[Hỏi] E làm chế độ hút thai cho NLĐ hưởng 20 ngày nhưng lại có cột ngày nghỉ tuần e điền cn thì ngày nó nhảy còn 17 ngày vậy là chỉ được hưởng 17 ngày ạ?

  • Tạo bởi Phùng My
  • Start date
Đăng câu hỏi trong mục bảo hiểm
Bình luận hay nhất
Mn cho e hỏi là e làm chế độ hút thai cho NLĐ hưởng 20 ngày nhưng lại có cột ngày nghỉ tuần e điền cn thì ngày nó nhảy còn 17 ngày vậy là chỉ được hưởng 17 ngày thôi ạ
Chào bạn, thời gian nghỉ việc hưởng chế độ hút thai được tính cả ngày nghỉ hẳng tuần và nghỉ lễ tết bạn nhé. Vì vậy khi làm chế độ cho người lao động trên phần mềm thì bạn đừng điền cột ngày nghỉ nhé bạn
19/3/21
1,768
24
38
Mn cho e hỏi là e làm chế độ hút thai cho NLĐ hưởng 20 ngày nhưng lại có cột ngày nghỉ tuần e điền cn thì ngày nó nhảy còn 17 ngày vậy là chỉ được hưởng 17 ngày thôi ạ
Chào bạn, thời gian nghỉ việc hưởng chế độ hút thai được tính cả ngày nghỉ hẳng tuần và nghỉ lễ tết bạn nhé. Vì vậy khi làm chế độ cho người lao động trên phần mềm thì bạn đừng điền cột ngày nghỉ nhé bạn
 
Bình luận hay nhất

Haman

editor
19/2/21
1,584
5
38
Mn cho e hỏi là e làm chế độ hút thai cho NLĐ hưởng 20 ngày nhưng lại có cột ngày nghỉ tuần e điền cn thì ngày nó nhảy còn 17 ngày vậy là chỉ được hưởng 17 ngày thôi ạ
Chào bạn, đối với chế độ hút thai được tính cả ngày nghỉ hằng tuần theo Điều 33 Luật bảo hiểm y tế 2014 đó bạn. Nên khi làm hồ sơ bạn đừng điền ô ngày nghỉ hằng tuần nhé bạn (bỏ ô đó không điền là được)