[Hỏi] Mình nằm viện từ 18/7 , giờ công ty kêu tháng 8 cắt bảo hiểm k đóng cho mk ....mk muốn hỏi gián đoạn 1 tháng BHYT của mình có còn hiệu lực k ?

  • Tạo bởi Hiểu Như
  • Start date
Đăng câu hỏi trong mục bảo hiểm
Bình luận hay nhất
Mình đang theo BHYT của công ty đóng cho , hiện tại mình nằm viện từ 18/7 , giờ công ty kêu tháng 8 cắt bảo hiểm k đóng cho mk ....mk muốn hỏi gián đoạn 1 tháng BHYT của mình có còn hiệu lực k ?
Chào bạn, khi bạn nằm viện tức là bạn được hưởng chế độ ốm đau mà khi bạn làm ốm đau thì bên BHXH cho bạn dùng BHYT miễn phí không phải đóng cũng được dùng bạn nhé, nên thẻ của bạn không bị gián đoạn đâu.
19/3/21
1,768
24
38
Mình đang theo BHYT của công ty đóng cho , hiện tại mình nằm viện từ 18/7 , giờ công ty kêu tháng 8 cắt bảo hiểm k đóng cho mk ....mk muốn hỏi gián đoạn 1 tháng BHYT của mình có còn hiệu lực k ?
Chào bạn, khi bạn nằm viện tức là bạn được hưởng chế độ ốm đau mà khi bạn làm ốm đau thì bên BHXH cho bạn dùng BHYT miễn phí không phải đóng cũng được dùng bạn nhé, nên thẻ của bạn không bị gián đoạn đâu.
 
Bình luận hay nhất

Haman

editor
19/2/21
1,584
5
38
Mình đang theo BHYT của công ty đóng cho , hiện tại mình nằm viện từ 18/7 , giờ công ty kêu tháng 8 cắt bảo hiểm k đóng cho mk ....mk muốn hỏi gián đoạn 1 tháng BHYT của mình có còn hiệu lực k ?
Chào bạn, khi nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau thì thời gian đó bạn sẽ được dùng BHYT miễn phí nhé bạn. nên không lo, tháng 8 bạn vẫn có BHYT để dùng. Nhưng 1 năm chỉ được hưởng tối đa 30 ngày ốm đau nếu bạn đóng dược 15 năm BHYT, nghỉ ốm nhiều hơn 30 ngày sẽ không có thẻ bhyt dùng đâu bạn nhé