[Hỏi] Giờ thì chỉ thị 16 không biết khi nào mới hết .. lỡ qua 3 tháng thì e có bị mất tiền bảo hiểm thất nghiệp không ạ ?

  • Tạo bởi Xuân Ngọc
  • Start date
Đăng câu hỏi trong mục bảo hiểm
X

Xuân Ngọc

Guest
Em nghỉ việc ngày 08/06/2021
Đến nay là 2 tháng rồi mà công ty vẫn chưa trả sổ bảo hiểm với giấy quyết định nghỉ việc cho e . Giờ thì chỉ thị 16 không biết khi nào mới hết .. lỡ qua 3 tháng thì e có bị mất tiền bảo hiểm thất nghiệp không ạ ..
Mong mọi người giúp đỡ chỉ cách để e không bị mất quyền lợi ạ .
Em cảm ơn ạ !
 
Bình luận hay nhất
Em nghỉ việc ngày 08/06/2021
Đến nay là 2 tháng rồi mà công ty vẫn chưa trả sổ bảo hiểm với giấy quyết định nghỉ việc cho e . Giờ thì chỉ thị 16 không biết khi nào mới hết .. lỡ qua 3 tháng thì e có bị mất tiền bảo hiểm thất nghiệp không ạ ..
Mong mọi người giúp đỡ chỉ cách để e không bị mất quyền lợi ạ .
Em cảm ơn ạ !
Chào bạn, xét bản chất thì bạn không nộp được hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là do công ty chưa trả sổ cho bạn chứ không phải vì giãn cách mà bạn không nộp được hồ sơ. Do đó, nếu quá hạn 3 tháng thì bạn sẽ không nộp hồ sơ để hưởng trợ cấp thất nghiệp được đâu.
Lưu ý: công ty có thể gửi sổ qua bưu điện lên bảo hiểm để chốt cho bạn sau đó gửi bưu điện để trả sổ cho bạn được. Và trong mùa dịch này bạn vẫn có thể...

Haman

editor
19/2/21
1,584
5
38
Em nghỉ việc ngày 08/06/2021
Đến nay là 2 tháng rồi mà công ty vẫn chưa trả sổ bảo hiểm với giấy quyết định nghỉ việc cho e . Giờ thì chỉ thị 16 không biết khi nào mới hết .. lỡ qua 3 tháng thì e có bị mất tiền bảo hiểm thất nghiệp không ạ ..
Mong mọi người giúp đỡ chỉ cách để e không bị mất quyền lợi ạ .
Em cảm ơn ạ !
Chào bạn, xét bản chất thì bạn không nộp được hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là do công ty chưa trả sổ cho bạn chứ không phải vì giãn cách mà bạn không nộp được hồ sơ. Do đó, nếu quá hạn 3 tháng thì bạn sẽ không nộp hồ sơ để hưởng trợ cấp thất nghiệp được đâu.
Lưu ý: công ty có thể gửi sổ qua bưu điện lên bảo hiểm để chốt cho bạn sau đó gửi bưu điện để trả sổ cho bạn được. Và trong mùa dịch này bạn vẫn có thể gửi qua bưu điện hồ sơ hưởng thất nghiệp lên trung tâm thất nghiệp được.
 
Bình luận hay nhất
19/3/21
1,768
24
38
Em nghỉ việc ngày 08/06/2021
Đến nay là 2 tháng rồi mà công ty vẫn chưa trả sổ bảo hiểm với giấy quyết định nghỉ việc cho e . Giờ thì chỉ thị 16 không biết khi nào mới hết .. lỡ qua 3 tháng thì e có bị mất tiền bảo hiểm thất nghiệp không ạ ..
Mong mọi người giúp đỡ chỉ cách để e không bị mất quyền lợi ạ .
Em cảm ơn ạ !
Chào bạn, bạn vẫn còn thời gian lãnh BHTN đến 8/9/2021 nhưng vấn đề của bạn là bạn phải lấy được sổ BHXH đã chốt từ công ty bạn nhé, sau đó,bạn mới làm được hồ sơ lãnh BHTN. Nếu quá hạn thì sẽ không được lãnh đâu nhé.