[Hỏi] Khi Báo Giảm, Bảo Hiểm Y Tế Em Còn Dùng Được Không Trong Khi Em Tra Cứu Thì 31/12 Mới Hết Hạn Mà Bị Báo Giảm Vậy Còn Dùng Được Không Ạ?

  • Tạo bởi Sáu Nhàn
  • Start date
Đăng câu hỏi trong mục bảo hiểm
S

Sáu Nhàn

Guest
Mọi người cho em hỏi em bầu 28/8 này sinh và máy thág trước đó em vẫn đóng bảo hiểm bình thường ạ, có tháng này em hỏi kế toán về bảo hiểm như vậy có cần đóng nữa không chị trả lời báo giảm rồi.vậy khi báo giảm, bảo hiểm y tế em còn dùng được không trong khi em tra cứu thì 31/12 mới hết hạn mà bị báo giảm vậy còn dùng được không ạ?
 
Bình luận hay nhất
Mọi người cho em hỏi em bầu 28/8 này sinh và máy thág trước đó em vẫn đóng bảo hiểm bình thường ạ, có tháng này em hỏi kế toán về bảo hiểm như vậy có cần đóng nữa không chị trả lời báo giảm rồi.vậy khi báo giảm, bảo hiểm y tế em còn dùng được không trong khi em tra cứu thì 31/12 mới hết hạn mà bị báo giảm vậy còn dùng được không ạ?
Chào bạn, khi báo giảm nghỉ thai sản thì những tháng nghỉ thai sản của bạn vẫn được đóng BHXH, BHYT bình thường (do bên BHXH đóng cho bạn) nên thẻ của bạn vẫn có giá trị sử dụng nhé, đi sinh vẫn được hưởng BHYT bình thường nhé bạn

Haman

editor
19/2/21
1,584
5
38
Mọi người cho em hỏi em bầu 28/8 này sinh và máy thág trước đó em vẫn đóng bảo hiểm bình thường ạ, có tháng này em hỏi kế toán về bảo hiểm như vậy có cần đóng nữa không chị trả lời báo giảm rồi.vậy khi báo giảm, bảo hiểm y tế em còn dùng được không trong khi em tra cứu thì 31/12 mới hết hạn mà bị báo giảm vậy còn dùng được không ạ?
Chào bạn, khi báo giảm nghỉ thai sản thì những tháng nghỉ thai sản của bạn vẫn được đóng BHXH, BHYT bình thường (do bên BHXH đóng cho bạn) nên thẻ của bạn vẫn có giá trị sử dụng nhé, đi sinh vẫn được hưởng BHYT bình thường nhé bạn
 
Bình luận hay nhất
19/3/21
1,768
24
38
Mọi người cho em hỏi em bầu 28/8 này sinh và máy thág trước đó em vẫn đóng bảo hiểm bình thường ạ, có tháng này em hỏi kế toán về bảo hiểm như vậy có cần đóng nữa không chị trả lời báo giảm rồi.vậy khi báo giảm, bảo hiểm y tế em còn dùng được không trong khi em tra cứu thì 31/12 mới hết hạn mà bị báo giảm vậy còn dùng được không ạ?
Chào bạn, nếu kế toán đã báo giảm cho bạn thì kể từ thời điểm báo giảm thẻ BHYt của bạn sẽ được dùng theo đối tượng nghỉ thai sản nhé, bạn được dùng free trong 6 tháng nghỉ sản đó nên không phải lo nhé.
 

Chủ đề tương tự