[Hỏi] Mn vấn giúp mh, mua thẻ sức khỏe loại nào, của cty nào thì OK ah?

  • Tạo bởi ThiLuong
  • Start date
Đăng câu hỏi trong mục bảo hiểm
Bình luận hay nhất
Mh đag tính bỏ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của 2 bé nhà mh ( đóng đc có 2 năm) . Dự định mua thẻ chăm sóc sk ... Mn t.vấn giúp mh, mua thẻ loại nào , của cty nào thì OK ah?
Chào bạn, bảo hiểm nhân thọ thì hiện tại trên thị trường VN có rất nhiều bạn ạ (gần 20 công ty BHNT) vậy nên bạn tìm hiều những công ty lâu đời và có tiếng tại Việt Nam bạn nhé: ví dụ như bảo việt, daiichi, pruden.... bạn nhé, hiện mình thấy thẻ chăm sóc sức khỏe của diaichi thấy khả ổn bạn ạ, Bạn có thể tham khảo nhé. Nhà mình hiện cũng đang tham gia daichi
19/3/21
1,768
24
38
Mh đag tính bỏ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của 2 bé nhà mh ( đóng đc có 2 năm) . Dự định mua thẻ chăm sóc sk ... Mn t.vấn giúp mh, mua thẻ loại nào , của cty nào thì OK ah?
Chào bạn, bảo hiểm nhân thọ thì hiện tại trên thị trường VN có rất nhiều bạn ạ (gần 20 công ty BHNT) vậy nên bạn tìm hiều những công ty lâu đời và có tiếng tại Việt Nam bạn nhé: ví dụ như bảo việt, daiichi, pruden.... bạn nhé, hiện mình thấy thẻ chăm sóc sức khỏe của diaichi thấy khả ổn bạn ạ, Bạn có thể tham khảo nhé. Nhà mình hiện cũng đang tham gia daichi
 
Bình luận hay nhất

Haman

editor
19/2/21
1,584
5
38
Mh đag tính bỏ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của 2 bé nhà mh ( đóng đc có 2 năm) . Dự định mua thẻ chăm sóc sk ... Mn t.vấn giúp mh, mua thẻ loại nào , của cty nào thì OK ah?
Sao bạn không mua kèm thẻ sức khỏe của 2 con vào hợp đồng bảo hiểm nhân thọ? Không biết Hợp đồng của bạn có vấn đề gì bạn bạn tính bỏ vậy? Nếu bạn đinh mua riêng bảo hiểm sức khỏe cho con thì bạn phải tìm hiểu của các công ty bảo hiểm phi nhân thọ ấy ví dụ như VIB cathay....