[Hỏi] Mọi Ng Cho Em Hỏi, Nếu NLĐ Có Vợ Sinh Con Vào Đúng Tháng Báo Giảm Nghỉ Không Lương Thì Ng Đó Có Được Làm Hồ Sơ Nhận Thai Sản Cho Chồng Không Ạ?

  • Tạo bởi Trung Pham
  • Start date
Đăng câu hỏi trong mục bảo hiểm
T

Trung Pham

Guest
Mọi ng cho em hỏi, nếu NLĐ có vợ sinh con vào đúng tháng báo giảm nghỉ không lương thì ng đó có được làm hồ sơ nhận thai sản cho chồng không ạ? Em cảm ơn nhiều lắm ạ
 
Bình luận hay nhất
Mọi ng cho em hỏi, nếu NLĐ có vợ sinh con vào đúng tháng báo giảm nghỉ không lương thì ng đó có được làm hồ sơ nhận thai sản cho chồng không ạ? Em cảm ơn nhiều lắm ạ
Chào bạn, trường hợp này người lao động không được hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con đâu bạn ạ. Vì tại tháng vợ sinh, lao động nam đó phải đang đóng bảo hiểm, nhưng đen thay là chị này sinh đúng vào tháng mà anh ấy đang nghỉ không lương.
19/3/21
1,768
24
38
Mọi ng cho em hỏi, nếu NLĐ có vợ sinh con vào đúng tháng báo giảm nghỉ không lương thì ng đó có được làm hồ sơ nhận thai sản cho chồng không ạ? Em cảm ơn nhiều lắm ạ
Chào em, chế độ thai sản cho lao động nam (nghỉ khi vợ sinh con ấy) là chỉ áp dụng với những người đang đóng bảo hiểm tại tháng vợ sinh con thôi. Ở đây, vợ người lao động sinh con đúng vào tháng mà người lao động đó họ nghỉ không lương nên là sẽ không được nhận trợ cấp nghỉ khi vợ sinh con đâu bạn ạ.
 

Haman

editor
19/2/21
1,584
5
38
Mọi ng cho em hỏi, nếu NLĐ có vợ sinh con vào đúng tháng báo giảm nghỉ không lương thì ng đó có được làm hồ sơ nhận thai sản cho chồng không ạ? Em cảm ơn nhiều lắm ạ
Chào bạn, trường hợp này người lao động không được hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con đâu bạn ạ. Vì tại tháng vợ sinh, lao động nam đó phải đang đóng bảo hiểm, nhưng đen thay là chị này sinh đúng vào tháng mà anh ấy đang nghỉ không lương.
 
Bình luận hay nhất