[Hỏi] E Đóng Bhxh Được 6 Năm 8 Tháng ! E Mới Nghỉ Việc Và Dừng Đóng 1 Tháng, Giờ E Muốn Làm BHTN Thỳ Sau Này E Rút Bhxh 1 Lần Có Bị Ảnh Hưởng Ko?

  • Tạo bởi Đỗ Thị XuÂN Vy
  • Start date
Đăng câu hỏi trong mục bảo hiểm
Đ

Đỗ Thị XuÂN Vy

Guest
Các anh chị cho e hỏi ngu , e đóng bhxh được 6 năm 8 tháng ! E mới nghỉ việc và dừng đóng 1 tháng, giờ e muốn làm bảo hiểm thất nghiệp thỳ sau này e rút bhxh 1 lần có bị ảnh hưởng gì không ạ ! Tức là sau này e làm thanh toán bhxh có bị trừ đi số tiền được thanh toán BHTN đi không ạ ? Và thủ tục làm BHTN cần những giấy tờ gì ạ ? Các anh chị ai từng làm rồi chỉ e với e cảm ơn ạ
 

Haman

editor
19/2/21
1,584
5
38
Các anh chị cho e hỏi ngu , e đóng bhxh được 6 năm 8 tháng ! E mới nghỉ việc và dừng đóng 1 tháng, giờ e muốn làm bảo hiểm thất nghiệp thỳ sau này e rút bhxh 1 lần có bị ảnh hưởng gì không ạ ! Tức là sau này e làm thanh toán bhxh có bị trừ đi số tiền được thanh toán BHTN đi không ạ ? Và thủ tục làm BHTN cần những giấy tờ gì ạ ? Các anh chị ai từng làm rồi chỉ e với e cảm ơn ạ
Chào em, BHXH và BHTN là hai chế độ hoàn toàn khác nhau nhé nên là nhận tiền trợ cấp thất nghiệp sẽ không ảnh hưởng gì đến tiền bảo hiểm xã hội và ngược lại nên em cứ đủ điều kiện nhận chế độ nào thì làm hồ sơ nhận chế độ đó nhé.
Thủ tục làm bảo hiểm thất nghiệp cần có:
1. Sổ BHXH
2. Chứng minh thư
3. QUyết định nghỉ việc
Nơi nộp: Trung tâm dịch vụ việc làm trên toàn quốc
Nộp ngay sau khi nghỉ việc, nếu quá 3 tháng sẽ không được hưởng trợ cấp nhé
 
19/3/21
1,768
24
38
Các anh chị cho e hỏi ngu , e đóng bhxh được 6 năm 8 tháng ! E mới nghỉ việc và dừng đóng 1 tháng, giờ e muốn làm bảo hiểm thất nghiệp thỳ sau này e rút bhxh 1 lần có bị ảnh hưởng gì không ạ ! Tức là sau này e làm thanh toán bhxh có bị trừ đi số tiền được thanh toán BHTN đi không ạ ? Và thủ tục làm BHTN cần những giấy tờ gì ạ ? Các anh chị ai từng làm rồi chỉ e với e cảm ơn ạ
CHào em, em rút BHTN thoải mái nhé chẳng anh hưởng gì đến bảo hiểm xã hội sau này nhận đâu nha, vì đây là 2 chế độ hoàn toàn khác nhau mà, em đủ điều kiện thì cứ nhận thôi, không nhận là thiệt thân đó nha.
Thủ tục nhận BHTN như sau:
Bước 1. Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV, NLĐ chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ cho Trung tâm Giới thiệu việc làm (TTGTVL) tại địa phương nơi NLĐ muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

- Bước 2. Thời hạn giải quyết hồ sơ:

+ Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, người lao động (NLĐ) chưa tìm được việc làm thì trung tâm giới thiệu việc làm (TTGTVL) thực hiện xác nhận giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

+ Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, TTGTVL ra quyết định duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp kèm theo sổ BHXH có xác nhận trả cho NLĐ.

+ Trường hợp NLĐ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì TTGTVL phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

+ Thời điểm tính hưởng trợ cấp thất nghiệp: Ngày thứ 16 tính từ ngày nộp hồ sơ.

- Bước 3. Nhận tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp

+ Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ thời điểm có quyết định duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp, cơ quan BHXH tại địa phương thực hiện chi trả tiền trợ cấp tháng đầu cho NLĐ kèm theo thẻ BHYT. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính bằng 60% mức lương bình quân tiền lương của 06 tháng liền kề có đóng BHTN trước khi thất nghiệp

+ Hàng tháng, cơ quan BHXH thực hiện chi trả trợ cấp TN trong vòng 12 ngày tính từ ngày hưởng trợ cấp TN tháng đó nếu không nhận được quyết định tạm dừng, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp của NLĐ.

- Bước 4: Thông báo tìm việc hàng tháng của NLĐ

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1, Điều 19, Nghị định 28/2015/NĐ-CP, hàng tháng NLĐ phải đến Trung tâm dịch vụ việc làm thông báo về việc tìm việc làm trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, trường hợp chưa tìm được việc làm (theo đúng lịch hẹn kèm theo Quyết định trợ cấp thất nghiệp).

Trong tháng nếu người lao động không đến thông báo theo quy định, sẽ bị cắt hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng đó. Người lao động không thông báo với Trung tâm dịch vụ việc làm về tình hình tìm kiếm việc làm quá thời hạn quy định, trung tâm dịch vụ việc làm sẽ đồng thời gửi thông báo lên cơ quan BHXH và gửi thông báo đến người lao động về việc ngừng hưởng trợ cấp của người lao động đó.