[Hỏi] Em Mắc Quyền Lợi 3 Tháng Thấp Nghiệp Công Ty Có Chịu Trách Nhiệm Không Ạ ??????

  • Tạo bởi Hoàng hạnh giang
  • Start date
Đăng câu hỏi trong mục bảo hiểm
H

Hoàng hạnh giang

Guest
Dạ chào MN ....MN cho em hỏi .....em nghỉ làm chính thức ngày 24/01/2022 ....nhưng hôm nay công 10/02/2022 Công Tỷ bảo đang khó khăn chưa giải quyết , đợi lâu , vậy thì em mắc quyền lợi 3 tháng thấp nghiệp Công Ty có chịu trách nhiệm không ạ ??????
 

Haman

editor
19/2/21
1,584
5
38
Dạ chào MN ....MN cho em hỏi .....em nghỉ làm chính thức ngày 24/01/2022 ....nhưng hôm nay công 10/02/2022 Công Tỷ bảo đang khó khăn chưa giải quyết , đợi lâu , vậy thì em mắc quyền lợi 3 tháng thấp nghiệp Công Ty có chịu trách nhiệm không ạ ??????
Chào em, đối với bảo hiểm thất nghiệp, cứ quá 3 tháng mà em không lãnh thì sẽ mất trợ cấp thất nghiệp còn đương nhiên là công ty sẽ không trả cho em khoản đó rồi nên em cân nhắc hoặc giục công ty hoàn thiện cho em nhé
 
19/3/21
1,768
24
38
Dạ chào MN ....MN cho em hỏi .....em nghỉ làm chính thức ngày 24/01/2022 ....nhưng hôm nay công 10/02/2022 Công Tỷ bảo đang khó khăn chưa giải quyết , đợi lâu , vậy thì em mắc quyền lợi 3 tháng thấp nghiệp Công Ty có chịu trách nhiệm không ạ ??????
Chào bạn, trợ cấp thất nghiệp nếu quá 3 tháng là không làm để lãnh được đâu nhé, nên bạn giục công ty làm sớm cho bạn nhé, lưu ý: nếu không chốt thì bạn không lãnh được đâu nhé.