng 1.5 tháng mức bình quân tiền lương; Trường hợp người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội sau năm 2014 thì cứ mỗi một năm đóng bảo hiểm xã hội sẽ tính hưởng 2 tháng mức bình quân tiền lương.

Rõ ràng, nếu như so sánh tương quan thì số tiền mà người lao động bỏ ra đóng vào là 2.64 tháng lương như nhận về chỉ nhận được 2 tháng lương bình quân. Như thế là số tiền đóng vào nhiều hơn số tiền mà người lao động rút ra.

Ví dụ: Anh A đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ 1/2019 đến tháng 4/2020 thì nghỉ việc. Mức lương đóng bảo hiểm xã hội của anh A hằng tháng là 7.000.000 đồng. Khi đó hàng tháng số tiền phải đóng vào quỹ hưu trí tử tuất là: 22%*16*7.000.000 = 24.640.000 đồng. Và khi người lao động đủ điều kiện lãnh BHXH 1 lần vào tháng 5/2021 này thì số tiền BHXH 1 lần mà A nhận được là 3 tháng lương bình quân đóng bảo hiểm. Lương bình quân của anh A trong suốt quá trình đóng BHXH từ 1/2019 đến 4/2020 sau khi áp cả hệ số trượt giá là: 7.157.500 đồng. Vậy tiền BHXH 1 lần mà anh A rút được là: 3 * 7.157.500 = 21.472.500 đồng. Số tiền này ít hơn 3.167.5000 đồng so với số tiền anh A đóng vào.

2. Không được cộng nối thời gian đóng bảo hiểm xã hội​

Khoản 5 Điều 3 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định: Thời gian đóng bảo hiểm xã hội là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

Quy định này được hiểu là: Nếu người lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) thì được cộng dồn thời gian đóng bảo hiểm xã hội của các công ty mà người lao động từng làm việc. Trường hợp người lao động đã thanh toán tiền bảo hiểm xã hội một lần thì khi tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội sẽ phải tính mới lại từ đầu mà không được cộng dồn thời gian đóng. Vậy nên, nếu rút Bảo hiểm xã hội một lần sẽ dẫn đến 02 hệ lụy là:
 • Khi đến tuổi về hưu theo Điều 54, Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì lại không đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu. Nhiều trường hợp, người lao động sau khi nhận tiền bảo hiểm xã hội một lần lại muốn hoàn trả để cộng dồn thời gian đóng hưởng lương hưu sau này. Nhưng pháp luật hiện hàng lại không có quy định cho việc hoàn lại tiền đã lãnh bảo hiểm xã hội một lần.
 • Nếu đóng đủ số năm để hưởng lương hưu thì số tiền lương hưu nhận được thường thấp. Bởi, việc tính toán chế độ hưu trí sẽ dựa trên mức lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động và số tháng đóng bảo hiểm xã hội. Nếu người lao động đóng bảo hiểm xã hội càng nhiều năm thì càng được mức lương hưu cao và ngược lại.
Ví dụ: Anh M làm việc và được đóng Bảo hiểm xã hội từ tháng 1/2017 đến 12/2018 là tròn 2 năm. Sau đó, đến tháng 1/2020 anh đi làm thủ tục lãnh bảo hiểm xã hội một lần và đến tháng 5/2020 thì anh M đi làm lại công ty và đóng bảo hiểm. Vậy tại thời điểm tháng 5/2020 khi anh M tiếp tục đóng bảo hiểm thì sẽ không được cộng khoảng thời gian 02 năm trước đó vào tổng thời gian đóng mà sẽ được tính lại thời gian đóng từ đầu là từ 5/2020. Giả sử anh M đóng đến tháng 4/2021 thì sẽ được vừa tròn 1 năm đóng BHXH mà không được cộng 2 năm trước đó đã lãnh BHXH 1 lần.

3. Không được tính để hưởng lương hưu sau này​

Do khi người lao động làm thủ tục thanh toán tiền bảo hiểm xã hội một lần thì thời gian đóng bảo hiểm bằng 0 nên khi muốn đóng tiếp bảo hiểm xã hội để về già hưởng lương hưu thì quãng thời gian mà người lao động đã rút bảo hiểm xã hội một lần sẽ không được cộng vào để tính hưởng chế độ hưu trí. Đây là một thiệt thòi vô cùng lớn mà người lao động khi có ý định rút bảo hiểm xã hội một lần nên cân nhắc kỹ.

Ngoài ra, việc nhận tiền lương hưu là một phần mà sau khi người lao động được nhận tiền lương hưu thì hằng năm người hưởng lương hưu còn được nhận thêm một khoản tiền. Cụ thể, tại Điều 57 Luật bảo hiểm xã hội nêu rõ: Hằng năm chính phủ thực hiện việc điều chỉnh mức lương hưu đang nhận của người lao động trên cơ sở tăng trưởng kinh tế và chỉ số giá tiêu dùng phù hợp với ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội. Cụ thể Nghị định 88/2017 điều chỉnh tăng mức lương hưu cho người đang hưởng lương hưu thêm 6,92% so với thời điểm trước 1/7/2018. Thông thường hằng năm chính phủ sẽ ban hành 01 nghị định để điều chỉnh mức lương hưu vào 1/7.

4. Không được nhận thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng hưởng lương hưu​

Khoản 2 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định: cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ đóng bảo hiểm y tế cho người hưởng lương hưu. Vậy có thể hiểu, kể từ thời điểm người lao động đủ điều kiện và có quyết định hưởng lương hưu sẽ được cấp dùng thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Theo đó, tại Điều 21 Luật bảo hiểm y tế (BHYT) 2008 sửa đổi bổ sung năm 2014 thì đối với người dùng thẻ bảo hiểm y (BHYT) tế của đối tượng hưu trí sẽ có mức hưởng là 95% chi phí khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến.

Do là thẻ bảo hiểm y tế của đối tượng người nghỉ hưu nên người lao động sẽ được sử dụng mãi về sau, đến khi nào người lao động chết. Hiện nay, tuổi nghỉ hưu là 55 tuổi 4 tháng với nữ và 60 tuổi 3 tháng với nam và nếu họ hưởng lương hưu 20 30 năm thì thẻ bảo hiểm y (BHYT) tế cũng sẽ được cấp đến 20 30 năm.

Như vậy, nếu như không đóng đủ bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu thì người lao động cũng sẽ không được cấp bảo hiểm y tế (BHYT) miễn phí. Và nếu mua bảo hiểm y tế (BHYT) tự nguyện mỗi năm phải bỏ ra khoảng 800.000 đồng, theo đó hằng năm số tiền đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cũng tăng theo. Và mức hưởng của thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình chỉ là 80% chi phí khám chữa bệnh và thấp hơn rất nhiều so với thẻ bảo hiểm y tế của cán bộ hưu trí - 95% chi phí khám chữa bệnh. Cho đến khi nào người lao động 80 tuổi sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho đối tượng người cao tuổi theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP. Nhưng chờ đến lúc 80 tuổi để được cấp bảo hiểm y tế (BHYT) thì là quá lâu.

5. Không được nhận trợ cấp mai táng phí và trợ cấp tuất khi chết​

Trợ cấp mai táng phí và trợ cấp tuất được áp dụng cho những đối tượng đóng bảo hiểm xã hội mà đáp ứng điều kiện tại Điều 66, Điều 67, Điều 69 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014. Vậy nên những người lao động đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc từ 1 năm trở lên đã có quyền lợi về trợ cấp mai táng rồi, còn đối với trợ cấp tuất thì kể cả đóng 1 tháng bảo hiểm xã hội (BHXH) cũng vẫn được trợ cấp tuất. Nhưng vấn đề cần nói ở đây là: nếu như người lao động đang hưởng lương hưu mà mất thì quyền lợi về chế độ tử tuất sẽ cao hơn những đối tượng khác rất rất nhiều, cụ thể:

5.1 Thân nhân của người lao động đang hưởng lương hưu chết sẽ được nhận trợ cấp mai táng phí​

Mức trợ cấp mai táng phí cho người chết bằng 10 lần mức lương cơ sở. Hiện tại mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP. Vậy số tiền mai táng phí nhận được là 14.900.000 đồng. Cần lưu ý là: tiền lương cơ sở được chính phủ điều chỉnh hằng năm vào 1/7. Vậy nên số tiền mai táng phí sẽ tăng theo năm.

Cần lưu ý: Nếu người lao động đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc dưới 1 năm sẽ không được nhận khoản trợ cấp mai táng phí khi mất.

5.2 Thân nhân của người lao động đang hưởng lương hưu chết có thể được nhận trợ cấp tuất hàng tháng hoặc trợ cấp tuất một lần​

Trong trợ cấp tuất được chia thành trợ cấp tuất 1 lần hoặc trợ cấp tuất hằng tháng. Và đương nhiên, đối tượng được nhận trợ cấp tuất hằng tháng sẽ lợi hơn đối tượng nhận trợ cấp tuất một lần. Và phần dưới đây tôi sẽ phân tích kỹ việc nhận trợ cấp tuất hàng tháng lợi hơn trợ cấp tuất một lần thế nào.
Đối với trợ cấp tuất một lần
Điều kiện nhận:
 • Người đang hưởng lương hưu chết mà không có thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo Điều 67 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.
 • Hoặc thân nhân thuộc đối tượng nhận trợ cấp tuất hằng tháng nhưng có nguyện vọng nhận trợ cấp tuất một lần, trừ trường hợp có con dưới 6 tuổi, hoặc con hoặc vợ hoặc chồng bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
Mức hưởng trợ cấp tuất một lần:
 • Trường hợp chết khi đang nhận lương hưu 02 tháng đầu tiên: mức hưởng sẽ được tính là 48 tháng lương hưu mà khi còn sống người lao động được hưởng.
Ví dụ: Ông M được nhận lương hưu từ tháng 1/2021 với mức lương hưu là 6.000.000 đồng/tháng. Theo đó, ông M mất vào ngày 24/2/2021 khi đang hưởng lương hưu trong tháng thứ 2. Vậy nếu thân nhân của ông M nhận trợ cấp tuất một lần sẽ được nhận về số tiền là: 48 tháng lương hưu tương ứng với số tiền là: 288.000.000 đồng.​
 • Trường hợp chết khi đã nhận lương hưu quá 02 tháng đầu tiên: theo nguyên tắc cứ nhận thêm 1 tháng lương hưu thì bị trừ 0.5 tháng tiền trợ cấp tuất. Mức thấp nhận nhận về là 3 tháng lương hưu.
Ví dụ: Ông M đóng bảo hiểm và được hưởng lương hưu theo quyết định nghỉ việc ngày 1/1/2017 với mức lương 6.000.000 đồng/tháng. Theo đó, ông M mất ngày 1/1/2021 khi hưởng lương hưu được 4 năm tương ứng với 48 tháng. Vậy tiền tuất một lần mà thân nhân ông M được hưởng sẽ là: 48 tháng - (48 tháng - 2 tháng)/2 = 25 tháng lương hưu. Thân nhân ông M sẽ nhận được tiền trợ cấp tuất 1 lần là: 150.000.000 đồng.​
Đối với nhận trợ cấp tuất hằng tháng
Điều kiện hưởng: người lao động đang hưởng lương hưu mà chết thì thân nhân sẽ được nhận trợ cấp tuất hằng tháng.

