[Hỏi] E k may làm rách 1 góc ở trên tờ giấy nghỉ việc ra hẳn nhưng k ảnh hưởng tới chữ viết, vậy e đi làm bảo hiểm thất nghiệp có sao k ạ?

  • Tạo bởi Bạch Kim
  • Start date
Đăng câu hỏi trong mục bảo hiểm
Bình luận hay nhất
Mọi người cho e hỏi nay e có giấy quyết định nghỉ việc ở cty ,e k may làm rách 1 góc ở trên tờ giấy ra hẳn nhưng k ảnh hưởng tới chữ viết, vậy e đi làm bảo hiểm thất nghiệp có sao k ạ
Chào em, bìa sổ hay bất cứ trang nào trên sổ mà bị rách thì sẽ không làm được chế độ đâu em nhé, vạy nên em cần đến cơ quan BHXH nơi em đang thường trú mà xin cấp lại nhé, cấp lại cũng nhanh thôi

Haman

editor
19/2/21
1,584
5
38
Mọi người cho e hỏi nay e có giấy quyết định nghỉ việc ở cty ,e k may làm rách 1 góc ở trên tờ giấy ra hẳn nhưng k ảnh hưởng tới chữ viết, vậy e đi làm bảo hiểm thất nghiệp có sao k ạ
Chào em, bìa sổ hay bất cứ trang nào trên sổ mà bị rách thì sẽ không làm được chế độ đâu em nhé, vạy nên em cần đến cơ quan BHXH nơi em đang thường trú mà xin cấp lại nhé, cấp lại cũng nhanh thôi
 
Bình luận hay nhất
19/3/21
1,768
24
38
Mọi người cho e hỏi nay e có giấy quyết định nghỉ việc ở cty ,e k may làm rách 1 góc ở trên tờ giấy ra hẳn nhưng k ảnh hưởng tới chữ viết, vậy e đi làm bảo hiểm thất nghiệp có sao k ạ
Chào em, em đi làm tục tục cấp lại do bị rách đi nhé, em làm sớm đi xong rồi còn nhận trợ cấp thất nghiệp, nếu không xử lý sớm đi hết hạn nộp hồ sơ hưởng thất nghiệp đó em nhé
 

Chủ đề tương tự