[Hỏi] Công Ty Em Có 1 Lao Động Nghỉ Việc Từ 30/9, Tức Là Phải Báo Giảm Tháng 10. Nhưng Do Sơ Xuất Trong Quá Trình Kê Khai, Nhân Viên Này Bị Báo Gỉam Tháng 9

  • Tạo bởi Yến Đường
  • Start date
Đăng câu hỏi trong mục bảo hiểm
Y

Yến Đường

Guest
Em chào anh chị ạ. Anh chị cho em hỏi một chút ạ. Công ty em có 1 lao động nghỉ việc từ 30/9, tức là sẽ phải bảo giảm BHXH từ tháng 10. nhưng do sơ xuất trong quá trình kê khai, nhân viên này bị báo giảm từ tháng 9.
Vậy anh chị cho em hỏi có cách giải quyết nào để BHXH ghi nhận người lao động này đóng BHXH cả tháng 9 không ạ ( bên em đã nộp tiền BhXH tháng 9 cho nhân viên này, nhưng kết quả đóng BHXH trả về báo công ty nộp thừa, do quá trình tham gia BHXH của nhân viên này chỉ được ghi nhận đến hết 30/8 thôi ạ).
Em cảm ơn anh chị ạ
 
Bình luận hay nhất
Em chào anh chị ạ. Anh chị cho em hỏi một chút ạ. Công ty em có 1 lao động nghỉ việc từ 30/9, tức là sẽ phải bảo giảm BHXH từ tháng 10. nhưng do sơ xuất trong quá trình kê khai, nhân viên này bị báo giảm từ tháng 9.
Vậy anh chị cho em hỏi có cách giải quyết nào để BHXH ghi nhận người lao động này đóng BHXH cả tháng 9 không ạ ( bên em đã nộp tiền BhXH tháng 9 cho nhân viên này, nhưng kết quả đóng BHXH trả về báo công ty nộp thừa, do quá trình tham gia BHXH của nhân viên này chỉ được ghi nhận đến hết 30/8 thôi ạ).
Em cảm ơn anh chị ạ
Chào em, trường hợp này bên em vào lại PM làm hồ sơ báo tăng nguyên lương của tháng 10 nhé, kèm D02-TS có bảng lương tháng 10/2021, Quyết định nghỉ việc, công văn giải trình nhé. Là được thôi em nhé
19/3/21
1,768
24
38
Em chào anh chị ạ. Anh chị cho em hỏi một chút ạ. Công ty em có 1 lao động nghỉ việc từ 30/9, tức là sẽ phải bảo giảm BHXH từ tháng 10. nhưng do sơ xuất trong quá trình kê khai, nhân viên này bị báo giảm từ tháng 9.
Vậy anh chị cho em hỏi có cách giải quyết nào để BHXH ghi nhận người lao động này đóng BHXH cả tháng 9 không ạ ( bên em đã nộp tiền BhXH tháng 9 cho nhân viên này, nhưng kết quả đóng BHXH trả về báo công ty nộp thừa, do quá trình tham gia BHXH của nhân viên này chỉ được ghi nhận đến hết 30/8 thôi ạ).
Em cảm ơn anh chị ạ
Chào em, trường hợp này bên em vào lại PM làm hồ sơ báo tăng nguyên lương của tháng 10 nhé, kèm D02-TS có bảng lương tháng 10/2021, Quyết định nghỉ việc, công văn giải trình nhé. Là được thôi em nhé
 
Bình luận hay nhất

Haman

editor
19/2/21
1,584
5
38
Em chào anh chị ạ. Anh chị cho em hỏi một chút ạ. Công ty em có 1 lao động nghỉ việc từ 30/9, tức là sẽ phải bảo giảm BHXH từ tháng 10. nhưng do sơ xuất trong quá trình kê khai, nhân viên này bị báo giảm từ tháng 9.
Vậy anh chị cho em hỏi có cách giải quyết nào để BHXH ghi nhận người lao động này đóng BHXH cả tháng 9 không ạ ( bên em đã nộp tiền BhXH tháng 9 cho nhân viên này, nhưng kết quả đóng BHXH trả về báo công ty nộp thừa, do quá trình tham gia BHXH của nhân viên này chỉ được ghi nhận đến hết 30/8 thôi ạ).
Em cảm ơn anh chị ạ
Vào mẫu 600 báo tăng lại, chọn phương án tăng nguyên lương, từ tháng 9/2021. Phần ghi chú ghi là: báo giảm nhầm 1 tháng, lao động vãn làm tháng 9. D01-TS thì kê bảng lương tháng 9/2021, quyết định nghỉ việc và công văn giải trình. ĐÍnh kèm hồ sơ gồm 3 loại giấy tờ kê trong D01-TS. Khi họ duyệt hồ sơ xử lý xong thì gửi sổ bảo hiểm lên chốt