Đối tượng thân nhân được trợ cấp tuất hằng tháng: (trích dẫn nguyên Khoản 2 Điều 67 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014)

- Con chưa đủ 18 tuổi; con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai;

- Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

- Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ;

- Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên.

Lưu ý:
 • Thân nhân nêu trên phải không có thu nhập hoặc nếu có thu nhập thì phải thấp hơn mức lương cơ sở. Thu nhập không bao gồm trợ cấp ưu đãi theo Pháp lệnh người có công
 • Số thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng không quá 04 người.
 • Trường hợp có từ 02 người chết trở lên thì thì thân nhân của những người này được hưởng 02 lần mức trợ cấp.
Mức hưởng trợ cấp tuất hằng tháng: Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương cơ sở.

Lưu ý:
 • Mức lương cơ sở hiện tại là: 1.490.000 đồng theo quy định của Nghị định 8/2019/NĐ-CP.
 • Người trực tiếp nuôi dưỡng được hiểu như sau: “Thân nhân là con đẻ, con nuôi, vợ hoặc chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng của người tham gia bảo hiểm xã hội hoặc thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình” - Khoản 6 Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.
Kết luận: Từ những phân tích nêu trên, ta thấy rõ sự thiệt thòi khi người lao động quyết định rút bảo hiểm xã hội một lần. Vậy nên người lao động cần cân nhắc kỹ các quyền lợi bảo hiểm khi nhận bảo hiểm một lần.

Theo bạn có nên rút bảo hiểm xã hội một lần không? Hãy chia sẻ lại cho bạn bè tham khảo và bình luận bài viết bên dưới nhé!
 
Last edited by a moderator:
A

Andy Le

Guest
Cảm ơn bạn đã chia sẻ, vấn đề tiền VND sẽ mấy giá hàng năm, đợi đến khi nghỉ hưu lĩnh tiền giá trị không còn bao nhiêu. Đó là tại sao nhiều người muốn lấy 1 lần để làm ăn buôn bán.
 
19/3/21
1,768
24
38
Cảm ơn bạn đã chia sẻ, vấn đề tiền VND sẽ mấy giá hàng năm, đợi đến khi nghỉ hưu lĩnh tiền giá trị không còn bao nhiêu. Đó là tại sao nhiều người muốn lấy 1 lần để làm ăn buôn bán.
Bạn lại sai lầm rồi, tiền lương hưu hay tiền bhxh 1 lần khi nhà nước tính toán sẽ phải áp hệ số trượt giá để đảm bảo sự mất giá của đồng tiền. Bạn ạ.
 

Haman

editor
19/2/21
1,584
5
38
Cảm ơn bạn đã chia sẻ, vấn đề tiền VND sẽ mấy giá hàng năm, đợi đến khi nghỉ hưu lĩnh tiền giá trị không còn bao nhiêu. Đó là tại sao nhiều người muốn lấy 1 lần để làm ăn buôn bán.
Người lao động là họ thấy cái lợi trước mắt, rút ra được 1 khoản tiền chi tiêu cuộc sống nên họ mới làm vậy. Còn để mà nói đóng BHXH sau này tiền mất giá là sai rồi bạn ạ. Bởi năm nào vào 31/12 hằng năm, chính phủ ban hàng thông tư quy định hệ số trượt giá đóng BHXH của các năm (hiện nay là Thông tư 23/2020/TT-BLĐBXH), đấy là điều chỉnh sự mất giá của đồng tiền đó bạn.
 
M

Minh Tinh

Guest
Người lao động là họ thấy cái lợi trước mắt, rút ra được 1 khoản tiền chi tiêu cuộc sống nên họ mới làm vậy. Còn để mà nói đóng BHXH sau này tiền mất giá là sai rồi bạn ạ. Bởi năm nào vào 31/12 hằng năm, chính phủ ban hàng thông tư quy định hệ số trượt giá đóng BHXH của các năm (hiện nay là Thông tư 23/2020/TT-BLĐBXH), đấy là điều chỉnh sự mất giá của đồng tiền đó bạn.
Thời buổi này khi mọi thứ mất giá nhanh hơn tiền thì đợi đến lấy lương hưu chỉ có cạp đất mà ăn thôi . Mình ở Bình Dương 5 năm trước giá lô đất khoảng hơn 200t vậy mà bây giờ bán hơn 1tỷ. Vậy sao không rút tiền để đầu tư sau này bán để lấy tiền về hưu. Bài toán của anh chị mình thấy không hiệu quả
 
19/3/21
1,768
24
38
Thời buổi này khi mọi thứ mất giá nhanh hơn tiền thì đợi đến lấy lương hưu chỉ có cạp đất mà ăn thôi . Mình ở Bình Dương 5 năm trước giá lô đất khoảng hơn 200t vậy mà bây giờ bán hơn 1tỷ. Vậy sao không rút tiền để đầu tư sau này bán để lấy tiền về hưu. Bài toán của anh chị mình thấy không
Đâu phải ai cũng biết cách đầu tư bất động sản, nếu như không có kiến thức mất cả đống tiền chỉ trong tích tắc. Thậm chí đầu tư xong mất trắng luôn. Còn việc đóng bảo hiểm như 1 khoản tiền tiết kiệm để sau này khi về già có 1 khoản tiền hằng tháng để lo cho cuộc sống. Đây mới là giá trị của bảo hiểm mang lại. Chẳng ai nói trước được 10 năm 20 năm 30 năm tuổi già sẽ hưởng lời từ khoản đầu tư của bạn cả.
Mình gặp và tư vấn cho rất nhiều trường hợp đã rút tiền BHXH 1 lần rồi xong sau vài năm muốn đóng lại số tiền Bảo hiểm đã rút thì đâu có được đâu.
 
19/3/21
1,768
24
38
Tình hình kinh tế rất khó và rất nhiều người mất việc lao đao, đó là tại sao chọn rút một lần.
Vâng, đúng rồi bạn, vì tình hình coovid nên giải pháp tình thế là họ phải có tiền để chăm lo cho cuộc sống nên mình cũng không đánh giá hay nhận xét gì. Nhưng chỉ khuyên mọi người là nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định. Vì thực tế là để hưởng lương hưu lợi hơn rất là nhiều bạn ạ.
 
M

Manhso

Guest
3 năm trước tôi mua lô đất ở Bình Phước giá 150 triệu, hiện giờ giá cũng lên khoảng 600 triệu rồi, phụ thuộc vào hoàn cảnh của từ người nếu như rút bảo hiểm xã hội một lần ra chỉ để chi tiêu thì mình nghĩ không nên làm vì sẽ không còn gì và ảnh hưởng đến kế hoạch hưu trí. Rút bảo hiểm xã hội một lần cần phải có kế hoạch cụ thể
 
19/3/21
1,768
24
38
3 năm trước tôi mua lô đất ở Bình Phước giá 150 triệu, hiện giờ giá cũng lên khoảng 600 triệu rồi, phụ thuộc vào hoàn cảnh của từ người nếu như rút bảo hiểm xã hội một lần ra chỉ để chi tiêu thì mình nghĩ không nên làm vì sẽ không còn gì và ảnh hưởng đến kế hoạch hưu trí. Rút bảo hiểm xã hội một lần cần phải có kế hoạch cụ thể
Vâng đúng rồi đấy bạn ạ, bảo hiểm mang tính chất bảo vệ và có giá trị an sinh trong những biến cố của cuộc sống. Còn việc đi đầu tư kiếm lời thì có kinh tế và biết làm ăn thì làm. Vì trên thực tế, suốt 8 năm mình làm về BHXH nhà nước thì gặp không ít các trường hợp khi đã tất toán tiền BHXH 1 lần rồi muốn tìm cách đóng lại số tiền đã rút để mai sau hưởng lương hưu. Khi đó thì muộn quá rồi. Không làm gì được hết.
 
Q

QuânHN

Guest
Trước em làm tự do, mới đi làm công ty và đóng Bảo hiểm xã hội được 3 tháng, qua lễ 30/4 em sẽ xin nghỉ vì môi trường không phù hợp, vậy em có được rút bảo hiểm xã hội 1 lần không anh chị?
 
19/3/21
1,768
24
38
Trước em làm tự do, mới đi làm công ty và đóng Bảo hiểm xã hội được 3 tháng, qua lễ 30/4 em sẽ xin nghỉ vì môi trường không phù hợp, vậy em có được rút bảo hiểm xã hội 1 lần không anh chị?
Chào em, em đã đi làm lại ở chỗ khác và đóng bảo hiểm được 3 tháng thì phải sau khi nghỉ việc 1 năm em mới rút được bảo hiểm xã hội một lần nhé. Nghỉ việc thì báo công ty chốt sổ, trả sổ cho em, sau đó năm sau đi làm hồ sơ lãnh BHXH 1 lần nhé
 
N

Nguyên Nguyên

Guest
Nếu lương đóng bảo hiểm xã hội theo họp đồng là 5 triệu/tháng, vậy người đóng 20 năm bảo hiểm và người đóng 60 năm bảo hiểm khi về hưu có gì khác nhau ạ?
 
19/3/21
1,768
24
38
Khác nhau ở tỷ lệ hưởng lương hưu và tiền trợ cấp 1 lần khi về hưu bạn nhé. Và đương nhiên người đóng 60 sẽ hươngt nhiều và cao hơn ngươig đóng 20 năm rồi. Nhưng chẳng ai đóng 60 năm đâu bạn. Bạn lấy ví dụ phí thực tế.
 
