[Hỏi] Hết 6 thang nghi thai sản đi lam lai thi bao lâu duoc nhận tiền dưỡng sức sau sinh ak

  • Tạo bởi Vũ Hằng
  • Start date
Đăng câu hỏi trong mục bảo hiểm
Bình luận hay nhất
Hết 6 thang nghi thai sản đi lam lai thi bao lâu duoc nhận tiền dưỡng sức sau sinh ak..
Chào bạn, hết 6 tháng thai sản, bạn quay trở lại công ty, trong thời gian 30 ngày kể từ ngày đi làm trở lại bạn phải làm thủ tục hưởng chế độ dưỡng sức nhé bạn, nên làm sớm để không bị ảnh hưởng nhé bạn. Sau khi làm hồ sơ gửi lên bảo hiểm thì sau khoảng 10 ngày là có tiền dưỡng sức thôi

Haman

editor
19/2/21
1,584
5
38
Hết 6 thang nghi thai sản đi lam lai thi bao lâu duoc nhận tiền dưỡng sức sau sinh ak..
Chào bạn, hết 6 tháng thai sản, bạn quay trở lại công ty, trong thời gian 30 ngày kể từ ngày đi làm trở lại bạn phải làm thủ tục hưởng chế độ dưỡng sức nhé bạn, nên làm sớm để không bị ảnh hưởng nhé bạn. Sau khi làm hồ sơ gửi lên bảo hiểm thì sau khoảng 10 ngày là có tiền dưỡng sức thôi
 
Bình luận hay nhất
19/3/21
1,768
24
38
Hết 6 thang nghi thai sản đi lam lai thi bao lâu duoc nhận tiền dưỡng sức sau sinh ak..
Chào bạn, tiền dưỡng sức sau sinh được giải quyết sau khi bạn nghỉ hết chế độ thai sản đi làm trở lại. Do đó, ngay sau khi đi làm trở lại thì bạn thông báo với công ty làm hồ sơ cho bạn hưởng chế độ dưỡng sức. Khi nộp hồ sơ hợp lệ thì bên cơ quan BHXh sẽ chi trả chế độ cho bạn trong thời gian từ 7 đến 10 ngày nhé bạn.
 

Chủ đề tương tự