[Hỏi] Mình Nộp Hồ Sơ Hưởng Bảo Hiểm Thất Nghiệp, Đã Hưởng 2 Tháng Đầu, Tháng Cuối Chưa Hưởng...

  • Tạo bởi Phạm Nam
  • Start date
Đăng câu hỏi trong mục bảo hiểm
P

Phạm Nam

Guest
Mình nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, đã hưởng 2 tháng đầu, tháng cuối chưa hưởng. Mình chưa có việc làm, nhưng do tháng đấy có lý do cá nhân, không thể đi khai báo tình trạng việc làm tại Trung tâm Giới thiệu việc làm ở địa phương. Nên tháng đấy mình không được lĩnh bảo hiểm thất nghiệp nữa.
Xin hỏi, số tiền tháng đấy có được bảo lưu cho sau này không? Hay mình không khai báo tình trạng việc làm đồng nghĩa với việc số tiền đấy bị mất trắng ạ?
Xin cảm ơn mọi người
 

Haman

editor
19/2/21
1,584
5
38
Mình nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, đã hưởng 2 tháng đầu, tháng cuối chưa hưởng. Mình chưa có việc làm, nhưng do tháng đấy có lý do cá nhân, không thể đi khai báo tình trạng việc làm tại Trung tâm Giới thiệu việc làm ở địa phương. Nên tháng đấy mình không được lĩnh bảo hiểm thất nghiệp nữa.
Xin hỏi, số tiền tháng đấy có được bảo lưu cho sau này không? Hay mình không khai báo tình trạng việc làm đồng nghĩa với việc số tiền đấy bị mất trắng ạ?
Xin cảm ơn mọi người
QUy định của Luật việc làm trong việc nhận trợ cấp thất nghiệp là: tháng nào đến khai báo để hưởng thất nghiệp thì tháng đó sẽ được tiền, còn tháng nào không đến khai báo sẽ không được hưởng tiền, tháng đó cũng không được bảo lưu luôn em ạ.
 

Có thể bạn chưa xem?

Bài mới