19/3/21
1,768
24
38
Thời gian đóng BHXH bị đứt quãng thì có tự đi đóng bù lại được không? Và đóng ở đâu? Có bị phạt gì không?
Chào bạn, thời gian đóng bảo hiểm đứt quãng không được đóng bù lại nha bạn, không có quy định nào về việc được đóng bù lại cả. Do đó, bạn chỉ có thể đóng từ hiện tại trở đi thôi bạn nha
 

Haman

editor
19/2/21
1,584
5
38
Tình hình kinh tế rất khó và rất nhiều người mất việc lao đao, đó là tại sao chọn rút một lần.
Mình thấy tỷ lệ rút bảo hiểm xã hội một lần các năm gần đây tăng rất nhanh, một mặt là do ảnh hưởng từ dịch covid, một phần do chính sách về bảo hiểm xã hội một lần quy định điều kiện quá dễ. Nhưng do covid nên mọi người tất toán tiền bhxh 1 lần nhiều cũng là điều dễ hiểu
 

Haman

editor
19/2/21
1,584
5
38
Nếu lương đóng bảo hiểm xã hội theo họp đồng là 5 triệu/tháng, vậy người đóng 20 năm bảo hiểm và người đóng 60 năm bảo hiểm khi về hưu có gì khác nhau ạ?
Chào bạn, bạn có biết mức lương hưu được tính dựa trên số năm đóng bảo hiểm xã hội và mức lương làm căn cứ đóng. Vậy 2 người cùng mức lương 5tr nhưng 1 ng đóng 20 năm 1 nguồ đóng 40 năm thì người đóng 40 năm sẽ hưởng mức lương hưu tối đa vag còn nhận thêm Trợ cấp 1 lần khi về hưu do đonga vượt. Còn người đóng 20 năm bhxh chỉ được hưởng mức hưu toos thiểu thôi bạn nhé, vì đóng số năm thấp mà. Còn làm gì có ai đóng bhxh 60 năm đâu bạn
 
D

Dang123

Guest
Bảo hiểm xã hội một lần chỉ mang lại lợi ích trước mắt nhưng ngươi lao động không lường hết được những nguy cơ sẽ đánh mất nhiều quyền lợi lâu dài của bản thân, như: sẽ không còn cơ hội được hưởng lương hưu, không có nguồn thu nhập ổn định hằng tháng để đảm bảo cho cuộc sống khi về già. Và dẫn đến các hệ lụy thiệt thòi khác; không được cấp thẻ BHYT miễn phí để hưởng các quyền lợi về khám chữa bệnh BHYT, chăm sóc sức khỏe khi tuổi già, độ tuổi dễ gặp bất trắc về sức khỏe nhất của mỗi người…
 
H

Hoangle

Guest
Chào các bạn, mình năm nay đã 47 tuổi rồi, đi làm thuê và đóng bhxh được 21 năm. Mình chán làm thuê rồi và đang tính nghỉ để ra ngoài tự do về thời gian hơn. Nếu mình nghỉ và không đóng bhxh nữa thì đến tuổi có được lấy lương hưu và các trợ cấp khác không vậy? Hay là phải đón bhxh tự nguyện để duy trì. Cũng đang tính lấy bhxh một lần mà phân vân quá. Các bạn tư vấn giúp mình. Thanks
 
H

Hong.xanh

Guest
Người phụ nữ đóng Bhxh khi đẻ k lấy tiền đẻ.và nghỉ việc k lấy bảo hiểm thất nghiệp 1 thời gian sau đẻ đi làm lại và tiếp tục đóng bh.đến khi lấy lương hưu hoặc lấy tiền bhxh 1lan có khác gì so với người đã lấy tiền đẻ và tiền thất nghiệp a
 
E

En dang

Guest
View attachment 143
Bảo hiểm xã hội là chính sách an sinh của nhà nước không vì mục đích lợi nhuận. Do đó, đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội rất rộng và bao phủ gần như hết các tầng lớp trong xã hội. Mặc dù, bảo hiểm xã hội đem lại rất nhiều quyền lợi cho người tham gia nhưng không phải ai cũng hiểu được những giá trị nhân văn đó nên rất nhiều người đang tham gia bảo hiểm thì lại cắt ngang để nhận về một khoản tiền tất toán bảo hiểm. Vậy nếu đang tham gia bảo hiểm xã hội mà người tham gia không muốn đóng nữa và tất toán sổ thì họ nhận được gì và mất gì, bài viết này mình sẽ cho các bạn có góc nhìn khách quan nhất.

1. Số tiền nhận bảo hiểm xã hội một lần ít hơn số tiền đã đóng vào​

Theo quy định tại Điều 5 Quyết định 595/2017/QĐ-BHXH thì hằng tháng người lao động đóng 10.5% và người sử dụng lao động đóng 21,5% cho 03 loại bảo hiểm là bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Tuy nhiên khi thanh toán tiền Bảo hiểm xã hội một lần cơ quan Bảo hiểm xã hội chỉ tính trên tiền đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất. Cụ thể: Người lao động đóng vào quỹ hưu trí - tử tuất là 8% còn người sử dụng lao động đóng là 14%. Tổng là 22% tính trên mức lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

Như vậy, tiền đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất một năm sẽ là: 22% * 12 tháng = 2,64 tháng lương. Còn số tiền tính để lãnh trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần quy định tại Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 cụ thể là: Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014 thì mỗi năm đóng sẽ được tính hưởng 1.5 tháng mức bình quân tiền lương; Trường hợp người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội sau năm 2014 thì cứ mỗi một năm đóng bảo hiểm xã hội sẽ tính hưởng 2 tháng mức bình quân tiền lương.

Rõ ràng, nếu như so sánh tương quan thì số tiền mà người lao động bỏ ra đóng vào là 2.64 tháng lương như nhận về chỉ nhận được 2 tháng lương bình quân. Như thế là số tiền đóng vào nhiều hơn số tiền mà người lao động rút ra.

Ví dụ: Anh A đóng bảo hiểm xã hội từ 1/2019 đến tháng 4/2020 thì nghỉ việc. Mức lương đóng bảo hiểm xã hội của anh A hằng tháng là 7.000.000 đồng. Khi đó hàng tháng số tiền phải đóng vào quỹ hưu trí tử tuất là: 22%*16*7.000.000 = 24.640.000 đồng. Và khi người lao động đủ điều kiện lãnh BHXH 1 lần vào tháng 5/2021 này thì số tiền BHXH 1 lần mà A nhận được là 3 tháng lương bình quân đóng bảo hiểm. Lương bình quân của anh A trong suốt quá trình đóng BHXH từ 1/2019 đến 4/2020 sau khi áp cả hệ số trượt giá là: 7.157.500 đồng. Vậy tiền BHXH 1 lần mà anh A rút được là: 3 * 7.157.500 = 21.472.500 đồng. Số tiền này ít hơn 3.167.5000 đồng so với số tiền anh A đóng vào.

2. Không được cộng nối thời gian đóng bảo hiểm xã hội​

Khoản 5 Điều 3 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định: Thời gian đóng bảo hiểm xã hội là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

Quy định này được hiểu là: Nếu người lao động tham gia bảo hiểm xã hội thì được cộng dồn thời gian đóng bảo hiểm xã hội của các công ty mà người lao động từng làm việc. Trường hợp người lao động đã thanh toán tiền bảo hiểm xã hội một lần thì khi tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội sẽ phải tính mới lại từ đầu mà không được cộng dồn thời gian đóng. Vậy nên, nếu rút Bảo hiểm xã hội một lần sẽ dẫn đến 02 hệ lụy là:
 • Khi đến tuổi về hưu theo Điều 54, Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì lại không đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu. Nhiều trường hợp, người lao động sau khi nhận tiền bảo hiểm xã hội một lần lại muốn hoàn trả để cộng dồn thời gian đóng hưởng lương hưu sau này. Nhưng pháp luật hiện hàng lại không có quy định cho việc hoàn lại tiền đã lãnh bảo hiểm xã hội một lần.
 • Nếu đóng đủ số năm để hưởng lương hưu thì số tiền lương hưu nhận được thường thấp. Bởi, việc tính toán chế độ hưu trí sẽ dựa trên mức lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động và số tháng đóng bảo hiểm xã hội. Nếu người lao động đóng bảo hiểm xã hội càng nhiều năm thì càng được mức lương hưu cao và ngược lại.
Ví dụ: Anh M làm việc và được đóng Bảo hiểm xã hội từ tháng 1/2017 đến 12/2018 là tròn 2 năm. Sau đó, đến tháng 1/2020 anh đi làm thủ tục lãnh bảo hiểm xã hội một lần và đến tháng 5/2020 thì anh M đi làm lại công ty và đóng bảo hiểm. Vậy tại thời điểm tháng 5/2020 khi anh M tiếp tục đóng bảo hiểm thì sẽ không được cộng khoảng thời gian 02 năm trước đó vào tổng thời gian đóng mà sẽ được tính lại thời gian đóng từ đầu là từ 5/2020. Giả sử anh M đóng đến tháng 4/2021 thì sẽ được vừa tròn 1 năm đóng BHXH mà không được cộng 2 năm trước đó đã lãnh BHXH 1 lần.

3. Không được tính để hưởng lương hưu sau này​

Do khi người lao động làm thủ tục thanh toán tiền bảo hiểm xã hội một lần thì thời gian đóng bảo hiểm bằng 0 nên khi muốn đóng tiếp bảo hiểm xã hội để về già hưởng lương hưu thì quãng thời gian mà người lao động đã rút bảo hiểm xã hội một lần sẽ không được cộng vào để tính hưởng chế độ hưu trí. Đây là một thiệt thòi vô cùng lớn mà người lao động khi có ý định rút bảo hiểm xã hội một lần nên cân nhắc kỹ.

Ngoài ra, việc nhận tiền lương hưu là một phần mà sau khi người lao động được nhận tiền lương hưu thì hằng năm người hưởng lương hưu còn được nhận thêm một khoản tiền. Cụ thể, tại Điều 57 Luật bảo hiểm xã hội nêu rõ: Hằng năm chính phủ thực hiện việc điều chỉnh mức lương hưu đang nhận của người lao động trên cơ sở tăng trưởng kinh tế và chỉ số giá tiêu dùng phù hợp với ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội. Cụ thể Nghị định 88/2017 điều chỉnh tăng mức lương hưu cho người đang hưởng lương hưu thêm 6,92% so với thời điểm trước 1/7/2018. Thông thường hằng năm chính phủ sẽ ban hành 01 nghị định để điều chỉnh mức lương hưu vào 1/7.

