[Hỏi] Đến tháng 10 đẻ, Nhưng Lên tháng 9 e hết hạn hợp đồng nhưng thời gian này e đang nghỉ không lương và chưa ký kết thì thẻ bảo hiểm của em có dùng dc k?

  • Tạo bởi Trúc Lê
  • Start date
Đăng câu hỏi trong mục bảo hiểm
T

Trúc Lê

Guest
mn giải đáp giúp e với
E đang mang thai 7 tháng ... làm hết tháng 8 này e báo nghỉ thai sản về quê
Đến tháng 10 đẻ, Nhưng Lên tháng 9 e hết hạn hợp đồng nhưng thời gian này e đang nghỉ không lương và chưa ký kết thì thẻ bảo hiểm của em có dùng để tháng 10 đi đẻ được không ????
 
Bình luận hay nhất
mn giải đáp giúp e với
E đang mang thai 7 tháng ... làm hết tháng 8 này e báo nghỉ thai sản về quê
Đến tháng 10 đẻ, Nhưng Lên tháng 9 e hết hạn hợp đồng nhưng thời gian này e đang nghỉ không lương và chưa ký kết thì thẻ bảo hiểm của em có dùng để tháng 10 đi đẻ được không ????
Chào em. Em nói tháng 8 em báo nghỉ thai sản về quê là em nghỉ hẳn việc hay chỉ nghỉ thai sản, hết thai sản lại làm việc tiếp ở công ty đó? Nếu em nghỉ hẳn thì phải mua thẻ BHYT tự nguyện đi mà đi sinh nhé, còn em báo nghỉ thai sản thì thẻ BHYT của em vẫn dùng được đó. Em nói rõ hơn để chị tư vấn chính xác cho không mất quyền lợi đó

Haman

editor
19/2/21
1,584
5
38
mn giải đáp giúp e với
E đang mang thai 7 tháng ... làm hết tháng 8 này e báo nghỉ thai sản về quê
Đến tháng 10 đẻ, Nhưng Lên tháng 9 e hết hạn hợp đồng nhưng thời gian này e đang nghỉ không lương và chưa ký kết thì thẻ bảo hiểm của em có dùng để tháng 10 đi đẻ được không ????
Chào bạn, đến tháng 9 là bạn hết hạn hợp đồng rồi thì thẻ BHYT của bạn cũng sẽ không dùng được đâu bạn ạ. Vì bạn nghỉ là thẻ BHYT cũng cắt bạn ạ, vậy nên bạn nghỉ ở công ty thì bạn về địa phương mua thẻ BHYT hộ gia đình mà dùng để đi sinh con nhé bạn
 
19/3/21
1,768
24
38
mn giải đáp giúp e với
E đang mang thai 7 tháng ... làm hết tháng 8 này e báo nghỉ thai sản về quê
Đến tháng 10 đẻ, Nhưng Lên tháng 9 e hết hạn hợp đồng nhưng thời gian này e đang nghỉ không lương và chưa ký kết thì thẻ bảo hiểm của em có dùng để tháng 10 đi đẻ được không ????
Chào em. Em nói tháng 8 em báo nghỉ thai sản về quê là em nghỉ hẳn việc hay chỉ nghỉ thai sản, hết thai sản lại làm việc tiếp ở công ty đó? Nếu em nghỉ hẳn thì phải mua thẻ BHYT tự nguyện đi mà đi sinh nhé, còn em báo nghỉ thai sản thì thẻ BHYT của em vẫn dùng được đó. Em nói rõ hơn để chị tư vấn chính xác cho không mất quyền lợi đó
 
Bình luận hay nhất

Chủ đề tương tự