[Hỏi] Khi tham gia bảo hiểm có cần đi làm thẩm định sức khoẻ không

  • Tạo bởi thuhuong-923
  • Start date
Đăng câu hỏi trong mục bảo hiểm
Bình luận hay nhất
Khi tham gia bảo hiểm có cần đi làm thẩm định sức khoẻ để đảm bảo sau này được hưởng quyền lợi k ạ
Chào bạn, việc thẩm định sức khỏe của người tham gia bảo hiểm chỉ bắt buộc khi trong tờ khai tham gia của bạn có các dấu hiệu bệnh hoặc đã có bệnh lý bệnh nền sẵn thì công ty bảo hiểm sẽ yêu cầu bạn phải đi thẩm định sức khỏe, trên cơ sở thẩm định sức khỏe sẽ quyết định việc có bảo hiểm cho bạn hay từ chối hoặc là nếu bảo hiểm thì loại trừ bảo hiểm những bệnh nào bạn nhé. Trường hợp hồ sơ của bạn sạch, khỏe mạnh, chưa có bệnh lý gì thì việc thảm định sức khỏe là không bắt buộc nha bạn
19/3/21
1,768
24
38
Khi tham gia bảo hiểm có cần đi làm thẩm định sức khoẻ để đảm bảo sau này được hưởng quyền lợi k ạ
Chào bạn, việc thẩm định sức khỏe của người tham gia bảo hiểm chỉ bắt buộc khi trong tờ khai tham gia của bạn có các dấu hiệu bệnh hoặc đã có bệnh lý bệnh nền sẵn thì công ty bảo hiểm sẽ yêu cầu bạn phải đi thẩm định sức khỏe, trên cơ sở thẩm định sức khỏe sẽ quyết định việc có bảo hiểm cho bạn hay từ chối hoặc là nếu bảo hiểm thì loại trừ bảo hiểm những bệnh nào bạn nhé. Trường hợp hồ sơ của bạn sạch, khỏe mạnh, chưa có bệnh lý gì thì việc thảm định sức khỏe là không bắt buộc nha bạn
 
Bình luận hay nhất

Haman

editor
19/2/21
1,584
5
38
Khi tham gia bảo hiểm có cần đi làm thẩm định sức khoẻ để đảm bảo sau này được hưởng quyền lợi k ạ
Chào bạn, khi tham gia bảo hiểm nhân thọ không phải ai tham gia cũng phải thảm định sức khỏe mà công ty bảo hiểm căn cứ vào tờ khai yêu cầu tham gia của bạn, Nếu bạn tham gia mà tình hình sức khỏe không có vấn đề gì, không có dâú hiệu của bệnh thì sẽ được bảo vệ luôn, còn ngược lại nếu có các dấu hiệu của bệnh thì bên công ty bảo hiểm sẽ yêu cầu người tham gia đi thảm định. trên cơ sở kết quả thẩm định sẽ thực hiện bảo hiểm