[Hỏi] Cty Em Có Trường Hợp Chi 2 Kỳ Lương Trong Cùng 1 Tháng. Cho Em Hỏi Là Có Ảnh Hưởng Gì Về Tiền Thuế TNCN Không?

  • Tạo bởi Quynh NHÂN SỰ
  • Start date
Đăng câu hỏi trong mục bảo hiểm
Q

Quynh NHÂN SỰ

Guest
Cty em có trường hợp chi 2 kỳ lương trong cùng 1 tháng. VD như: trong tháng 01/2022 đã chi lương tháng 12/2021, nhưng đến cuối tháng 01/2022 thì chi thêm lương của tháng 01/2022. Cho em hỏi là có ảnh hưởng gì về tiền thuế TNCN không?
Em xin cảm ơn ạ
 
19/3/21
1,768
24
38
Cty em có trường hợp chi 2 kỳ lương trong cùng 1 tháng. VD như: trong tháng 01/2022 đã chi lương tháng 12/2021, nhưng đến cuối tháng 01/2022 thì chi thêm lương của tháng 01/2022. Cho em hỏi là có ảnh hưởng gì về tiền thuế TNCN không?
Em xin cảm ơn ạ
Chào bạn, cái đó không ảnh hưởng đến thuế Thu nhập cá nhân nhé, vì lương đó là trả cho 2 tháng 12 và tháng 1 chứ lương đó có phải phát sinh cùng tháng đâu, việc phát sinh tiền lương của tháng nào và việc trả lương là không sao nhé
 

Haman

editor
19/2/21
1,584
5
38
Cty em có trường hợp chi 2 kỳ lương trong cùng 1 tháng. VD như: trong tháng 01/2022 đã chi lương tháng 12/2021, nhưng đến cuối tháng 01/2022 thì chi thêm lương của tháng 01/2022. Cho em hỏi là có ảnh hưởng gì về tiền thuế TNCN không?
Em xin cảm ơn ạ
Chào ban nhé, việc trả lương vậy không ảnh hưởng đến thuế thu nhập cá nhân bạn nhé, vì thu nhập phát sinh trong tháng, bạn được trả lương tháng 12 vào tháng 1 thì tiền nhận được trong tháng 1 đó là của tháng 12, lương đó là để tính toán các khoản nghĩa vụ bảo hiểm thuế của tháng 12, còn tháng 1 được trả cuối tháng 1 đó là khoản thu nhập phát sinh trong tháng 1, khoán này được tính toán để tính bảo hiểm, thuế tháng 1 nhé