4. Không được nhận thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng hưởng lương hưu​

Khoản 2 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định: cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ đóng bảo hiểm y tế cho người hưởng lương hưu. Vậy có thể hiểu, kể từ thời điểm người lao động đủ điều kiện và có quyết định hưởng lương hưu sẽ được cấp dùng thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Theo đó, tại Điều 21 Luật bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi bổ sung năm 2014 thì đối với người dùng thẻ bảo hiểm y tế của đối tượng hưu trí sẽ có mức hưởng là 95% chi phí khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến.

Do là thẻ bảo hiểm y tế của đối tượng người nghỉ hưu nên người lao động sẽ được sử dụng mãi về sau, đến khi nào người lao động chết. Hiện nay, tuổi nghỉ hưu là 55 tuổi 4 tháng với nữ và 60 tuổi 3 tháng với nam và nếu họ hưởng lương hưu 20 30 năm thì thẻ bảo hiểm y tế cũng sẽ được cấp đến 20 30 năm.

Như vậy, nếu như không đóng đủ bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu thì người lao động cũng sẽ không được cấp bảo hiểm y tế miễn phí. Và nếu mua bảo hiểm y tế tự nguyện mỗi năm phải bỏ ra khoảng 800.000 đồng, theo đó hằng năm số tiền đóng bảo hiểm y tế cũng tăng theo. Và mức hưởng của thẻ Bảo hiểm y tế hộ gia đình chỉ là 80% chi phí khám chữa bệnh và thấp hơn rất nhiều so với thẻ bảo hiểm y tế của cán bộ hưu trí - 95% chi phí khám chữa bệnh. Cho đến khi nào người lao động 80 tuổi sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng người cao tuổi theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP. Nhưng chờ đến lúc 80 tuổi để được cấp bảo hiểm y tế thì là quá lâu.

5. Không được nhận trợ cấp mai táng phí và trợ cấp tuất khi chết​

Trợ cấp mai táng phí và trợ cấp tuất được áp dụng cho những đối tượng đóng bảo hiểm xã hội mà đáp ứng điều kiện tại Điều 66, Điều 67, Điều 69 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014. Vậy nên những người lao động đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc từ 1 năm trở lên đã có quyền lợi về trợ cấp mai táng rồi, còn đối với trợ cấp tuất thì kể cả đóng 1 tháng bảo hiểm xã hội cũng vẫn được trợ cấp tuất. Nhưng vấn đề cần nói ở đây là: nếu như người lao động đang hưởng lương hưu mà mất thì quyền lợi về chế độ tử tuất sẽ cao hơn những đối tượng khác rất rất nhiều, cụ thể:

5.1 Thân nhân của người lao động đang hưởng lương hưu chết sẽ được nhận trợ cấp mai táng phí​

Mức trợ cấp mai táng phí cho người chết bằng 10 lần mức lương cơ sở. Hiện tại mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP. Vậy số tiền mai táng phí nhận được là 14.900.000 đồng. Cần lưu ý là: tiền lương cơ sở được chính phủ điều chỉnh hằng năm vào 1/7. Vậy nên số tiền mai táng phí sẽ tăng theo năm.

Cần lưu ý: Nếu người lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc dưới 1 năm sẽ không được nhận khoản trợ cấp mai táng phí khi mất.

5.2 Thân nhân của người lao động đang hưởng lương hưu chết có thể được nhận trợ cấp tuất hàng tháng hoặc trợ cấp tuất một lần​

Trong trợ cấp tuất được chia thành trợ cấp tuất 1 lần hoặc trợ cấp tuất hằng tháng. Và đương nhiên, đối tượng được nhận trợ cấp tuất hằng tháng sẽ lợi hơn đối tượng nhận trợ cấp tuất một lần. Và phần dưới đây tôi sẽ phân tích kỹ việc nhận trợ cấp tuất hàng tháng lợi hơn trợ cấp tuất một lần thế nào.

Đối với trợ cấp tuất một lần​

Điều kiện nhận:
 • Người đang hưởng lương hưu chết mà không có thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo Điều 67 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.
 • Hoặc thân nhân thuộc đối tượng nhận trợ cấp tuất hằng tháng nhưng có nguyện vọng nhận trợ cấp tuất một lần, trừ trường hợp có con dưới 6 tuổi, hoặc con hoặc vợ hoặc chồng bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
Mức hưởng trợ cấp tuất một lần:
 • Trường hợp chết khi đang nhận lương hưu 02 tháng đầu tiên: mức hưởng sẽ được tính là 48 tháng lương hưu mà khi còn sống người lao động được hưởng.
Ví dụ: Ông M được nhận lương hưu từ tháng 1/2021 với mức lương hưu là 6.000.000 đồng/tháng. Theo đó, ông M mất vào ngày 24/2/2021 khi đang hưởng lương hưu trong tháng thứ 2. Vậy nếu thân nhân của ông M nhận trợ cấp tuất một lần sẽ được nhận về số tiền là: 48 tháng lương hưu tương ứng với số tiền là: 288.000.000 đồng.​
 • Trường hợp chết khi đã nhận lương hưu quá 02 tháng đầu tiên: theo nguyên tắc cứ nhận thêm 1 tháng lương hưu thì bị trừ 0.5 tháng tiền trợ cấp tuất. Mức thấp nhận nhận về là 3 tháng lương hưu.
Ví dụ: Ông M đóng bảo hiểm và được hưởng lương hưu theo quyết định nghỉ việc ngày 1/1/2017 với mức lương 6.000.000 đồng/tháng. Theo đó, ông M mất ngày 1/1/2021 khi hưởng lương hưu được 4 năm tương ứng với 48 tháng. Vậy tiền tuất một lần mà thân nhân ông M được hưởng sẽ là: 48 tháng - (48 tháng - 2 tháng)/2 = 25 tháng lương hưu. Thân nhân ông M sẽ nhận được tiền trợ cấp tuất 1 lần là: 150.000.000 đồng.​

Đối với nhận trợ cấp tuất hằng tháng​

Điều kiện hưởng: người lao động đang hưởng lương hưu mà chết thì thân nhân sẽ được nhận trợ cấp tuất hằng tháng.

Đối tượng thân nhân được trợ cấp tuất hằng tháng: (trích dẫn nguyên Khoản 2 Điều 67 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014)

- Con chưa đủ 18 tuổi; con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai;

- Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

- Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ;

- Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên.

Lưu ý:
 • Thân nhân nêu trên phải không có thu nhập hoặc nếu có thu nhập thì phải thấp hơn mức lương cơ sở. Thu nhập không bao gồm trợ cấp ưu đãi theo Pháp lệnh người có công
 • Số thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng không quá 04 người.
 • Trường hợp có từ 02 người chết trở lên thì thì thân nhân của những người này được hưởng 02 lần mức trợ cấp.
Mức hưởng trợ cấp tuất hằng tháng: Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương cơ sở.

Lưu ý:
 • Mức lương cơ sở hiện tại là: 1.490.000 đồng theo quy định của Nghị định 8/2019/NĐ-CP.
 • Người trực tiếp nuôi dưỡng được hiểu như sau: “Thân nhân là con đẻ, con nuôi, vợ hoặc chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng của người tham gia bảo hiểm xã hội hoặc thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình” - Khoản 6 Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.
Kết luận: Từ những phân tích nêu trên, ta thấy rõ sự thiệt thòi khi người lao động quyết định rút bảo hiểm xã hội một lần. Vậy nên người lao động cần cân nhắc kỹ các quyền lợi bảo hiểm khi nhận bảo hiểm một lần.

Theo bạn có nên rút bảo hiểm xã hội một lần không? hãy chia sẻ lại cho mọi người tham khảo và bình luận bài viết bên dưới nhé.
Ví dụ đóng chưa đủ 20 năm muốn đóng tự nguyện có được ko ạ
 
19/3/21
1,768
24
38
Ví dụ đóng chưa đủ 20 năm muốn đóng tự nguyện có được ko ạ
Được em ạ, cứ khi nào có nhu cầu thì em có thể đóng baoe hiểm xã hội tự nguyện nhé. Nhưng lưu ý bảo hiểm xã hội tự nguyện đóng chỉ để sau này hưởng lương hưu và chế độ tuất, ngoài ra không có bata kuf chế độ nào khác nha bạn
 
19/3/21
1,768
24
38
Chào các bạn, mình năm nay đã 47 tuổi rồi, đi làm thuê và đóng bhxh được 21 năm. Mình chán làm thuê rồi và đang tính nghỉ để ra ngoài tự do về thời gian hơn. Nếu mình nghỉ và không đóng bhxh nữa thì đến tuổi có được lấy lương hưu và các trợ cấp khác không vậy? Hay là phải đón bhxh tự nguyện để duy trì. Cũng đang tính lấy bhxh một lần mà phân vân quá. Các bạn tư vấn giúp mình. Thanks
Chào bạn, về vấn đề lấy bảo hiểm xã hội một lần thì bạn đã đóng bảo hiểm xã hội được 21 năm thì không thể rút bảo hiểm một lần được đâu bạn nhé, phải đóng bảo hiểm xã hội dưới 20 năm mới rút bảo hiểm một lần được.
Còn về vấn đề hưởng lương hưu thì hiện bạn đóng được 21 năm bạn đã đủ điều kiện về năm đóng bảo hiểm để hưởng lương hưu, còn về tuổi thì bạn phải chờ đến đủ tuổi nhé (đến khi bạn về hưu chắc phải 62 tuổi đó). Bạn cầm sổ về nhà làm tự do, nêu muốn thì tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tiếp không thì cứ để sổ đó và chờ tuổi để hưởng lương hưu nha bạn. Không bắt buộc bạn phải đóng tiếp bảo hiểm xã hội để duy trì đâu.
 
