[Hỏi] Nhờ mọi người tính bảo hiểm 1 lần giúp mình với. Mình đóng đc 1 năm 8 tháng.

  • Tạo bởi Phỉ Thuý
  • Start date
Đăng câu hỏi trong mục bảo hiểm
P

Phỉ Thuý

Guest
Nhờ mọi người tính bảo hiểm 1 lần giúp mình với. Mình đóng đc 1 năm 8 tháng.
+ Tháng 6-12/2018: 7 tháng phí 4.300.000
+ Tháng 1-5/2019: 5 tháng phí 4.500.000
+ Tháng 11-12/2019: 2 tháng phí 4.786.000
+ Tháng 1-6/2020: 6 tháng phí 5.060.000
Mình chân thành cảm ơn ạ!!!
 
Bình luận hay nhất
Nhờ mọi người tính bảo hiểm 1 lần giúp mình với. Mình đóng đc 1 năm 8 tháng.
+ Tháng 6-12/2018: 7 tháng phí 4.300.000
+ Tháng 1-5/2019: 5 tháng phí 4.500.000
+ Tháng 11-12/2019: 2 tháng phí 4.786.000
+ Tháng 1-6/2020: 6 tháng phí 5.060.000
Mình chân thành cảm ơn ạ!!!
Bạn đóng 1 năm 8 tháng thì được hưởng 4 tháng bình quân lương bạn nhé. Theo mình tính nhẩm thì bạn được khoảng 18tr hoặc 19tr nhé. Số liệu có thể chênh lệch mất 1 vài triệu nha bạn.

Haman

editor
19/2/21
1,584
5
38
Nhờ mọi người tính bảo hiểm 1 lần giúp mình với. Mình đóng đc 1 năm 8 tháng.
+ Tháng 6-12/2018: 7 tháng phí 4.300.000
+ Tháng 1-5/2019: 5 tháng phí 4.500.000
+ Tháng 11-12/2019: 2 tháng phí 4.786.000
+ Tháng 1-6/2020: 6 tháng phí 5.060.000
Mình chân thành cảm ơn ạ!!!
Bạn đóng 1 năm 8 tháng thì được hưởng 4 tháng bình quân lương bạn nhé. Theo mình tính nhẩm thì bạn được khoảng 18tr hoặc 19tr nhé. Số liệu có thể chênh lệch mất 1 vài triệu nha bạn.
 
Bình luận hay nhất
19/3/21
1,768
24
38
Nhờ mọi người tính bảo hiểm 1 lần giúp mình với. Mình đóng đc 1 năm 8 tháng.
+ Tháng 6-12/2018: 7 tháng phí 4.300.000
+ Tháng 1-5/2019: 5 tháng phí 4.500.000
+ Tháng 11-12/2019: 2 tháng phí 4.786.000
+ Tháng 1-6/2020: 6 tháng phí 5.060.000
Mình chân thành cảm ơn ạ!!!
Chào bạn, bạn đóng 1 năm 8 tháng được làm tròn 2 năm, theo đó bạn được nhận 4 tháng bình quân lương. Lương bạn đóng mức kia mà cộng cả trượt giá thì được nhận BHXH 1 lần khoảng 20tr đổ xuống bạn nhé.