[Hỏi] Nay mình đi rút tiền bảo hiểm xã hội 1 lần . Người ta bảo mình thiếu tờ rời từ tháng 1 tới tháng 8 /2018? Phải làm sao ạ?

  • Tạo bởi Đỗ Kiên
  • Start date
Đăng câu hỏi trong mục bảo hiểm
Đ

Đỗ Kiên

Guest
Nay mình đi rút tiền bảo hiểm xã hội 1 lần . Người ta bảo mình thiếu tờ rời từ tháng 1 tới tháng 8 /2018. Khi mình nghĩ việc thì công ty họ trả đầy đủ sổ bảo hiểm cho mình. Mình không thể kiểm tra được thiếu sót này. Vậy mình hỏi ace nào biết thủ tục xin cấp lại tờ rời không ạ. Mẩu thủ tục xin cấp lại như thế nào .công ty mình đóng bảo hiểm ở hồ chí minh . cám ơn ạ
 
Bình luận hay nhất
Nay mình đi rút tiền bảo hiểm xã hội 1 lần . Người ta bảo mình thiếu tờ rời từ tháng 1 tới tháng 8 /2018. Khi mình nghĩ việc thì công ty họ trả đầy đủ sổ bảo hiểm cho mình. Mình không thể kiểm tra được thiếu sót này. Vậy mình hỏi ace nào biết thủ tục xin cấp lại tờ rời không ạ. Mẩu thủ tục xin cấp lại như thế nào .công ty mình đóng bảo hiểm ở hồ chí minh . cám ơn ạ
Chào bạn, mẫu tờ ròi là tờ khai TK01-TS đó bạn, thì đề nghị xin cấp lại tờ rời do bị mất, bạn phải gửi qua BHXh quận nơi bạn đóng cuối cùng ở thành phố hồ chính minh ấy bạn nha. Khi đề nghị cấp lại phải kê khai quá trình đóng từ 1-8/2018 với mức lương, chức vụ và tại công ty nào nha bạn

Haman

editor
19/2/21
1,584
5
38
Nay mình đi rút tiền bảo hiểm xã hội 1 lần . Người ta bảo mình thiếu tờ rời từ tháng 1 tới tháng 8 /2018. Khi mình nghĩ việc thì công ty họ trả đầy đủ sổ bảo hiểm cho mình. Mình không thể kiểm tra được thiếu sót này. Vậy mình hỏi ace nào biết thủ tục xin cấp lại tờ rời không ạ. Mẩu thủ tục xin cấp lại như thế nào .công ty mình đóng bảo hiểm ở hồ chí minh . cám ơn ạ
Chào bạn, mẫu tờ ròi là tờ khai TK01-TS đó bạn, thì đề nghị xin cấp lại tờ rời do bị mất, bạn phải gửi qua BHXh quận nơi bạn đóng cuối cùng ở thành phố hồ chính minh ấy bạn nha. Khi đề nghị cấp lại phải kê khai quá trình đóng từ 1-8/2018 với mức lương, chức vụ và tại công ty nào nha bạn
 
Bình luận hay nhất
19/3/21
1,768
24
38
Nay mình đi rút tiền bảo hiểm xã hội 1 lần . Người ta bảo mình thiếu tờ rời từ tháng 1 tới tháng 8 /2018. Khi mình nghĩ việc thì công ty họ trả đầy đủ sổ bảo hiểm cho mình. Mình không thể kiểm tra được thiếu sót này. Vậy mình hỏi ace nào biết thủ tục xin cấp lại tờ rời không ạ. Mẩu thủ tục xin cấp lại như thế nào .công ty mình đóng bảo hiểm ở hồ chí minh . cám ơn ạ
Chào bạn, bạn làm đơn mẫu TK01 gửi đến BHXH nơi bạn đang thường trú rồi đề nghị họ cấp lại tờ rời cho nhé, nhưng trước khi đến BHXH cấp lại thì bạn phải kê khai quá trình đóng nhé để làm căn cứ cấp lại. Tức là, bạn có thể tra cứu quá trình đóng trên ứng dụng vssid hoặc trên web của BHXH VN sau đó chụp lại, in ra để làm căn cứ cấp lại nhé bạn
 

Chủ đề tương tự