19/3/21
1,768
24
38
cho mình hỏi chút, lấy xong bảo hiểm xã hội 1 lần, khi nào đi làm tiếp tục tham thì vẫn giữ mã số cũ hay phải làm lại mới vậy?
Chào bạn, mỗi người chỉ được có 1 sổ bảo hiểm xã hội duy nhất, mã số này sẽ theo bạn cả đời nhé. Việc ban nhận bảo hiểm xã hội một lần thì bên bảo hiểm xóa hết thời gian đóng bảo hiểm giai đoạn trước nên khi bạn đi làm lại bạn vẫn đóng vào số sổ bảo hiểm xã hội nhé. Nếu chưa có sổ thì bạn đề nghị công ty thực hiện cấp lại sổ bảo hiểm xã hội cho bạn do đã nhận bảo hiểm xã hội một lần nha bạn.
 
19/3/21
1,768
24
38
Người phụ nữ đóng Bhxh khi đẻ k lấy tiền đẻ.và nghỉ việc k lấy bảo hiểm thất nghiệp 1 thời gian sau đẻ đi làm lại và tiếp tục đóng bh.đến khi lấy lương hưu hoặc lấy tiền bhxh 1lan có khác gì so với người đã lấy tiền đẻ và tiền thất nghiệp a
Chào bạn, 02 đối tượng bạn nói thì khi lãnh lương hưu hay lãnh bhxh 1 lần chẳng ảnh hưởng gì hết. Tiền lấy về vẫn thế không bị ít hơn hoặc không bị nhiều hơn bạn ạ. Bạn hiểu như sau nhé:
Khi bạn đóng tiền bảo hiểm lên cơ quan bảo hiểm xã hội thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ phân bổ số tiền đóng của bạn vào các quỹ khác nhau. Đối với người nhận lương hưu hay nhận bảo hiểm xã hội một lần là do quỹ hưu trí - tử tuất chi trả. Còn đối với người nhận chế độ thai sản thì do quỹ ốm đau, thai sản chi trả. Còn người nhận chế độ thất nghiệp là do quỹ bảo hiểm thất nghiệp chi trả. Do đó, khi bạn đủ điều kiện nhận chế độ nào thì bạn làm hồ sơ để nhận tiền chế độ đó. Vì vậy, khi bạn thanh toán tiền BHXH 1 lần thì chỉ quỹ hưu trí - tử tuất chi trả, còn quỹ ốm đau thai sản do bạn chưa nhận tiền thai sản sẽ không trả thêm đồng nào hết vì không thuộc trường hợp được trả. hoặc tiền thất nghiệp bạn chưa lấy thì khi rút bhxh 1 lần thì cũng do quỹ tiền hưu trí - tử tuất trả và bên bảo hiểm cũng không lấy tiền ở quỹ thất nghiếp để trả thêm khi rút BHXH 1 lần bạn nhé. Do đó, bạn cần lưu ý để không bị mất quá nhiều quyền lợi
 
Á

Ánh tuyết

Guest
Tôi đã đóng bảo hiểm Được 13 năm và đang đóng bảo hiểm tự nguyện nhưng bên bảo hiểm tư vấn tôi đóng thêm bảy năm nữa một lần là ba mươi mấy triệu thì sẽ lảnh bảo hiểm nhưng tôi hỏi tôi lảnh được bao nhiêu họ nói tôi chỉ lảnh được khoảng 900 ngàn một tháng vì lúc trước cơ quan đóng cho bạn ít quá nghe vậy tôi đợi một năm nữa tôi rút hết luôn cho rồi các bạn nghĩ xem bỏ thêm 30 triệu để rồi mỗi tháng lảnh 900 ngàn có nên không hãy cho tôi lời khuyên vì mình tới tuổi rồi cũng không muốn rút một lần mà muốn nhận lương hưu nhưng nghe vậy thấy nãn
 
19/3/21
1,768
24
38
Tôi đã đóng bảo hiểm Được 13 năm và đang đóng bảo hiểm tự nguyện nhưng bên bảo hiểm tư vấn tôi đóng thêm bảy năm nữa một lần là ba mươi mấy triệu thì sẽ lảnh bảo hiểm nhưng tôi hỏi tôi lảnh được bao nhiêu họ nói tôi chỉ lảnh được khoảng 900 ngàn một tháng vì lúc trước cơ quan đóng cho bạn ít quá nghe vậy tôi đợi một năm nữa tôi rút hết luôn cho rồi các bạn nghĩ xem bỏ thêm 30 triệu để rồi mỗi tháng lảnh 900 ngàn có nên không hãy cho tôi lời khuyên vì mình tới tuổi rồi cũng không muốn rút một lần mà muốn nhận lương hưu nhưng nghe vậy thấy nãn
dạ, trong trường hợp này bạn phải tính xa hơn. Khi hưởng lương hưu bạn sẽ nhận mỗi tháng 900k và nhận đến khi mất. Nhân lên thì số tiền sẽ đảm bảo chứ ạ, nếu thọ lâu thì bên bảo hiểm còn bị lỗ khi chi trả lương hưu cho bạn so với số tiền bạn đóng vào. Hơn nữa, khi nhận hưu bạn có nhận được thẻ BHYT miễn phí. Nếu mua riêng BHYT ở ngoài tự nguyễn, mỗi năm đã mất 800k 900k rồi. Bạn nên cân nhắc đóng thêm vào để hưởng lương hưu nhé ạ. Vì nếu mức lương thấp thì khi bạn đợi 1 năm rồi rút BHXH 1 lần thì mức tiền nhận về cũng thấp thôi. Nếu được mấy đồng thì chẳng bỏ công rút vì số tiền ít chẳng tiêu được gì, đóng tiếp mà nhận lương hưu sẽ đảm bảo cho cuộc sống hơn nhé bạn
 
19/3/21
1,768
24
38
Em có đóng BHXH được 2 năm, và nghỉ từ tháng 1/2021, có cách nào lấy BHXH 1 lần nhanh không anh chị
Chào em, pháp luật bảo hiểm xã hội có quy định về trường hợp cho lấy bảo hiểm xã hội một lần nhanh như: bị ung thư, bị các bệnh nguy hiểm đến tính mạng hoặc bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc đi ra nước ngoài định cư... Vậy nếu em thuộc một trong các trường hợp nêu trên thì em có thể làm hồ sơ lãnh bảo hiểm xã hội một lần luôn nhé mà không cần phải chờ sau 1 năm nghỉ việc. Nếu không thuộc các trường hợp trên thì em phải chờ nghỉ việc đủ 1 năm mới được thanh toán bảo hiểm xa hội một lần.
 
L

Loan2608

Guest
Chào em, pháp luật bảo hiểm xã hội có quy định về trường hợp cho lấy bảo hiểm xã hội một lần nhanh như: bị ung thư, bị các bệnh nguy hiểm đến tính mạng hoặc bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc đi ra nước ngoài định cư... Vậy nếu em thuộc một trong các trường hợp nêu trên thì em có thể làm hồ sơ lãnh bảo hiểm xã hội một lần luôn nhé mà không cần phải chờ sau 1 năm nghỉ việc. Nếu không thuộc các trường hợp trên thì em phải chờ nghỉ việc đủ 1 năm mới được thanh toán bảo hiểm xa hội một lần.
Dạ cảm ơn chị, như vậy là em phải đợi rồi 🥲
 
Đ

Đat nguyen

Guest
Chào c Đoàn lan
Năm nay em 34t. Em đã đóng bhxh được 11 năm nhưng đã nghỉ công ty được 2 năm và ngắt quãng từng đó thời gian đóng bhxh. Bây giờ ở nhà làm tự do nên muốn rút bhxh 1 lần. Mong c cho lời khuyên.
 
19/3/21
1,768
24
38
Anh chị nào nắm được cách thu chi và quản lý quỹ BHXH của nhà nước không?
Chào bạn, bạn muốn hỏi vấn đề này để làm gì? Bạn có thẻ nói rõ hơn vấn đề của bạn, mình sẽ hỗ trợ giải đáp nếu mình biết. Còn vấn đề thu chi và quản lý quỹ BHXH của nhà nước là vấn đề rất rộng có nhiều quyết định, văn bản hướng dẫn lắm bạn ạ
 
19/3/21
1,768
24
38
Chào c Đoàn lan
Năm nay em 34t. Em đã đóng bhxh được 11 năm nhưng đã nghỉ công ty được 2 năm và ngắt quãng từng đó thời gian đóng bhxh. Bây giờ ở nhà làm tự do nên muốn rút bhxh 1 lần. Mong c cho lời khuyên.
Chào chị, nếu như chị đang có nhu cầu về tiền thì chị có thể làm hồ sơ tất toán BHXH 1 lần. Còn trường hợp không cần tiền thì chị cứ để đó mà đóng tiếp bhxh tự nguyện để sau này có lương hưu chị nhé. Như em phân tích bài ở trên thì nhận lương hưu sẽ có lợi hơn rất nhiều so với việc rút BHXH 1 lần. Chị nên cân nhắc trước khi quyết định nhé. Vì em từng tư vấn cho rất nhiều người đóng bảo hiểm xa hội hơn chục năm và rút BHXH 1 lần, sau đó tìm cách trả lại số tiền đó để hưởng lương hưu đó chị. Chị cân nhắc kỹ nhé
 

Haman

editor
19/2/21
1,584
5
38
Chào c Đoàn lan
Năm nay em 34t. Em đã đóng bhxh được 11 năm nhưng đã nghỉ công ty được 2 năm và ngắt quãng từng đó thời gian đóng bhxh. Bây giờ ở nhà làm tự do nên muốn rút bhxh 1 lần. Mong c cho lời khuyên.
Năm nay bạn 34 tuổi mà chờ đến tận 60 tuổi thì lâu quá nhỉ. Nhưng bạn nên cân nhắc đóng tiếp bảo hiểm để hưởng lương hưu bạn nhé. Đối với mình thì mình thấy tham gia bảo hiểm nhân thọ lợi hơn là đóng bảo hiểm xã hội ở nhà nước, nếu bạn đi làm doanh nghiệp mà được đóng bhxh do doanh nghiệp hỗ trợ thì có lợi xíu, chứ về đóng tự nguyện thì quyền lợi không nhiều bằng bảo hiểm nhân thọ đâu bạn ạ.
 
A

Anh Mai

Guest
Theo tôi thì do điều kiện kinh tế của gia đình mà thôi. Cho tôi hỏi bạn về vấn đề BHXH tự nguyện. Ví dụ. Trong xóm tôi có anh A đã mua BHXH tu nguyện. Và đã được nghỉ hưu hưởng chế độ được 36 tháng sau đó qua đời. Vậy gia đình thân nhân được hưởng những chế độ gì ạ.
 
