[Hỏi] Em phải huỷ 1 quyển sổ bảo hiểm nhưng đang ở ngoài Bắc không thể vào Nam huỷ được. Giờ em phải làm sao ạ?

Đăng câu hỏi trong mục bảo hiểm
19/3/21
1,768
24
38
Trường hợp của bann là mượn hồ sơ người khác nên bắt buộc bạn phải vào nam để điều chỉnh thông tin hoặc hủy sổ đoa đi mới không ảnh hưởng đến sau này bạn nhé. Bởi hệ thống bảo hiển đã tra cứu được toàn quốc và khi bạn muốn hưởng bất kỳ chế độ gì của bảo hiểm mà vẫn còn vướng sổ trong nam thì sẽ k dc giải quyết. Bạn nên giải quyết sớm đee đảm bảo quyền lợi của mình