[Hỏi] Em Hưởng Trợ Cấp Covid Và Bảo Hiểm Thất Nghiệp Cùng 1 Lúc Có Được Ko Ạ?

  • Tạo bởi Hà Mỹ Anh
  • Start date
Đăng câu hỏi trong mục bảo hiểm
Bình luận hay nhất
Anh chị cho em hỏi với ạ
3/10 em có đăng kí gói hỗ trợ covid, nó hẹn 7/10 trả kết quả
Mà hnay 7/10 em có đi làm hồ sơ trợ cấp thất nghiệp (do 17/10 e hết hạn làm bhtn mà sợ lúc đó chưa có kết quả gói hỗ trợ covid)
Thì gói hỗ trợ covid em có đc nhận k ạ
Nhờ anh chị giải đáp ạ
em ơi, tại thời điểm họ phê duyệt gói hỗ trợ covid cho em mà em vẫn chưa có quyết định nhận trợ cấp thất nghiệp thì em vẫn nhận được gói hỗ trợ covid binh thường em nhé. Khả năng vẫn nhận được cả 2 đó em nhé
19/3/21
1,768
24
38
Anh chị cho em hỏi với ạ
3/10 em có đăng kí gói hỗ trợ covid, nó hẹn 7/10 trả kết quả
Mà hnay 7/10 em có đi làm hồ sơ trợ cấp thất nghiệp (do 17/10 e hết hạn làm bhtn mà sợ lúc đó chưa có kết quả gói hỗ trợ covid)
Thì gói hỗ trợ covid em có đc nhận k ạ
Nhờ anh chị giải đáp ạ
em ơi, tại thời điểm họ phê duyệt gói hỗ trợ covid cho em mà em vẫn chưa có quyết định nhận trợ cấp thất nghiệp thì em vẫn nhận được gói hỗ trợ covid binh thường em nhé. Khả năng vẫn nhận được cả 2 đó em nhé
 
Bình luận hay nhất

Haman

editor
19/2/21
1,584
5
38
Anh chị cho em hỏi với ạ
3/10 em có đăng kí gói hỗ trợ covid, nó hẹn 7/10 trả kết quả
Mà hnay 7/10 em có đi làm hồ sơ trợ cấp thất nghiệp (do 17/10 e hết hạn làm bhtn mà sợ lúc đó chưa có kết quả gói hỗ trợ covid)
Thì gói hỗ trợ covid em có đc nhận k ạ
Nhờ anh chị giải đáp ạ
Khi em nộp hồ sơ hưởng thất nghiệp thì phải 25 ngày họ mới gải quyết. Mà theo quy định của Quyết định số 23/2021 thì nếu tại thời điểm họ giải quyết hồ sơ covid của em mà em chưa có quyết định nhận trợ cấp thất nghiệp thì em vẫn được nhận tiền covid bình thường em nhé