19/3/21
1,768
24
38
Theo tôi thì do điều kiện kinh tế của gia đình mà thôi. Cho tôi hỏi bạn về vấn đề BHXH tự nguyện. Ví dụ. Trong xóm tôi có anh A đã mua BHXH tu nguyện. Và đã được nghỉ hưu hưởng chế độ được 36 tháng sau đó qua đời. Vậy gia đình thân nhân được hưởng những chế độ gì ạ.
Chào anh, đối với người đang hưởng lương hưu mà chết thì thân nhân được hưởng chế độ tử tuất. Cụ thể chế độ là:
+ Tiền mai táng phí là 14.900.000 đồng
+ Tiền trợ cấp tuất 1 lần tính bằng: 48 tháng lương hưu - (34/2) tháng lương hưu = 48-17 = 31 tháng lương hưu mà người đó đang nhận khi còn sống anh nhé.
Đó là tất cả chế độ tử tuất của họ khi họ chết mà thân nhân của họ nhận được anh nhé.
 
H

HuynhNhu

Guest
Cho e hỏi, e muốn tham gia bhxh tự nguyện cho bố mẹ. Khi tham gia bhxh tự nguyện sẽ được những quyền lợi gì ạ? Và cách thức tham gia vs chuẩn bị hso ntn ạ? Em cảm ơn ad!
 
19/3/21
1,768
24
38
Cho e hỏi, e muốn tham gia bhxh tự nguyện cho bố mẹ. Khi tham gia bhxh tự nguyện sẽ được những quyền lợi gì ạ? Và cách thức tham gia vs chuẩn bị hso ntn ạ? Em cảm ơn ad!
Chào em, tại sao em và gia đình lại tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện? Bảo hiểm xã hội tự nguyện có những quyền lợi sau:
1. Bảo hiểm xã hội tư nguyện chỉ có 02 chế độ duy nhất là: hưu trí và tử tuất. Do đó, khi đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện là 22% trên mức đóng thì quyền lợi không nhiều khi mức phí đóng khá là cao em ạ. Do đó, bố mẹ em phải đó 20 năm BHXH và đủ 60 tuổi mới được hưởng lương hưu em ạ, Thời gian đóng lâu quá nên gia đình em có thể cân nhắc mua bảo hiểm nhân thọ để bảo vệ người trụ cột là bố mẹ nhé, bảo hiểm nhân thọ cũng có gói hưu trí em ạ. Nhà mình nên cân nhắc mua nhé. Vì đóng BHXH lâu mà quyền lợi không nhiều.
2. Cách thức tham gia: em chuẩn bị chứng minh thư, sổ hộ khẩu, giấy khai sinh (bản sao) của bố mẹ và lên BHXH huyện nơi bố mẹ đang thường trú xin tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội. Sau đó nộp cho cơ quan BHXH và đóng tiền là xong em nhé
 
M

Mỹonline

Guest
Em hiện 30 tuổi, đóng bhxh được 4 năm, hiện đã nghỉ việc và kinh doanh online 8 tháng rồi. Cả nhà có thể giải thích giúp em 3 phương án này thì phương án nào tốt nhất, vấn đề em lo là có cái bảo hiểm y tế để ốm đau sẽ được hỗ trợ viện phí
1, không tất toán BHXH 1 lần, đóng tiếp BHXH tự nguyện
2, tất toán bhxh 1 lần lấy tiền sau đó đóng BHXH tự nguyện
3, để nguyên BHXH không đóng tiếp.

Cảm ơn cả nhà
 
19/3/21
1,768
24
38
cho mình hỏi chút, 13 năm trước có đi làm khoảng 4 năm sau đó chán quá nghỉ ra ngoài làm. Bây mình muốn tất toán bảo hiểm xã hội 1 lần thì phải hỏi ai ở địa phương vậy?
Chào bạn, giờ bạn muốn đi rút bhxh 1 lần thì bạn cầm sổ bhxh ra cơ quan bhxh huyện nơi bạn đang thường trú theo sổ hộ khẩu để làm nhé bạn, bạn không phải hỏi ai ở địa phương hết nha. Hồ sơ bao gồm: sổ bhxh, chứng minh thư, sổ hộ khẩu nhé bann....
 
19/3/21
1,768
24
38
Em hiện 30 tuổi, đóng bhxh được 4 năm, hiện đã nghỉ việc và kinh doanh online 8 tháng rồi. Cả nhà có thể giải thích giúp em 3 phương án này thì phương án nào tốt nhất, vấn đề em lo là có cái bảo hiểm y tế để ốm đau sẽ được hỗ trợ viện phí
1, không tất toán BHXH 1 lần, đóng tiếp BHXH tự nguyện
2, tất toán bhxh 1 lần lấy tiền sau đó đóng BHXH tự nguyện
3, để nguyên BHXH không đóng tiếp.

Cảm ơn cả nhà
Chào bạn, cả 3 phương án này chẳng phươnh án nào ổn hết vì:
1. Không tất toán 1 lần, đóng tiếp tự nguyện. Khi bạn muốn đóng tự nguyện để hưởng hưu trí, thì hằng tháng bạn phải tự bỏ tiền túi ra đóng, đóng 22% trên mức thu nhập khai báo. Có nghĩa là bạn không được doanh nghiệp đóng, hỗ trợ như trước. Do đó,đóng sẽ lỗ mà chế độ quyền lợi không cao. Bạn luue ý chủ có chế độ hưu trí và tử tuất.
2.rút bhxh 1 lẩn xong đóng lại tự nguyện. ==) nếu bạn muốn đóng tự nguyện thì đóng luôn chứ rút làm gì đẻ rồi lại đi đóng?
3. Để nguyên khôkh đóng tiếp thì mình khuyên nên đi rút bhxh 1 lần.
Chốt lại là: nếu bạn đã kinh doanh tự do thì bạn nên tất toán 1 lần, sau đó tìm hiểu gói bảo hiểm nhân thọ mà tham gia, quyền lợi nhiều hơn bhxh nhà nước quá nhiều mà mức tiền đóng ngang nhau bạn ạ
 

Haman

editor
19/2/21
1,584
5
38
Em hiện 30 tuổi, đóng bhxh được 4 năm, hiện đã nghỉ việc và kinh doanh online 8 tháng rồi. Cả nhà có thể giải thích giúp em 3 phương án này thì phương án nào tốt nhất, vấn đề em lo là có cái bảo hiểm y tế để ốm đau sẽ được hỗ trợ viện phí
1, không tất toán BHXH 1 lần, đóng tiếp BHXH tự nguyện
2, tất toán bhxh 1 lần lấy tiền sau đó đóng BHXH tự nguyện
3, để nguyên BHXH không đóng tiếp.

Cảm ơn cả nhà
Chào bạn, nếu bạn muốn hưởng lương hưu thì bạn có thể cân nhắc việc đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau này đủ 20 năm đóng BHXH và đủ 60 tuoir có thể về hưu bạn nhé. Tuy nhiên, bạn lưu ý là, nếu bạn đóng BHXH tự nguyện thì sẽ không được công ty đóng hộ như trước mà bạn phải tự bỏ toàn bộ tiền túi ra để đóng nên mức quyền lợi sẽ không cao.
Với 8 năm kinh nghiệm làm BHXH thì mình khuyên bạn nên tất toán sổ BHXH 1 lần để nhận về 1 cục. sau đó tìm hiểu 1 gói bảo hiểm nhân thọ và tham gia nhé, Quyền lợi của BHNT so với BHXH nhà nước là lợi hơn rất nhiều bạn ạ.
 

Haman

editor
19/2/21
1,584
5
38
Em có đóng BHXH được 2 năm, và nghỉ từ tháng 1/2021, có cách nào lấy BHXH 1 lần nhanh không anh chị
Chào em,cách lấy BHXH 1 lần nhanh nhất áp dụng cho những trường hợp đặc biệt như bị ung thư, bệnh nguy hiểm tính mạng, hoặc ra nước ngoài định cư. Vậy nếu em không thuộc các trường hợp nêu trên thì vẫn phải chờ 1 năm để lãnh BHXH 1 lần em nhé
 

Haman

editor
19/2/21
1,584
5
38
Chào c Đoàn lan
Năm nay em 34t. Em đã đóng bhxh được 11 năm nhưng đã nghỉ công ty được 2 năm và ngắt quãng từng đó thời gian đóng bhxh. Bây giờ ở nhà làm tự do nên muốn rút bhxh 1 lần. Mong c cho lời khuyên.
Khi bạn làm tự do thì nếu muốn đóng bảo hiểm thì chỉ còn cách tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Việc đóng bảo hiểm tự nguyện sẽ đóng với mức 22% trên mức thu nhập bạn lựa chọn. DO đó, bạn không còn được doanh nghiệp hỗ trợ như trước mà phải tự bỏ tiền túi ra đóng. Vậy nếu bạn muons có 1 khoản tiền hưu khi về già thì có thể cố đóng thêm 9 năm nữa cho đủ 20 năm.Sau đó chờ đến 60 tuổi thì làm chế độ hưu trí.Hơi bị lâu bạn ạ.
 

Haman

editor
19/2/21
1,584
5
38
Cho e hỏi, e muốn tham gia bhxh tự nguyện cho bố mẹ. Khi tham gia bhxh tự nguyện sẽ được những quyền lợi gì ạ? Và cách thức tham gia vs chuẩn bị hso ntn ạ? Em cảm ơn ad!
Chào em, khi đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì quyền lợi chỉ có chế độ hưu trí khi về già và chế độ tử tuất khi chết đi.Quyefn lợi của bảo hiểm xa hội tự nguyện rất là ít nên bố mẹ bạn cân nhắc khi tham gia nhé.
Nếu có ý định tham gia thì chuẩn bị những hồ sơ sau:
1. Sổ bHXH (nếu có, chưa có thì đề nghị cấp)
2. Chứng minh thư
3. Sổ hộ khẩu
4. Giấy khai sinh
Nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH huyện nơi bố mẹ bạn đang thường trú nhé.
Cách thức tham gia: mức đóng sẽ dựa trên mức thu nhập mà bố mẹ bạn lựa chọn và đóng 22% trên mức thu nhập đó. Mức thu nhập thấp nhất có thể lựa chon là 700.000 đồng và cao nhất là 29.800.000 đồng bạn nhé.
 

