[Hỏi] Em đóng bhxh 6 năm và có nghỉ thai sản 2 lần, vậy bây giờ thanh toán BHXH 1 lần e đc hưởng trọn vẹn 6 năm ko hay bị trừ tiền 2 lần thai sản đã hưởng?

  • Tạo bởi Chung Le
  • Start date
Đăng câu hỏi trong mục bảo hiểm
19/3/21
1,768
24
38
Chào bạn, chế độ thai sản và chế độ rút BHXH 1 lần là 2 chế độ khác nhau, nên không có quy định việc nhận tiền thai sản sẽ bị trừ đi tiền BHXH 1 lần nhé bạn. mà điều 42 Quyết định 595/qđ-BHXH có quy định về việc trong 6 tháng nghỉ hưởng chế độ thai sản là bạn có được cơ quan BHXH đóng bảo hiểm xã hội do đó, bạn vẫn được nhận 6 năm BHXH nha bạn
 
C

Chung Le

Guest
Chào bạn, chế độ thai sản và chế độ rút BHXH 1 lần là 2 chế độ khác nhau, nên không có quy định việc nhận tiền thai sản sẽ bị trừ đi tiền BHXH 1 lần nhé bạn. mà điều 42 Quyết định 595/qđ-BHXH có quy định về việc trong 6 tháng nghỉ hưởng chế độ thai sản là bạn có được cơ quan BHXH đóng bảo hiểm xã hội do đó, bạn vẫn được nhận 6 năm BHXH nha bạn
à :) vậy thì tốt quá, tks nha bạn
 

Haman

editor
19/2/21
1,584
5
38
E hỏi anh chị một chút với ạ! Em đóng bhxh 6 năm trong đó nghỉ thai sản 2 lần, vậy bây giờ thanh toán bảo hiểm xã hội 1 lần e đc hưởng trọn vẹn 6 năm ko hay bị trừ tiền đi 2 lần đẻ đã hưởng trước đó ạ? Thanks mn!
Chào bạn, Khoản 6 Điều 42 Quyết định 595 quy định:
"6. Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì đơn vị và người lao động không phải đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, thời gian này được tính là thời gian đóng BHXH, không được tính là thời gian đóng BHTN và được cơ quan BHXH đóng BHYT cho người lao động.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được ghi trên sổ BHXH theo mức tiền lương đóng BHXH của tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản người lao động được nâng lương thì được ghi theo mức tiền lương mới của người lao động từ thời điểm được nâng lương."
Vậy nên bạn vẫn được tính đóng BHXH trong 2 lần nghỉ sinh nha bạn, không bị trừ khoản gì đâu nhé.