[Hỏi] Em Có 1 Sổ BHXH Ngừng Đóng Từ 2017, Giờ Muốn Lãnh BHXH 1 Lần Thì Có Được Không Ạ?

  • Tạo bởi Hữu Minh
  • Start date
Đăng câu hỏi trong mục bảo hiểm
H

Hữu Minh

Guest
Nhờ Anh/Chị có kinh nghiệm giải đáp giúp em ạ. Em có 1 sổ BHXH ngừng đóng từ 2017, giờ muốn lãnh BHXH 1 lần thì có được không ạ?
Và 1 số vấn đề sau ạ:
1. Khẩu ở Bắc Ninh, công ty làm trước đây ở BHXH huyện Thường Tín, thì giờ em lãnh BHXH 1 lần ở quận Bắc Từ Liêm có được không ạ?
2. Thời gian đóng BHXH từ T10.2016 tới T12.2017, trong đó có 6 tháng nghỉ chế độ thai sản và 8 tháng tự đóng, thì có đủ điều kiện lãnh không ạ?
 
19/3/21
1,768
24
38
Nhờ Anh/Chị có kinh nghiệm giải đáp giúp em ạ. Em có 1 sổ BHXH ngừng đóng từ 2017, giờ muốn lãnh BHXH 1 lần thì có được không ạ?
Và 1 số vấn đề sau ạ:
1. Khẩu ở Bắc Ninh, công ty làm trước đây ở BHXH huyện Thường Tín, thì giờ em lãnh BHXH 1 lần ở quận Bắc Từ Liêm có được không ạ?
2. Thời gian đóng BHXH từ T10.2016 tới T12.2017, trong đó có 6 tháng nghỉ chế độ thai sản và 8 tháng tự đóng, thì có đủ điều kiện lãnh không ạ?
Chào em, em nghỉ việc và không tham gia bảo hiểm xã hội sau 1 năm sẽ lãnh được BHXH 1 lần nhé.
1. Khẩu em ở đâu lãnh ở đó, muốn lãnh ở Bắc Từ Liêm thì phải có sổ tạm trú nhé.
2. 6 tháng nghỉ thai sản của em có được tính hưởng BHXH 1 lần nhé, và 8 tháng em tự đóng dưới bất kỳ hình thức nào cũng được lãnh. Nói cung là lãnh tất, tất toán sổ BHXH của em luôn nha
 

Haman

editor
19/2/21
1,584
5
38
Nhờ Anh/Chị có kinh nghiệm giải đáp giúp em ạ. Em có 1 sổ BHXH ngừng đóng từ 2017, giờ muốn lãnh BHXH 1 lần thì có được không ạ?
Và 1 số vấn đề sau ạ:
1. Khẩu ở Bắc Ninh, công ty làm trước đây ở BHXH huyện Thường Tín, thì giờ em lãnh BHXH 1 lần ở quận Bắc Từ Liêm có được không ạ?
2. Thời gian đóng BHXH từ T10.2016 tới T12.2017, trong đó có 6 tháng nghỉ chế độ thai sản và 8 tháng tự đóng, thì có đủ điều kiện lãnh không ạ?
Chào em, em có thể nhận bảo hiểm xã hội một lần khi em đã nghỉ việc 1 năm và dừng đóng BHXH 1 năm nhé.
1. Khẩu ở đâu e làm hồ sơ lãnh ở đó và không đi chỗ khác lãnh được, nếu muốn lãnh ở Bắc Từ Liêm phải có tạm trú ở đó nhé
2. Trong sổ em ghi tổng thời gian đóng thế nào thì sẽ rút tất e nhé kể cả thời gian hưởng thai sản hoặc là tự đóng theo diện tự nguyện