[Hỏi] Nếu bạn A đang thử việc và đồng thời đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, 8/9 bạn A có được nộp mẫu 16 để nhận trợ cấp thất nghiệp ko ạ ?

  • Tạo bởi Đăng Thống
  • Start date
Đăng câu hỏi trong mục bảo hiểm
Đ

Đăng Thống

Guest
Chào anh chị,
Em có trường hợp này nhờ anh chị hổ trợ giúp em. Nếu bạn A đang thử việc và đồng thời đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, ngày khai báo việc làm là ngày 8/9 (nộp mẫu 16). Ngày 10/9 bạn A sẽ ký HĐLĐ với công ty thì lúc đó cty sẽ báo tăng bhxh cho bạn A. Nếu vậy thì ngày 8/9 bạn A có được nộp mẫu 16 để nhận trợ cấp thất nghiệp ko ạ ? Trường hợp bạn A vẫn nộp mẫu 16 và ký HĐLĐ xong thì bạn A sẽ đi khai báo có việc làm thì bạn A có được hưởng trợ cấp thất nghiệp của tháng đó ko ạ ? Có vi phạm luật gì ko anh chị ?
Em cảm ơn.
 
Bình luận hay nhất
Chào anh chị,
Em có trường hợp này nhờ anh chị hổ trợ giúp em. Nếu bạn A đang thử việc và đồng thời đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, ngày khai báo việc làm là ngày 8/9 (nộp mẫu 16). Ngày 10/9 bạn A sẽ ký HĐLĐ với công ty thì lúc đó cty sẽ báo tăng bhxh cho bạn A. Nếu vậy thì ngày 8/9 bạn A có được nộp mẫu 16 để nhận trợ cấp thất nghiệp ko ạ ? Trường hợp bạn A vẫn nộp mẫu 16 và ký HĐLĐ xong thì bạn A sẽ đi khai báo có việc làm thì bạn A có được hưởng trợ cấp thất nghiệp của tháng đó ko ạ ? Có vi phạm luật gì ko anh chị ?
Em cảm ơn.
Chào bạn, trường hợp này bạn lưu ý như sau nhé:
- Ngày 8/9 bạn ấy vẫn đi ký hồ sơ, gửi mẫu 16 lãnh thất nghiệp bình thường.
- Ngày 10/9 ký hợp đồng bình thường, tháng 9 đóng BHXH bình thường. Sau 3 ngày...

Haman

editor
19/2/21
1,584
5
38
Chào anh chị,
Em có trường hợp này nhờ anh chị hổ trợ giúp em. Nếu bạn A đang thử việc và đồng thời đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, ngày khai báo việc làm là ngày 8/9 (nộp mẫu 16). Ngày 10/9 bạn A sẽ ký HĐLĐ với công ty thì lúc đó cty sẽ báo tăng bhxh cho bạn A. Nếu vậy thì ngày 8/9 bạn A có được nộp mẫu 16 để nhận trợ cấp thất nghiệp ko ạ ? Trường hợp bạn A vẫn nộp mẫu 16 và ký HĐLĐ xong thì bạn A sẽ đi khai báo có việc làm thì bạn A có được hưởng trợ cấp thất nghiệp của tháng đó ko ạ ? Có vi phạm luật gì ko anh chị ?
Em cảm ơn.
Chào bạn, trường hợp này bạn lưu ý như sau nhé:
- Ngày 8/9 bạn ấy vẫn đi ký hồ sơ, gửi mẫu 16 lãnh thất nghiệp bình thường.
- Ngày 10/9 ký hợp đồng bình thường, tháng 9 đóng BHXH bình thường. Sau 3 ngày kể từ ngày ký HĐLĐ thì gửi HĐLĐ đến bên thất nghiệp xin dừng hưởng và bảo lưu.
- Tiền bảo hiểm thất nghiệp tháng 9 vẫn lãnh bình thường bạn nhé. Cái này có văn bản hướng dân rồi
 
Bình luận hay nhất
19/3/21
1,768
24
38
Chào anh chị,
Em có trường hợp này nhờ anh chị hổ trợ giúp em. Nếu bạn A đang thử việc và đồng thời đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, ngày khai báo việc làm là ngày 8/9 (nộp mẫu 16). Ngày 10/9 bạn A sẽ ký HĐLĐ với công ty thì lúc đó cty sẽ báo tăng bhxh cho bạn A. Nếu vậy thì ngày 8/9 bạn A có được nộp mẫu 16 để nhận trợ cấp thất nghiệp ko ạ ? Trường hợp bạn A vẫn nộp mẫu 16 và ký HĐLĐ xong thì bạn A sẽ đi khai báo có việc làm thì bạn A có được hưởng trợ cấp thất nghiệp của tháng đó ko ạ ? Có vi phạm luật gì ko anh chị ?
Em cảm ơn.
Chào em, ngày 8/9 em báo bạn ấy đi khai báo thất nghiệp để nhận tiền bình thường nhé, ngày 10/9 ký hợp đồng lao động thì trong 3 ngày kể từ ngày ký cầm HĐLĐ lên BHTN để thông báo có việc làm. CÒn tiền thất nghiệp tháng 9 khai báo hôm 8.9 vẫn được nhận bình thường nhé, vì ngày ký HĐLĐ sau ngày khai báo nhé
 

Chủ đề tương tự