[Hỏi] Mọi Người Tính Giúp E Nếu E Rút Bhxh 1 Lần Thì Đc Bao Nhiêu Với Ạ...

  • Tạo bởi Thanh Nhan Do
  • Start date
Đăng câu hỏi trong mục bảo hiểm
T

Thanh Nhan Do

Guest
Mọi người tính giúp e nếu e rút bhxh 1 lần thì đc bao nhiêu với ạ 1-6/20218: 4tr5. 4-12/2019: 4tr. 1-7/2020: 4tr2. 2-9/2021: 4tr5. E cảm ơn ạ. Và có trường hợp nào BH thai sản bị thanh tra nộp đủ hồ sơ yêu cầu và giải trỉnh r họ vẫn k duyệt k ạ. Nhờ à phê duyệt giúp e ạ.
 

Haman

editor
19/2/21
1,584
5
38
Mọi người tính giúp e nếu e rút bhxh 1 lần thì đc bao nhiêu với ạ 1-6/20218: 4tr5. 4-12/2019: 4tr. 1-7/2020: 4tr2. 2-9/2021: 4tr5. E cảm ơn ạ. Và có trường hợp nào BH thai sản bị thanh tra nộp đủ hồ sơ yêu cầu và giải trỉnh r họ vẫn k duyệt k ạ. Nhờ à phê duyệt giúp e ạ.
Chào em, chị tính ra là em đóng được tổng 30 tháng BHXH, mức lương của em giao động từ 4tr-4,5tr. Mức lương trung bình của em làm căn cứ tính BHXH 1 lần khoảng 4.3tr và số tháng em nhận được là 5 tháng bình quân lương. Vậy tiền BHXh 1 lần em nhận là: 21.500.000đ nhé.
CÒn vấn đề em bị thanh tra thai sản và đã giải trình rồi vẫn chưa nhận được tiền thai sản thì khả năng cao là do bên em giải trình chưa hơp lý, hoặc sau khi họ xem hồ sơ giải trình thấy có nhiều điểm sai xót thì họ cũng sẽ không phê duyệt cho bên em
 
19/3/21
1,768
24
38
Mọi người tính giúp e nếu e rút bhxh 1 lần thì đc bao nhiêu với ạ 1-6/20218: 4tr5. 4-12/2019: 4tr. 1-7/2020: 4tr2. 2-9/2021: 4tr5. E cảm ơn ạ. Và có trường hợp nào BH thai sản bị thanh tra nộp đủ hồ sơ yêu cầu và giải trỉnh r họ vẫn k duyệt k ạ. Nhờ à phê duyệt giúp e ạ.
BHXH 1 lần: 21.850.000 bạn nhé
Diễn giải cách tính BHXH 1 lần
1. Thời gian tham gia BHXH: 02 năm 6 tháng
- Thời gian tham gia BHXH từ năm 2014 trở đi: 02 năm 6 tháng
2. Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH:
2.1. Tiền lương đóng BHXH của các giai đoạn tham gia BHXH như sau:
- Giai đoạn đóng từ T1/2018 đến T6/2018: Thời gian 6 tháng - Mức tiền lương đóng BHXH: 4.500.000 đồng
4.500.000 x 1.06 x 6 = 28.620.000 đồng
- Giai đoạn đóng từ T4/2019 đến T12/2019: Thời gian 9 tháng - Mức tiền lương đóng BHXH: 4.000.000 đồng
4.000.000 x 1.03 x 9 = 37.080.000 đồng
- Giai đoạn đóng từ T1/2020 đến T7/2020: Thời gian 7 tháng - Mức tiền lương đóng BHXH: 4.200.000 đồng
4.200.000 x 1 x 7 = 29.400.000 đồng
- Giai đoạn đóng từ T2/2021 đến T9/2021: Thời gian 8 tháng - Mức tiền lương đóng BHXH: 4.500.000 đồng
4.500.000 x 1 x 8 = 36.000.000 đồng
- Tổng tiền đóng BHXH = 28.620.000 + 37.080.000 + 29.400.000 + 36.000.000 = 131.100.000 đồng
2.2. Mức bình quân tiền lương đóng BHXH = Tổng tiền / tổng số tháng = 4.370.000 đồng
3. Mức hưởng BHXH một lần:
Mức hưởng BHXH 1 lần đối với thời gian đóng BHXH từ 2014 trở đi:
4.370.000 x 2.5 năm x 2 = 21.850.000 đồng
Tổng tiền BHXH 1 lần được nhận = 21.850.000 đồng
*Lưu ý: BHXH 1 lần đã được tính hệ số trượt giá
 

Có thể bạn chưa xem?

Bài mới