[Hỏi] Người đóng BHXH đang đi tù. Mà muốn người nhà lãnh tiền BHXH 1 lần thì phải làm sao các bác nhỉ?

  • Tạo bởi Trần BA
  • Start date
Đăng câu hỏi trong mục bảo hiểm
Bình luận hay nhất
Người đóng BHXH đang đi tù. Mà muốn người nhà lãnh tiền BHXH 1 lần thì phải làm sao các bác nhỉ?
Chào bạn, nếu nhờ người nhà lãnh BHXH 1 lần thì phải làm ủy quyền theo mẫu của BHXH, sau đó, người đi tù đó phải khai 1 tờ khai đề nghị lãnh BHXH 1 lần, sau đó đưa cho người được uy quyền đi lãnh. Mà tốt nhất là bạn đến cơ quan BHXH huyện nơi thường trú của họ xin mẫu giấy ủy quyền và tờ khai hưởng BHXH 1 lần, sau đó vào thăm tù để người đó viết nhé bạn
19/3/21
1,768
24
38
Người đóng BHXH đang đi tù. Mà muốn người nhà lãnh tiền BHXH 1 lần thì phải làm sao các bác nhỉ?
Chào bạn, nếu nhờ người nhà lãnh BHXH 1 lần thì phải làm ủy quyền theo mẫu của BHXH, sau đó, người đi tù đó phải khai 1 tờ khai đề nghị lãnh BHXH 1 lần, sau đó đưa cho người được uy quyền đi lãnh. Mà tốt nhất là bạn đến cơ quan BHXH huyện nơi thường trú của họ xin mẫu giấy ủy quyền và tờ khai hưởng BHXH 1 lần, sau đó vào thăm tù để người đó viết nhé bạn
 
Bình luận hay nhất