[Hỏi] Cho e hỏi em đóng bhxh thời gian 1 năm 7 tháng là được tính 2 năm khi lãnh bhxh 1 lần phải không mọi người?

  • Tạo bởi Trúc Trúc
  • Start date
Đăng câu hỏi trong mục bảo hiểm
Bình luận hay nhất
Tham gia bảo hiểm xã hội từ 7 cho đến 12 tháng sẽ được tính tròn 1 năm, vậy của bạn được làm tròn 2 năm nhé