Không đi làm hoặc không đóng bảo hiểm nữa ,cần tiền, kẹt tiền inbox liền nha