[Hỏi] Em làm ở TP.HCM nhưng về quê lãnh bảo hiểm thất nghiệp được không?

Đăng câu hỏi trong mục bảo hiểm
19/3/21
1,768
24
38
Chào bạn, bảo hiểm thất nghiệp bạn phải nộp ở Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh/thành phố bạn nhé. Mỗi 1 tỉnh chỉ có 1 trung tâm dịch vụ việc làm thôi. Tuy nhiên, 1 số thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ có các chi nhánh của trung tâm dịch vụ việc làm.
Theo quy định thì bạn có thể nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp ở đâu cũng được. Điều này có nghĩa là bạn có thể làm ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng khi nghỉ việc thì có thể về quê của bạn để làm hồ sơ lãnh được bạn nhé. Tuy nhiên, cần lưu ý là: bạn làm hồ sơ ở đâu thì hằng tháng phải đến khai báo tình hình việc làm ở đo bạn nhé
 

Nhật Linh

Thành viên mới
16/3/21
2
0
1
Chào bạn, bảo hiểm thất nghiệp bạn phải nộp ở Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh/thành phố bạn nhé. Mỗi 1 tỉnh chỉ có 1 trung tâm dịch vụ việc làm thôi. Tuy nhiên, 1 số thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ có các chi nhánh của trung tâm dịch vụ việc làm.
Theo quy định thì bạn có thể nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp ở đâu cũng được. Điều này có nghĩa là bạn có thể làm ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng khi nghỉ việc thì có thể về quê của bạn để làm hồ sơ lãnh được bạn nhé. Tuy nhiên, cần lưu ý là: bạn làm hồ sơ ở đâu thì hằng tháng phải đến khai báo tình hình việc làm ở đo bạn nhé
Cảm ơn thông tin của bạn