[Hỏi] Hồ sơ đóng bảo hiểm

  • Tạo bởi Minh Lan
  • Start date
Đăng câu hỏi trong mục bảo hiểm
Bình luận hay nhất
Chào bạn, khi doanh nghiệp có sử dụng lao động và ký hợp đồng lao động với người lao động thì thực hiện đóng bảo hiểm xã hội nha bạn, nên việc thành lập từ khi nào không ảnh hưởng gì nha. Vậy nên, kể cả công ty bạn thành lập từ 2018 mà đến nay mới sử dụng lao động thì đóng bảo hiểm nhé bạn. Vậy nên, bên bạn làm hồ sơ đóng bảo hiểm cho nhân viên và giám đốc nha. Hồ sơ tham gia lần đầu như sau:
1. TK03-TS: tờ khai cho đơn vị tham gia BHXH lần đầu;
2. Mẫu D02-LT: mẫu khai báo lao động
3. Mẫu Tk01-TS: Mẫu tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động
4. Mẫu D01-TS: mẫu tờ khai bảng kê hồ sơ bạn nhé
5. Đăng ký kinh doanh ban sao nhé bạn
19/3/21
1,768
24
38
Chào bạn, khi doanh nghiệp có sử dụng lao động và ký hợp đồng lao động với người lao động thì thực hiện đóng bảo hiểm xã hội nha bạn, nên việc thành lập từ khi nào không ảnh hưởng gì nha. Vậy nên, kể cả công ty bạn thành lập từ 2018 mà đến nay mới sử dụng lao động thì đóng bảo hiểm nhé bạn. Vậy nên, bên bạn làm hồ sơ đóng bảo hiểm cho nhân viên và giám đốc nha. Hồ sơ tham gia lần đầu như sau:
1. TK03-TS: tờ khai cho đơn vị tham gia BHXH lần đầu;
2. Mẫu D02-LT: mẫu khai báo lao động
3. Mẫu Tk01-TS: Mẫu tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động
4. Mẫu D01-TS: mẫu tờ khai bảng kê hồ sơ bạn nhé
5. Đăng ký kinh doanh ban sao nhé bạn
 
Bình luận hay nhất

Haman

editor
19/2/21
1,584
5
38
Cty mình là cty cổ phần thành lập từ tháng 12/2020, mà đến tháng 4 này mới làm hồ sơ đóng bảo hiểm cho 1 nhân viên và giám đốc liệu có được không ạ?
Chào bạn, công ty bạn thành lập từ 12/2020 đến nay mới đóng bảo hiểm thì không ảnh hưởng gì bạn nhé. Nếu công ty bạn ở hà nôi thì thực hiện đóng bảo hiểm xa hội lần đầu qua phần mềm bảo hiểm điện tử mà không phải làm hồ sơ giấy nộp lên bảo hiểm xã hội nha bạn. Còn nếu công ty bạn ở các tỉnh khác thì phải làm bộ hồ sơ giấy như bạn Lan nói ở trên để đăng ký đóng bảo hiểm xã hội lần đầu nha bạn