[Thảo luận] Đóng Trùng Bảo Hiểm Xã Hội Và Cách Xử Lý

TaiCasper

Thành viên mới
12/5/22
3
2
3
Anh chị có kinh nghiệm cho em hỏi trường hợp đóng trùng BHXH tại 2 công ty thì cách xử lý như này phải không ạ?

Chi tiết cách xử lý như sau:

Theo quy định, một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH để hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ BHXH vào sổ mới.

Căn cứ theo Khoản 143, Điều 27, Văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH ngày 26/6/2020, thủ tục gộp sổ như sau:
  • Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS);
  • Các sổ BHXH đề nghị gộp (nếu có);
Mặt khác, theo Điểm c, Khoản 1, Điều 31, Công văn số 2089/VBHN-BHXH ngày 26/6/2020 của BHXH Việt Nam:

Các trường hợp cấp lại, gộp sổ, điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế; cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH: kê khai hồ sơ theo quy định tại Điều 27 và nộp hồ sơ như sau:
  • Người đang làm việc nộp cho đơn vị nơi đang làm việc hoặc nộp cho cơ quan BHXH.
  • Người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc đã được giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đề nghị cấp lại, điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH: nộp cho cơ quan BHXH trên toàn quốc.
ST - BHXH điện tử eBH
 
19/3/21
1,768
24
38
Anh chị có kinh nghiệm cho em hỏi trường hợp đóng trùng BHXH tại 2 công ty thì cách xử lý như này phải không ạ?

Chi tiết cách xử lý như sau:

Theo quy định, một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH để hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ BHXH vào sổ mới.

Căn cứ theo Khoản 143, Điều 27, Văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH ngày 26/6/2020, thủ tục gộp sổ như sau:
  • Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS);
  • Các sổ BHXH đề nghị gộp (nếu có);
Mặt khác, theo Điểm c, Khoản 1, Điều 31, Công văn số 2089/VBHN-BHXH ngày 26/6/2020 của BHXH Việt Nam:

Các trường hợp cấp lại, gộp sổ, điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế; cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH: kê khai hồ sơ theo quy định tại Điều 27 và nộp hồ sơ như sau:
  • Người đang làm việc nộp cho đơn vị nơi đang làm việc hoặc nộp cho cơ quan BHXH.
  • Người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc đã được giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đề nghị cấp lại, điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH: nộp cho cơ quan BHXH trên toàn quốc.
ST - BHXH điện tử eBH
Nếu đóng trùng BHXH ở 2 công ty thì cách xử lý trong trường hợp này bạn cần:
1. Xác định xem công ty nào đóng trùng và phải giảm trùng BHXH cho bạn, bởi bạn đóng trùng BHXH là do cùng 1 thời điểm bạn ký 2 HĐLĐ với 2 công ty nên cả 2 công ty cùng đóng BHXH cho bạn nên dẫn đến trung thời gian đóng. Vậy theo nguyên tắc, công ty nào đóng BHXH sau cho bạn sẽ phải làm thủ tục giảm trùng.
2. Yêu cầu công ty làm sai thực hiện thủ tục giảm trùng trên mẫu D02 LT, sau đó chốt sổ BHXH cho bạn
Đây mới là cách giải quyết đúng bạn nhé,
Còn hướng dẫn nêu trên chỉ áp dụng khi NLĐ có 2 sổ BHXH và 2 sổ đã đã được chốt nhưng khi kiểm tra thời gian đóng trên 2 sổ BHXH lại có thời gian trùng thì mới làm theo cách bên BHXH ebh hướng dẫn.