[Hỏi] Cho em hỏi BHYT thuộc thị xã có được áp dụng trong test covid ở bệnh viện tp nha trang không??

  • Tạo bởi Dinh Phong
  • Start date
Đăng câu hỏi trong mục bảo hiểm
Bình luận hay nhất
Cho em hỏi BHYT thuộc thị xã có được áp dụng trong test covid ở bệnh viện tp nha trang không?? Bảo hiểm có chi trả chi phí đó ko nhỉ?
Chào bạn, bệnh viện thành phố Nha Trang theo mình biết thì là tuyến thành phố/tỉnh nhé bạn. Nếu đúng tuyến thì bạn được 80% còn trái tuyến mà không nằm việc thì không được chi trả đâu bạn ạ. Nến tốt nhất bạn kiểm tra xem Bệnh viện thành phố nha trang là tuyến gì nhé, tuyến huyện, quận là 80% nhé bạn
19/3/21
1,768
24
38
Cho em hỏi BHYT thuộc thị xã có được áp dụng trong test covid ở bệnh viện tp nha trang không?? Bảo hiểm có chi trả chi phí đó ko nhỉ?
Chào bạn, bệnh viện thành phố Nha Trang theo mình biết thì là tuyến thành phố/tỉnh nhé bạn. Nếu đúng tuyến thì bạn được 80% còn trái tuyến mà không nằm việc thì không được chi trả đâu bạn ạ. Nến tốt nhất bạn kiểm tra xem Bệnh viện thành phố nha trang là tuyến gì nhé, tuyến huyện, quận là 80% nhé bạn
 
Bình luận hay nhất

Haman

editor
19/2/21
1,584
5
38
Cho em hỏi BHYT thuộc thị xã có được áp dụng trong test covid ở bệnh viện tp nha trang không?? Bảo hiểm có chi trả chi phí đó ko nhỉ?
Chào bạn, theo mình được biết thì thẻ BHYT có áp dụng thanh toán tiền test covid đó ban nhé. Mức thanh toán sẽ phụ thuộc vào việc bạn đi đúng tuyến, trái tuyến hay vượt bạn nhé. Không biết thẻ của bạn là thẻ BHYT theo hình thức gì vậy