Nếu Phải Lựa Chọn Tôi Sẽ Lựa Chọn Rút Bảo Hiểm Xã Hội Một Lần Hay Đóng Tiếp Để Hưởng Chế Độ Hưu Trí Khi Về Già

Nếu phải lựa chọn tôi sẽ lựa chịn rút Bảo hiểm xã hội một lần hay đóng tiếp để hưởng chế độ hưu trí khi về già

Tôi đi làm và bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 10/2017 đến nay được hơn 03 năm. Tại thời điểm tham gia bảo hiểm xã hội năm 2017, quy định về điều kiện nghỉ hưu đối với lao động nữ là đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm trở lên và đủ 55 tuổi. Tuy nhiên đến nay là 2021, theo quy định của Bộ luật lao động năm 2019 hiện hành thì lao động nữ có lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu từ 55 tuổi lên 60 tuổi vào năm 2035. Hiện tại tôi gần 30 tuổi nếu chờ đến khi nghỉ hưu thì số tuổi bắt buộc là 60 tuổi tức tôi phải chờ thêm 30 năm nữa. Vậy với thay đổi như trên của Luật bảo hiểm xã hội thì tôi nên lựa chọn rút bảo hiểm xã hội một lần hay lãnh lương hưu?

Hiện tại tôi đang tham gia bảo hiểm xã hội với mức lương đóng thế nào?​


Tôi làm việc tại một công ty tại Hà Nội, công việc của tôi với mức lương nhận về không cao nhưng tôi được Doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội với mức lương tối thiểu vùng: 4.730.000 đồng/tháng. Đương nhiên mức lương thực lãnh của tôi cao hơn mức đó khá nhiều. Với mức lương như trên, hằng tháng tôi phải đóng bảo hiểm là 10.5% và Doanh nghiệp hỗ trợ đóng với mức 21.5% cho 03 loại bảo hiểm là: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tếbảo hiểm thất nghiệp. Như vậy, một tháng tôi phải đóng 496.650 đồng và Doanh nghiệp hỗ trợ đóng 1.016.950 đồng. Tổng mức đóng là 1.513.600 đồng/tháng và 18.163.200 đồng/năm.

Với số tiền đóng bảo hiểm nêu trên thì bảo hiểm xã hội sẽ phân bổ vào các quỹ như sau:
  • Quỹ hưu trí -tử tuất: 22% tương ứng với số tiền là: 1.040.600 đồng/tháng.
  • Quỹ ốm đau thai sản: 3% tương ứng với số tiền là: 141.900 đồng/tháng.
  • Quỹ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp: 0.5% tương ứng với số tiền là: 23.650 đồng/tháng.
  • Quỹ bảo hiểm y tế là: 4.5% tương ứng với số tiền là: 212.850 đồng/tháng.
  • Quỹ bảo hiểm thất nghiệp: 2% tương ứng với số tiền là: 94.600 đồng/tháng.
Lưu ý: đối với bảo hiểm y tế sẽ được khấu trừ theo thời gian, khi đóng bảo hiểm y tế người lao động sẽ được cấp thẻ bảo hiểm để sử dụng. Do đó, nếu trong thời gian tham gia bảo hiểm y tế mà người lao động không dùng đến thẻ để đi khám chữa bệnh thì sẽ không được bảo hiểm hoàn phí. Đối với quỹ ốm đau - thai sản; quỹ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp sẽ được chi trả khi người lao động xảy ra sự kiện tương ứng theo quy định của pháp luật. Đối với bảo hiểm thất nghiệp đây là một hình thức bảo hiểm khác chi trả trợ cấp thất nghiệp khi người lao động bị thất nghiệp theo quy định của Luật việc làm. Như vậy, chỉ có quỹ hưu trí - tử tuất khi người lao động đóng sẽ được tích lũy đến khi đủ tuổi nghỉ hưu sẽ được lãnh lương hưu. Trường hợp người lao động không may qua đời sẽ được chi trả tiền tử tuất tương ứng với thời gian tham gia bảo hiểm. Chính vì vậy, nếu người lao động dừng không đóng bảo hiểm xã hội nữa sẽ được thanh toán tiền bảo hiểm xã hội một lần và tiền bảo hiểm xã hội một lần đó chính là quỹ hưu trí - tử tuất. Do vậy, khi thanh toán bảo hiểm xã hội một lần chính là thanh toán tiền trong quỹ hưu trí - tử tuất mà không liên quan gì đến các quỹ bảo hiểm nêu trên.

