[Hỏi] Có gói bảo hiểm nhân thọ nào dành cho người tiểu đường không?

  • Tạo bởi Hương Đỗ
  • Start date
Đăng câu hỏi trong mục bảo hiểm
Bình luận hay nhất
Anh trai mình mắc bệnh tiểu đường, mình muốn hỏi là có gói bảo hiểm nào dành cho người mắc bệnh tiểu đường không? Anh mình mới mắc bệnh thôi, chưa có các biến chứng nặng. Vì mình có đọc 1 vài thông tin thì bảo người đã mắc bệnh thì khó tham gia bảo hiểm nhân thọ. Tư vấn giúp mình nha.
Chào bạn, đúng như các thông tin bạn tìm hiểu đó, đối với những người đã mắc bệnh rồi mà mục đích của anh ban là mua bảo hiểm để được chi trả quyền lợi cho bện tiểu đường thì sẽ không có gói nào hoặc bên công ty bảo hiểm nào chấp nhận đâu bạn ạ. Hoặc nếu có mua bảo hiểm nhân thọ thì sẽ bị loại trừ bệnh tiểu đường bạn ạ. Vạy nên bạn có thể tư vấn cho anh mua BHYT nhà nước thì vẫn được chi trả bệnh tiểu đường bạn ạ
19/3/21
1,768
24
38
Anh trai mình mắc bệnh tiểu đường, mình muốn hỏi là có gói bảo hiểm nào dành cho người mắc bệnh tiểu đường không? Anh mình mới mắc bệnh thôi, chưa có các biến chứng nặng. Vì mình có đọc 1 vài thông tin thì bảo người đã mắc bệnh thì khó tham gia bảo hiểm nhân thọ. Tư vấn giúp mình nha.
Chào bạn, đúng như các thông tin bạn tìm hiểu đó, đối với những người đã mắc bệnh rồi mà mục đích của anh ban là mua bảo hiểm để được chi trả quyền lợi cho bện tiểu đường thì sẽ không có gói nào hoặc bên công ty bảo hiểm nào chấp nhận đâu bạn ạ. Hoặc nếu có mua bảo hiểm nhân thọ thì sẽ bị loại trừ bệnh tiểu đường bạn ạ. Vạy nên bạn có thể tư vấn cho anh mua BHYT nhà nước thì vẫn được chi trả bệnh tiểu đường bạn ạ
 
Bình luận hay nhất

Haman

editor
19/2/21
1,584
5
38
Anh trai mình mắc bệnh tiểu đường, mình muốn hỏi là có gói bảo hiểm nào dành cho người mắc bệnh tiểu đường không? Anh mình mới mắc bệnh thôi, chưa có các biến chứng nặng. Vì mình có đọc 1 vài thông tin thì bảo người đã mắc bệnh thì khó tham gia bảo hiểm nhân thọ. Tư vấn giúp mình nha.
Chao bạn, nếu anh bạn muốn tham gia bảo hiểm nhân thọ thì chắc chắn sẽ bị loại trừ đối với bệnh tiểu đường bạn ạ, vì bản chất của bảo hiểm nhân thọ là như thế rồi bạn ạ. HỌ sẽ không bảo hiểm cho những trường hợp rủ ro cao. Trường hợp nếu họ chấp nhận bảo hiểm thì họ sẽ loại trừ không chi trả cho bệnh tiểu đường của anh bạn