[Hỏi] Em bị ngắt quản đóng bhtn 6 tháng vậy em có được nhận bhtn không mong mn giải đáp ạ.?

  • Tạo bởi Chu Minh Dũng
  • Start date
Đăng câu hỏi trong mục bảo hiểm
C

Chu Minh Dũng

Guest
Mọi người cho em hỏi trước em làm 1 cty đóng bhtn cho em 6 tháng sau đó em nghỉ 6 tháng sau em đi làm cty khác được 9 tháng tổng là 1 năm 5 tháng, em bị ngắt quản đóng bhtn 6 tháng vậy em có được nhận bhtn không mong mn giải đáp ạ.?
 
Bình luận hay nhất
Mọi người cho em hỏi trước em làm 1 cty đóng bhtn cho em 6 tháng sau đó em nghỉ 6 tháng sau em đi làm cty khác được 9 tháng tổng là 1 năm 5 tháng, em bị ngắt quản đóng bhtn 6 tháng vậy em có được nhận bhtn không mong mn giải đáp ạ.?
Chào em, đọc thông tin em cung cấp chị đoán em cũng được hưởng thất nghiệp đó nhưng không chắc lắm vì em ghi không rõ. Em viết rõ hơn thời gian đóng cụ thể từ khi nào đén khi nào và khi nào bạn nghỉ việc, mình tư vấn chính xác cho nhé

Haman

editor
19/2/21
1,584
5
38
Mọi người cho em hỏi trước em làm 1 cty đóng bhtn cho em 6 tháng sau đó em nghỉ 6 tháng sau em đi làm cty khác được 9 tháng tổng là 1 năm 5 tháng, em bị ngắt quản đóng bhtn 6 tháng vậy em có được nhận bhtn không mong mn giải đáp ạ.?
Chào em, đọc thông tin em cung cấp chị đoán em cũng được hưởng thất nghiệp đó nhưng không chắc lắm vì em ghi không rõ. Em viết rõ hơn thời gian đóng cụ thể từ khi nào đén khi nào và khi nào bạn nghỉ việc, mình tư vấn chính xác cho nhé
 
Bình luận hay nhất
19/3/21
1,768
24
38
Mọi người cho em hỏi trước em làm 1 cty đóng bhtn cho em 6 tháng sau đó em nghỉ 6 tháng sau em đi làm cty khác được 9 tháng tổng là 1 năm 5 tháng, em bị ngắt quản đóng bhtn 6 tháng vậy em có được nhận bhtn không mong mn giải đáp ạ.?
Chào bạn, điều kiên để hưởng bảo hiểm thất nghiệp là phải đóng được 12 tháng trong 24 tháng trước khi nghỉ việc, nghe bạn nói thì bạn gián đoạn mất 6 tháng thì tính ra cũng đủ hưởng thất nghiệp đó, nhưng bạn nói rõ hơn thời gian đóng va thời gian gián đoạn mình tính toán cụ thể cho nhé bạn