Haman

editor
19/2/21
1,584
5
38
cho mình hỏi chút, lấy xong bảo hiểm xã hội 1 lần, khi nào đi làm tiếp tục tham thì vẫn giữ mã số cũ hay phải làm lại mới vậy?
Đúng rồi bạn, việc thanh toán BHXH 1 lần chỉ xóa đi quá trình đóng bảo hiểm xã hội của bạn chứ không xóa đi số sổ BHXH của bạn nhé. Do đó, khi bạn đã rút BHXH 1 lần xong, sau này đi làm lại thì vẫn tiếp tục đóng vào sổ bảo hiểm xã hội đó bạn nha. Luu ý đừng bao giờ cấp mới sổ nhé, nếu cấp nhiều sổ mai sau sẽ khó khăn trong việc làm hồ sơ thủ tục cho bạn ạ
 
P

Phan Quốc Hùng

Guest
Bài viết sai ngay từ đầu do cách nhìn nhận về khoản đóng BHXH .
Người lao động làm việc trong DN phải tham gia BHXH bắt buộc, DN sử dụng lao động đó cũng phải tham gia BHXH bắt buộc. Đây là quy định của luật BHXH.
Phần người lao động đóng được coi là khoản tiết kiệm, còn phần DN đóng được coi là chi phí mà chi phí này được trừ khi tính thuế TNDN. Theo một nguyên tắc kế toán, khi có một khoản chi phí phát sinh thì ở đâu đó tương ứng sẽ có một khoản thu nhập phát sinh . Phần chi phí BH này của DN cũng sẽ làm phát sinh một khoản thu nhập tương ứng ở đâu đó nhưng dứt khoát sẽ không phải là thu nhập của người lao động .
Vậy nên với con số 22% mà bài viết sử dụng, bài viết đang cho rằng DN ĐÓNG BHXH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG, cái sai nằm ở đây. Người lao động và DN sử dụng lao động có nghĩa vụ như nhau đối với quỹ BHXH (do luật quy định)
 

Haman

editor
19/2/21
1,584
5
38
Bài viết sai ngay từ đầu do cách nhìn nhận về khoản đóng BHXH .
Người lao động làm việc trong DN phải tham gia BHXH bắt buộc, DN sử dụng lao động đó cũng phải tham gia BHXH bắt buộc. Đây là quy định của luật BHXH.
Phần người lao động đóng được coi là khoản tiết kiệm, còn phần DN đóng được coi là chi phí mà chi phí này được trừ khi tính thuế TNDN. Theo một nguyên tắc kế toán, khi có một khoản chi phí phát sinh thì ở đâu đó tương ứng sẽ có một khoản thu nhập phát sinh . Phần chi phí BH này của DN cũng sẽ làm phát sinh một khoản thu nhập tương ứng ở đâu đó nhưng dứt khoát sẽ không phải là thu nhập của người lao động .
Vậy nên với con số 22% mà bài viết sử dụng, bài viết đang cho rằng DN ĐÓNG BHXH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG, cái sai nằm ở đây. Người lao động và DN sử dụng lao động có nghĩa vụ như nhau đối với quỹ BHXH (do luật quy định)
Mình đọc xong bình luận của bạn mà không rõ là chủ bài viết đang viết sai ở đâu? Có thể bạn đang nhìn nhận dưới góc độ của một kế toán nhưng khi phân tích bạn phân tích không rõ dẫn đến việc mình đọc hết bình luận của bạn cũng chẳng biết người viết bài này bị sai ở đâu? và đúng là Doanh nghiệp đang đóng BHXH cho người lao động mà, có sai ở đâu đâu bạn? Và Người sử dụng lao động đang đóng BHXH cho người lao động để NLĐ được hưởng các quyền lợi của BHXH mà? Bạn cho rằng NSDLĐ không đóng BHXh cho NLĐ thì chẳng lẽ NSDLĐ đang đóng BHXH cho NSDLĐ/DN ạ? Vậy Doanh nghiệp có được hưởng chế độ ốm đau khi doanh nghiệp bị ốm không? Doanh nghiệp có được hưởng thai sản khi doanh nghiệp sinh con không? Mai sau doanh nghiệp có được hưởng chế độ hưu trí không? Doanh nghiệp có được hưởng chế độ bảo hiểm y té hay được hưởng thất nghiệp không????? Thật ra, bạn chẳng hiểu gì về luật bảo hiểm xã hội cả. Và cách tiếp cận của bạn từ góc độ kế toán là quá sai rồi bạn.
 
19/3/21
1,768
24
38
Bài viết sai ngay từ đầu do cách nhìn nhận về khoản đóng BHXH .
Người lao động làm việc trong DN phải tham gia BHXH bắt buộc, DN sử dụng lao động đó cũng phải tham gia BHXH bắt buộc. Đây là quy định của luật BHXH.
Phần người lao động đóng được coi là khoản tiết kiệm, còn phần DN đóng được coi là chi phí mà chi phí này được trừ khi tính thuế TNDN. Theo một nguyên tắc kế toán, khi có một khoản chi phí phát sinh thì ở đâu đó tương ứng sẽ có một khoản thu nhập phát sinh . Phần chi phí BH này của DN cũng sẽ làm phát sinh một khoản thu nhập tương ứng ở đâu đó nhưng dứt khoát sẽ không phải là thu nhập của người lao động .
Vậy nên với con số 22% mà bài viết sử dụng, bài viết đang cho rằng DN ĐÓNG BHXH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG, cái sai nằm ở đây. Người lao động và DN sử dụng lao động có nghĩa vụ như nhau đối với quỹ BHXH (do luật quy định)
Chào bạn, cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến, nhưng sau khi đọc bình luận của bạn mình xin trả lời như sau:
1. NLĐ và người sử dụng lao động bắt buộc phải tham gia BHXH là đúng nhưng NLĐ đóng BHXH cho người lao động hưởng quyền lợi và người sử dụng lao động đóng BHXH cho nguuời lao động để NLĐ được hưởng quyền lợi.
2. Phần người lao động đóng không phải là khoản tiết kiệm mà là khoản tiền được đóng vào quỹ hưu trí - từ tuất 8% để sau này khi đủ điều kiện thì về hưu hoặc là chuyển sang tử tuát nếu không may chết. Và 1.5% quỹ BHYT ==) Khoản này là khoản dùng luôn mà không tích lũy. 1% bảo hiểm thất nghiệp là người lao động đóng để sau này có thất nghiệp sẽ được hưởng quỹ thất nghiệp.
3. Phần Doanh nghiệp đóng cho người lao động được luật thuế tính trừ vào chi phí của Doanh nghiệp điều này là đương nhiên. Đúng là theo nguyên tắc kế toán thì khoản này là chi phí phát sinh thì cũng là 1 khoản thu nhập phát sinh của cơ quan BHXH. Và khi cơ quan BHXH thu khoản tiền này về của người lao động và của Doanh nghiệp thì cơ quan BHXh sẽ phân bổ số tiền thu được đó để chia vào các quỹ như quỹ ốm đau thai sản, quỹ hưu trí tử tuất, quỹ bảo hiểm y tế, quỹ thất nghiệp, quỹ tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp và chi trả các quyền lợi tương ứng cho NLĐ khi NLĐ xảy ra sự kiện bảo hiểm. Và nếu số tiền của các quỹ có kết dư thì được đem đi đầu tư theo quy định của luật bảo hiểm..
4. Bạn nói là số 22% mà Dn đóng BHXH là không đóng cho NLĐ thì đóng cho ai vậy bạn? Vì nếu đóng cho DN thì DN có được hưởng ốm đau khi doanh nghiệp ốm không? Hưu trí, tử tuất, tai nạn.....???? Bạn trả lời giúp mình cái này nhé. Và theo quy định của luật BHXH ấy, 22%(chính xác là 21.5% chứ k phải 22%) này là được phân bổ: 2% vào quỹ ốm đau thai sản, 3% vào quỹ bảo hiểm y tế, 1% vào quỹ thất nghiệp, 14% vào quỹ hưu trí tử tuất, và 0.5% vào quỹ tai nạn và bệnh nghề nghiệp đó bạn. Vậy đóng vào những quỹ đó không để cho người lao động hưởng thì cho ai hưởng thế ạ???
Bình luận cua mình chỉ mang tính tranh luận làm rõ vấn đề mà không có ý gì khác. Nếu cầu từ có gì không hay thì mong bạn bỏ qua
 
19/3/21
1,768
24
38
1.Cho mình hỏi khi đã đóng đủ 20 năm mà chưa tới tuổi hưu thì có đóng nữa không?
2.Tiền lương hưu sẽ được tính như thế nào so với mức tiền đã đóng.
Chào bạn,
1. Nếu bạn có nhu cầu thì bạn cứ đóng tiếp nhé, luật không cấm
2. Tiền lương hưu hưu được tính theo số năm đóng BHXH.
Đối với nữ: đóng 15 năm BHXH thì được 45% mức bình quân tiền lương đóng BHXH, sau đó cứ thêm 1 năm đóng sẽ được 2%
Đối với nữ: đóng 19 năm BHXH thì được 45% mức bình quân tiền lương đóng BHXH, sau đó cứ thêm 1 năm đóng sẽ được 2%
 

