[Hỏi] Em xin nghỉ thai sản trước sinh 2 tháng. mà sao cty lại tự cắt bảo hiểm y tế của em mà không thông báo e biết. trường hợp này là sao ạ?

  • Tạo bởi Quỳnh Yên
  • Start date
Đăng câu hỏi trong mục bảo hiểm
Bình luận hay nhất
Mọi người ơi cho e hỏi này với ạ.

Em xin nghỉ thai sản trước sinh 2 tháng. mà sao cty lại tự cắt bảo hiểm y tế của em mà không thông báo e biết. trường hợp này là sao ạ?
Chào em, công ty làm vậy là đang báo giảm không lương cho em rồi nên thẻ BBHYT của em mới bị cắt đó. Vậy khi nào em chuẩn bị sinh con thì em báo công ty báo nghỉ thai sản cho em nhé khi đó thẻ bảo hiểm y tế của em sẽ dùng được nhé em. Em báo sớm không nhỡ đi sinh là không có được tính BHYT đâu
19/3/21
1,768
24
38
Mọi người ơi cho e hỏi này với ạ.

Em xin nghỉ thai sản trước sinh 2 tháng. mà sao cty lại tự cắt bảo hiểm y tế của em mà không thông báo e biết. trường hợp này là sao ạ?
Chào em, công ty làm vậy là đang báo giảm không lương cho em rồi nên thẻ BBHYT của em mới bị cắt đó. Vậy khi nào em chuẩn bị sinh con thì em báo công ty báo nghỉ thai sản cho em nhé khi đó thẻ bảo hiểm y tế của em sẽ dùng được nhé em. Em báo sớm không nhỡ đi sinh là không có được tính BHYT đâu
 
Bình luận hay nhất

Haman

editor
19/2/21
1,584
5
38
Mọi người ơi cho e hỏi này với ạ.

Em xin nghỉ thai sản trước sinh 2 tháng. mà sao cty lại tự cắt bảo hiểm y tế của em mà không thông báo e biết. trường hợp này là sao ạ?
Chào bạn, chắc là do bạn nghỉ thai sản không nói rõ cho công ty nên bên kế toán báo nhầm hồ sơ của bạn rồi, chắc là bạn đã sinh con rồi nên mới biết thẻ bhyt của bạn bị cắt đúng không. Chắc tại thời điểm bạn xin nghỉ thai sản trước 2 tháng thì công ty lại báo bạn nghỉ không lương nên mới vậy đó bạn, thật là thiệt thòi quá đi, giờ sửa lại cũng chẳng sửa được