Nếu phải lựa chọn tôi sẽ lựa chọn rút Bảo hiểm xã hội một lần hay đóng tiếp để hưởng chế độ hưu trí khi về già

Nếu muốn hưởng lương hưu thì tôi phải đáp ứng điều kiện gì?​

Phải nhìn nhận một thực tế là: Kể từ thời điểm dụng thi hành Luật lao động năm 2019, tuổi về hưu của người lao động tăng so với giai đoạn trước. Cụ thể, theo lộ trình, lao động nam nghỉ hưu sẽ là 62 tuổi và lao động nữa sẽ là 62 tuổi cho đến năm 2035. Vậy hiện tại tôi gần 30 tuổi, nếu như chờ đến 60 tuổi thì tôi phải chờ thêm 30 năm nữa mới được nghỉ hưu và ăn lương hưu nhà nước. Thời gian này là quá lâu bởi: Hiện tại, theo Điều 55, Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì điều kiện để lao động nữ nghỉ hưu là đóng bảo hiểm ít nhất đủ 20 năm và đủ tuổi về hưu, hiện tại tuổi về hưu với nữ năm 2021 là 55 tuổi 4 tháng và tăng dần theo lộ trình nêu trên. Vậy, 30 năm nữa thì có thể chính sách pháp luật sẽ thay đổi và tôi không rõ điều kiện hưởng lương hưu nêu trên có thay đổi hay không? Mà chắc chắn chính sách pháp luật sẽ thay đổi vì tuổi thọ của một dự thảo luật của nước ta không cao, trung bình cứ 10 năm sẽ thay đổi một lần. Vậy 30 năm nữa tôi mới đủ tuổi nghỉ hưu thì khả năng chính sách bảo hiểm sẽ thay đổi ít nhất 3 lần nữa. Thật sự quá mơ hồ và quá lo ngại cho khoảng thời gian phía trước.

Vậy nếu là tôi, tôi sẽ lựa chọn rút bảo hiểm xã hội một lần hay đóng tiếp để hưởng lương hưu.​

Mặc dù biết, nếu đóng và chờ đủ điều kiện hưởng lương hưu là rất có lợi khi tôi vừa được chi trả tiền lương hưu vừa được hỗ trợ dùng thẻ bảo hiểm y tế. Ngoài ra, khi mất còn được chế độ tử tuất của bảo hiểm xã hội. Thật sự là rất lợi. Tuy nhiên, cả quá trình đóng 20 năm hoặc 30 năm mới được nghỉ hưu thì quá lâu để làm được.

Nếu phải lựa chọn tôi sẽ lựa chọn rút Bảo hiểm xã hội một lần hay đóng tiếp để hưởng chế độ hưu trí khi về già


Hiện tại, tôi đóng bảo hiểm xã hội theo hình thức là người lao động ở công ty và được công ty đóng hỗ trợ ⅔ còn bản thân sẽ đóng ⅓ thì việc đóng 20 năm để chờ nghỉ hưu là điều có lợi với tôi. Tuy nhiên nếu trong tương lai mà tôi không đi làm thuê nữa ra ngoài làm tự do hoặc tự mở công ty để làm riêng thì nếu có tự đóng bảo hiểm để hưởng hưu thì số tiền tôi bỏ ra đóng so với những lợi ích mà tôi được nhận khi về hưu là không tương xứng. Vì vậy, tôi đặt giả thiết các trường hợp như sau:

Trường hợp 01: Tôi chỉ đóng được 5 hoặc 6 năm bảo hiểm xã hội tại Doanh nghiệp sau đó nghỉ việc và làm tự do.​

Khi quyết định nghỉ việc để làm công việc tự do thì tôi không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nữa. Điều này đồng nghĩa với việc tôi không được doanh nghiệp hỗ trợ mức đóng bảo hiểm mà nếu như tôi muốn đóng bảo hiểm tự nguyện để nối tiếp thì tôi phải tự bỏ toàn bộ tiền để đóng tiếp. Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện là 22% mà chỉ có chế độ hưu trí và tử tuất. Còn khi vẫn là người lao động ở công ty, tôi chỉ phải đóng 10.5% mà lại được cả 03 quyền lợi bảo hiểm là Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Vậy, nếu chỉ đóng được 5 hoặc 6 năm bảo hiểm xã hội mà nghỉ việc để làm công việc tự do thì tôi sẽ lựa chọn rút bảo hiểm xã hội một lần mà không lựa chọn việc đóng tiếp để hưởng lương hưu. Theo đó, tôi sẽ tìm cho bản thân 1 gói bảo hiểm nhân thọ tương ứng để được bảo vệ bản thân với mức phí tương đương việc đóng 22% tính trên thu nhập cho 1 tháng khi đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Hiện nay, trên thị trường, các gói bảo hiểm với mục đích hưởng lương hưu khi đạt một độ tuổi nhất định là rất nhiều, thời gian đóng phí ngắn chỉ có 10 năm hoặc 15 năm. Vậy tôi sẽ lựa chọn tất toán sổ bảo hiểm xã hội để nhận một khoản tiền lo tiếp các dự định của tương lai.