Haman

editor
19/2/21
1,584
5
38
1.Cho mình hỏi khi đã đóng đủ 20 năm mà chưa tới tuổi hưu thì có đóng nữa không?
2.Tiền lương hưu sẽ được tính như thế nào so với mức tiền đã đóng.
Chào bạn
1. Điều kiện hưởng chế độ lương hưu là đóng đủ 20 năm BHXH và đủ tuổi thì được về hưu. Ở đây bạn mới đủ điều kiện là 20 năm BHXH mà chưa đủ tuổi hưu nên bạn có thể chon 1 trong 2 phương án: 1 là đóng tiếp BHXH cho đến khi đủ tuổi để về hưu, khi đó mức hưởng lương hưu của bạn sẽ cao vì bạn đóng nhiều năm BHXH, 2 là bạn để sổ cất đi và chờ đủ tuổi về hưu nhé bạn. Vậy, bạn có thể đóng tiếp BHXH cũng được hoặc có thể để sổ và chờ tuổi về hưu cũng được.
2. Tiền lương hưu tính bằng: bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội trong toàn thời gian đóng * % hưởng lương hưu.
Tiền bình quân: thì bạn tính trung bình cộng lương đóng bảo hiểm của các tháng là ra
% hưởng lương hưu sẽ được tính theo số năm đóng BHXH của bạn cụ thể:
Đối với nữ: đóng 15 năm BHXH thì được 45% mức bình quân tiền lương đóng BHXH, sau đó cứ thêm 1 năm đóng sẽ được 2%
Đối với nữ: đóng 19 năm BHXH thì được 45% mức bình quân tiền lương đóng BHXH, sau đó cứ thêm 1 năm đóng sẽ được 2%
Ví dụ, tôi là nữ năm nay 56 tuổi, đã đóng được 24 năm BHXH với mức lương bình quân đóng BHXH suốt 24 năm là: 5 triệu, vậy mức lương hưu của tôi là:
- Lương bình quân: 5tr
- % hưởng lương hưu: 15 năm đầu tính là 45%, thêm 1 năm hưởng 2% =) 9 năm = 18%, vậy tỷ lệ tôi hưởng lương hưu là 63%.
Vậy mức lương hưu tôi nhận được 63% * 5tr = 3.150.000đ
 
H

Hụngdjssk

Guest
Đóng thì lợi thôi nhưng lúc đi rút bảo hiểm với đi lấy lương hưu cứ như đi ăn xin chúng nó.thủ tục thì lằng nhằng.thái độ thì xấc xược.nó hành cho ra bã mới lấy dc tiền
 

Haman

editor
19/2/21
1,584
5
38
Đóng thì lợi thôi nhưng lúc đi rút bảo hiểm với đi lấy lương hưu cứ như đi ăn xin chúng nó.thủ tục thì lằng nhằng.thái độ thì xấc xược.nó hành cho ra bã mới lấy dc tiền
Cái này thì em thừa nhận, lên làm hồ sơ mà không đúng hoặc chưa đủ là họ hắt hủi, đuổi như đuổi tà, chẳng chu đáo hướng dẫn cho dân gì, dân mất quyền lợi cũng mặc kệ không quan tâm gì hết. Đến bao giờ hệ thống bảo hiểm mới tư nhân hóa được, mới coi dân như thượng đế được. Người ta không biết người ta hỏi lại còn chửi bới, quát nạt
 

Dũng Phạm

Thành viên mới
4/9/21
1
1
3
 • " Khi đến tuổi về hưu theo Điều 54, Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì lại không đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu. Nhiều trường hợp, người lao động sau khi nhận tiền bảo hiểm xã hội một lần lại muốn hoàn trả để cộng dồn thời gian đóng hưởng lương hưu sau này. Nhưng pháp luật hiện hàng lại không có quy định cho việc hoàn lại tiền đã lãnh bảo hiểm xã hội một lần."
Dear Add,
Mình trích dẫn đoạn bài viết trên. add cho mình hỏi là khi đến tuổi nghỉ hưu mà không đóng đủ , ví dụ: đối với làm cho doanh nghiệp tư nhân hoặc làm nhân viên văn phòng ...với số tuổi tầm cao 40 hoặc hơn một xíu là trong tầm mắt công ty cho nghỉ rồi vì không đáp ứng việc do tuổi tác... vậy khi ra ngoài làm mưu sinh kiếm sống thì phải kê khai như thế nào để đóng bảo hiểm. và thực chất nguồn thu nhập bên ngoài lại không mang tính ổn định. điều này luật không thể đánh đồng chung cho việc áp dụng giống việc cơ quan nhà nước khi có biên chế là cứ yên tâm công tác cho đến khi tới tuổi nghỉ hưu được.
xin add giải đáp thắc mắc giúp mình!
Mong hồi âm từ Add.
Thanks!
 
19/3/21
1,768
24
38
 • " Khi đến tuổi về hưu theo Điều 54, Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì lại không đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu. Nhiều trường hợp, người lao động sau khi nhận tiền bảo hiểm xã hội một lần lại muốn hoàn trả để cộng dồn thời gian đóng hưởng lương hưu sau này. Nhưng pháp luật hiện hàng lại không có quy định cho việc hoàn lại tiền đã lãnh bảo hiểm xã hội một lần."
Dear Add,
Mình trích dẫn đoạn bài viết trên. add cho mình hỏi là khi đến tuổi nghỉ hưu mà không đóng đủ , ví dụ: đối với làm cho doanh nghiệp tư nhân hoặc làm nhân viên văn phòng ...với số tuổi tầm cao 40 hoặc hơn một xíu là trong tầm mắt công ty cho nghỉ rồi vì không đáp ứng việc do tuổi tác... vậy khi ra ngoài làm mưu sinh kiếm sống thì phải kê khai như thế nào để đóng bảo hiểm. và thực chất nguồn thu nhập bên ngoài lại không mang tính ổn định. điều này luật không thể đánh đồng chung cho việc áp dụng giống việc cơ quan nhà nước khi có biên chế là cứ yên tâm công tác cho đến khi tới tuổi nghỉ hưu được.
xin add giải đáp thắc mắc giúp mình!
Mong hồi âm từ Add.
Thanks!
Chào bạn, khi ra ngoài mưu sinh mà bạn muôna đóng bảo hiểm thì bạn sẽ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện nhé bạn, mức lương làm căn cứ đóng bảo hiểm tự nguyện sẽ do bạn tự lựa chọn thấp nhất là 700k và cao nhất hiện nay là 29.800.000đ nhé bạn. Chọn bao nhiêu cao hay thấp tùy vaog điều kiện kinh tế của bạn và bạn sẽ đóng là 22% trên mức lương bạn chọn nhé.
Ví dụ bạn chọn lương căn cứ là 1tr thì hàng tháng bạn sẽ đóng là 220.000 đồng. Cơ chế đóng BHXH tự nguyện và BHXH bắt buộc là khác nhau bạn ạ
 

Haman

editor
19/2/21
1,584
5
38
 • " Khi đến tuổi về hưu theo Điều 54, Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì lại không đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu. Nhiều trường hợp, người lao động sau khi nhận tiền bảo hiểm xã hội một lần lại muốn hoàn trả để cộng dồn thời gian đóng hưởng lương hưu sau này. Nhưng pháp luật hiện hàng lại không có quy định cho việc hoàn lại tiền đã lãnh bảo hiểm xã hội một lần."
Dear Add,
Mình trích dẫn đoạn bài viết trên. add cho mình hỏi là khi đến tuổi nghỉ hưu mà không đóng đủ , ví dụ: đối với làm cho doanh nghiệp tư nhân hoặc làm nhân viên văn phòng ...với số tuổi tầm cao 40 hoặc hơn một xíu là trong tầm mắt công ty cho nghỉ rồi vì không đáp ứng việc do tuổi tác... vậy khi ra ngoài làm mưu sinh kiếm sống thì phải kê khai như thế nào để đóng bảo hiểm. và thực chất nguồn thu nhập bên ngoài lại không mang tính ổn định. điều này luật không thể đánh đồng chung cho việc áp dụng giống việc cơ quan nhà nước khi có biên chế là cứ yên tâm công tác cho đến khi tới tuổi nghỉ hưu được.
xin add giải đáp thắc mắc giúp mình!
Mong hồi âm từ Add.
Thanks!
Chào bạn, khi bạn làm ở doanh nghiệp thì thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc còn khi làm việc tư do thì muốn tham gia bảo hiểm phải đóng BHXH tự nguyện. Vì là bảo hiểm tự nguyện nên hình thức và mức đóng là tự nguyện tức là: mức lương làm căn cứ đóng BHXH là do bạn tự lựa chọn mà luật không hề đánh đồng chung cho việc áp dụng giống cơ quan nhà nước bạn nhé. Luật chỉ quy định mức đóng là 22% trên mức lương mà người tham gia muốn lựa chọn, giới hạn mức lương lựa chọn thấp nhất là 700k và cao nhất là gần 30 triệu.
Vậy ví dụ điều kiện kinh tế bạn có thì bạn có thể lựa chọn mức lương làm căn cứ đóng BHXh tự nguyện hàng tháng là 10tr thì mỗi tháng bạn đóng là 2,2tr. NẾu bạn không có điều kiện bạn có thể chọn mức lương làm căn cứ đóng là 1tr thì mỗi tháng bạn đóng là 220k.
 
T

Tanpham

Guest
Bạn lại sai lầm rồi, tiền lương hưu hay tiền bhxh 1 lần khi nhà nước tính toán sẽ phải áp hệ số trượt giá để đảm bảo sự mất giá của đồng tiền. Bạn ạ.
Hệ số trượt giá này được tính từ năm nào đến năm nào? Khi tính thực tế thì như muối bỏ bể. Mấy năm nay có tính cái này nữa đâu?
 
19/3/21
1,768
24
38
Hệ số trượt giá này được tính từ năm nào đến năm nào? Khi tính thực tế thì như muối bỏ bể. Mấy năm nay có tính cái này nữa đâu?
Năm nào cũng có hệ số trượt giá bạn ạ. Bản chất của bảo hiểm là để bảo vệ chứ không phải đầu tư tính lời, không phải như lãi suất ngân hàng mà bạn so sánh vậy. Nhà nước họ cũng đã tính toán cả rồi chứ cũng không thiệt thòi gì bạn ạ. Nếu bạn đang tham gia bảo hiểm nhân thọ sẽ thaya điều này vì lãi suata khi đóng bảo hiểm nhân thọ còn thấp hơn bạn ạ.
Năm nào cũng tính trượt giá chưa năm.nào là không tính bạn ạ. Bạn nên tìm hiểu kỹ hơn để có cái nhìn khách quan.
 

Haman

editor
19/2/21
1,584
5
38
Hệ số trượt giá này được tính từ năm nào đến năm nào? Khi tính thực tế thì như muối bỏ bể. Mấy năm nay có tính cái này nữa đâu?
Có cả 1 thông tư riêng quy định về hệ số trượt giá này bạn, năm nào cũng có hệ số trượt giá hết bạn ạ. Mà người làm ở nhà nước và người làm ở tư nhận cách tính hệ số trượt giá là khác nhau bạn ạ.
Nếu bạn đã đi nhận bảo hiểm xã hội một lần hoặc nhận chế độ hưu trí thì bạn sẽ thấy họ tính toán các hệ số này vào công thức tính bạn ạ. Luật quy định rồi, công bằng hết bạn ạ
1631538417895.png