[Hỏi] Nếu Tham Gia BHNT Thì Mình Đi "khám Sức Khoẻ Tổng Quát Định Kỳ Hàng Năm" Ở Các Bệnh Viện, Có Được Hỗ Trợ Phí Khám Không Ạ?

  • Tạo bởi Nhím Na
  • Start date
Đăng câu hỏi trong mục bảo hiểm
Bình luận hay nhất
Cả nhà cho em hỏi, nếu tham gia BHNT thì mình đi "khám sức khoẻ tổng quát định kỳ hàng năm" ở các bệnh viện, có được hỗ trợ phí khám không ạ?
Cảm ơn admin duyệt bài ạ ❤
Chào bạn, thẻ sức khỏe khi đi khám chữa bệnh mới được hưởng bạn ạ, còn của bạn là đi khám sức khỏe tổng quát không được hưởng gì đâu nhé.
Mua BHYT nhà nước cũng vậy, khám tổng quát không bao giờ được hưởng bảo hiểm đâu bạn ạ.
19/3/21
1,768
24
38
Cả nhà cho em hỏi, nếu tham gia BHNT thì mình đi "khám sức khoẻ tổng quát định kỳ hàng năm" ở các bệnh viện, có được hỗ trợ phí khám không ạ?
Cảm ơn admin duyệt bài ạ ❤
Chào bạn, thẻ sức khỏe khi đi khám chữa bệnh mới được hưởng bạn ạ, còn của bạn là đi khám sức khỏe tổng quát không được hưởng gì đâu nhé.
Mua BHYT nhà nước cũng vậy, khám tổng quát không bao giờ được hưởng bảo hiểm đâu bạn ạ.
 
Bình luận hay nhất

Haman

editor
19/2/21
1,584
5
38
Cả nhà cho em hỏi, nếu tham gia BHNT thì mình đi "khám sức khoẻ tổng quát định kỳ hàng năm" ở các bệnh viện, có được hỗ trợ phí khám không ạ?
Cảm ơn admin duyệt bài ạ ❤
Chào bạn, tham gia bảo hiểm nhân thọ mà đi khám tổng quát định kỳ hằng năm ở các bệnh viện không được chi trả đâu bạn ạ. Bạn xem ngay trên điều khoản của thẻ sức khỏe trong phạm vi bảo hiểm đó sẽ nói các trường hợp được bảo hiểm bạn ạ. Vì thẻ là để chữa trị bệnh, bạn khám sức khỏe không nhằm mục đích chữa bệnh nên không được bảo hiểm đau bạn ạ