Trường hợp 02: Nếu tôi đóng bảo hiểm xã hội tại Doanh nghiệp được hơn 10 năm.​

Như tôi đã phân tích ở trên, nếu đi làm tại các Doanh nghiệp và được các Doanh nghiệp hỗ trợ đóng bảo hiểm thì người lao động rất có lợi khi bỏ ra ít tiền nhưng nhận về các quyền lợi cao hơn số tiền đóng vì được doanh nghiệp hỗ trợ một phần. Vậy nên, nếu như mới chỉ đóng được hơn 10 năm bảo hiểm nếu có nhu cầu tôi sẽ cố gắng đi tìm một công việc khác để được đóng bảo hiểm theo đối tượng người lao động tại Doanh nghiệp. Khi đó tôi sẽ được nhiều quyền lợi hơn khi tham gia bảo hiểm xã hội và sẽ cố gắng đóng đủ 20 năm bảo hiểm để hưởng lương hưu. Còn nếu phải bỏ ra số tiền tương ứng với 22% trên mức thu nhập để đóng bảo hiểm tự nguyện thì thật sự là một gánh nặng.

Trường hợp 03: Nếu tôi đã đóng bảo hiểm xã hội tại Doanh nghiệp được trên 15 năm sau đó nghỉ việc và đi làm tự do.​

Nếu tôi đã đóng được trên 15 năm bảo hiểm xã hội thì chỉ còn 5 năm đóng bảo hiểm nữa là tôi đã đủ điều kiện về số năm đóng để hưởng lương hưu. Vậy nếu như nghỉ việc để ra ngoài làm tự do tôi có thể cố gắng theo thêm 5 năm bảo hiểm tự nguyện để mai sau có đồng lương hưu. Bởi thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện là 5 năm cũng không nhiều, mặc dù mức phí đóng có cao nhưng so với cái lợi trước mắt khi về hưu thì tôi vẫn tiếp tục tham gia để lãnh lương hưu.

Vậy trường hợp, nếu như đã tham gia đủ 20 năm bảo hiểm xã hội rồi mà chưa đủ tuổi nghỉ hưu thì tôi nên làm gì? Nếu như có điều kiện thì tôi sẽ đóng bảo hiểm tiếp với mong muốn mai sau khi đến tuổi nghỉ hưu tôi sẽ được nhận mức trợ cấp lương hưu cao. Bởi việc tính toán chế độ hưu trí dựa vào thời gian đóng bảo hiểm và mức đóng bảo hiểm theo tháng. Vậy nên nếu tối đóng càng nhiều năm thì tỷ lệ hưởng lương hưu của tôi càng cao và ngược lại. Tuy nhiên, nếu không có điều kiện và cho rằng việc bỏ 22% trên mức thu nhập để đóng bảo hiểm tự nguyện là cao là một gánh nặng thì tôi khuyên nên dừng đóng ở 20 năm đóng bảo hiểm là được rồi. Vì chỉ cần đóng đủ 20 năm bảo hiểm thì đã đủ điều kiện hưởng lương hưu. Khi đó, tôi chỉ cần dừng đóng và chốt sổ bảo hiểm xã hội cất đi, chờ đến khi nào tôi đủ tuổi sẽ đi làm hồ sơ lãnh lương hưu.

Có rất nhiều người nói với tôi rằng, nếu như cất sổ đi để chờ hưởng lương hưu thì mai sau khi đủ tuổi số tiền nhận về là rất ít bởi vì tiền trượt giá. Nhưng vì nhà nước hằng năm luôn ban hành một thông tư quy định về hệ số trượt giá tiền lương đóng bảo hiểm nên tôi yên tâm rằng, mức lương đóng bảo hiểm của tôi sẽ được điều chỉnh theo năm và đương nhiên tôi sẽ không bị thiệt khi chờ đến khi nghỉ hưu. Một vấn đề nữa là: nếu như trong thời gian tôi chờ đủ tuổi hưởng lương hưu mà không may chết thì có bị mất toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội không? Vì đây là vấn đề mà rất nhiều người quan tâm. Do đó, nếu như đang đóng bảo hiểm hoặc đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm mà người tham gia bảo hiểm mất thân nhân sẽ được nhận chế độ tử tuất theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.

Vậy, tôi đã có những lựa chọn cho bản thân, còn bạn thì sao? Hãy cho tôi biết ở dưới phần bình luận nhé.
 
Last edited by a moderator: