[Hỏi] Nếu không đủ điều kiện hưởng thai sản mà nghỉ sinh 06 tháng thì trong sổ BHXH hoặc tại tài khoản VssID sẽ ghi nhận về thời gian này như thế nào ạ?

  • Tạo bởi Bao Vy
  • Start date
Đăng câu hỏi trong mục bảo hiểm
Bình luận hay nhất
Mọi người cho mình hỏi, nếu không đủ điều kiện hưởng thai sản mà nghỉ sinh 06 tháng thì trong sổ BHXH hoặc tại tài khoản VssID sẽ ghi nhận về thời gian này như thế nào ạ?
Chào bạn, thời gian này sẽ được ghi nhân là nghỉ không lương nhé bạn. Bên công ty sẽ phải làm thủ tục báo nghỉ không lương cho người lao động nhé bạn
19/3/21
1,768
24
38
Mọi người cho mình hỏi, nếu không đủ điều kiện hưởng thai sản mà nghỉ sinh 06 tháng thì trong sổ BHXH hoặc tại tài khoản VssID sẽ ghi nhận về thời gian này như thế nào ạ?
Chào bạn, thời gian này sẽ được ghi nhân là nghỉ không lương nhé bạn. Bên công ty sẽ phải làm thủ tục báo nghỉ không lương cho người lao động nhé bạn
 
Bình luận hay nhất

Haman

editor
19/2/21
1,584
5
38
Mọi người cho mình hỏi, nếu không đủ điều kiện hưởng thai sản mà nghỉ sinh 06 tháng thì trong sổ BHXH hoặc tại tài khoản VssID sẽ ghi nhận về thời gian này như thế nào ạ?
Chào bạn, ghi là nghỉ không lương bạn ạ, vì người lao động đó có đủ điều kiện hưởng thai sản đâu mà ghi nhận là nghỉ thai sản.
KHi ghi nhận là thời gian nghỉ thai sản thì người lao động sẽ được BHXH đóng BHXH cho 6 tháng đó và sẽ được nhận các quyền lợi khác nữa, nên do họ không đủ điều kiện hưởng thai sản nên chỉ ghi nhận nghỉ không lương thôi bạn nhé