[Hỏi] Hưởng thai sản mà bị bên bảo hiểm từ chối với lý do là sai số tháng đề nghị hưởng.các a chị biết chỉ giúp e với?

  • Tạo bởi Kim Tuyen
  • Start date
Đăng câu hỏi trong mục bảo hiểm
Bình luận hay nhất
Cả nhà cho e hỏi là e bắt đầu nghỉ thai sản từ 30/7/2021và cũng sinh e bé lun 30/7/2021.khi e làm xét duyệt chế độ thai sản thì e báo ngày bắt đầu nghỉ là 30/7/2021 đến 29/1/2022(tổng 184 ngày) nhưng bị bên bảo hiểm từ chối với lý do là sai số tháng đề nghị hưởng.các a chị biết chỉ giúp e.e cảm ơn a
Bạn làm chế độ như vậy là đúng rồi bạn nhé, nhưng tổng số ngày sai 183 mới đúng. Bạn sửa lại và gửi lên bảo hiểm xã hội đi nhé/
Ngoài ra, chắc không biết bạn làm hồ sơ báo giảm thai sản chuẩn chưa? Nếu sinh ngày 30/07/2021 thì bạn phải báo giảm thai sản từ tháng 8/2021 đến 1/2022 và ô ghi chú thì ghi là nghỉ sinh con ngày 30/07/2021 nhé là được. Bạn kiểm tra lại hết hồ sơ đi nhé
19/3/21
1,768
24
38
Cả nhà cho e hỏi là e bắt đầu nghỉ thai sản từ 30/7/2021và cũng sinh e bé lun 30/7/2021.khi e làm xét duyệt chế độ thai sản thì e báo ngày bắt đầu nghỉ là 30/7/2021 đến 29/1/2022(tổng 184 ngày) nhưng bị bên bảo hiểm từ chối với lý do là sai số tháng đề nghị hưởng.các a chị biết chỉ giúp e.e cảm ơn a
Chào bạn, bạn sai là đúng rồi bạn ơi, tổng số ngày là 183 ngày chứ không phải 184 bạn nhé. Còn bạn để từ ngày đến ngày như vậy là đúng rồi, sai mỗi chỗ tổng số ngày thôi nhé.
 

Haman

editor
19/2/21
1,584
5
38
Cả nhà cho e hỏi là e bắt đầu nghỉ thai sản từ 30/7/2021và cũng sinh e bé lun 30/7/2021.khi e làm xét duyệt chế độ thai sản thì e báo ngày bắt đầu nghỉ là 30/7/2021 đến 29/1/2022(tổng 184 ngày) nhưng bị bên bảo hiểm từ chối với lý do là sai số tháng đề nghị hưởng.các a chị biết chỉ giúp e.e cảm ơn a
Bạn làm chế độ như vậy là đúng rồi bạn nhé, nhưng tổng số ngày sai 183 mới đúng. Bạn sửa lại và gửi lên bảo hiểm xã hội đi nhé/
Ngoài ra, chắc không biết bạn làm hồ sơ báo giảm thai sản chuẩn chưa? Nếu sinh ngày 30/07/2021 thì bạn phải báo giảm thai sản từ tháng 8/2021 đến 1/2022 và ô ghi chú thì ghi là nghỉ sinh con ngày 30/07/2021 nhé là được. Bạn kiểm tra lại hết hồ sơ đi nhé
 
Bình luận hay nhất