[Hỏi] Cả nhà cho tui hỏi, tui làm tờ khai giảm nghỉ không lương đến nay được 6 tháng rồi, bây giờ tui muốn báo tăng để đóng bảo hiểm xã hội tiếp có được ko?

  • Tạo bởi Quốc Trị
  • Start date
Đăng câu hỏi trong mục bảo hiểm
Bình luận hay nhất
Chào bạn, nếu bạn đã giảm nghỉ không lương 6 tháng mà giờ muốn báo tăng lại thì làm hồ sơ báo tăng lại tren phần mềm đi. Phương án báo tăng là nghỉ không lương đi làm lại. Lưu ý, 6 tháng nghỉ không lương của bạn sẽ khong đóng bảo hiểm. Do đó, bạn sẽ tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội từ tháng báo tăng lại trở đi nhé bạn.
19/3/21
1,768
24
38
Chào bạn, nếu bạn đã giảm nghỉ không lương 6 tháng mà giờ muốn báo tăng lại thì làm hồ sơ báo tăng lại tren phần mềm đi. Phương án báo tăng là nghỉ không lương đi làm lại. Lưu ý, 6 tháng nghỉ không lương của bạn sẽ khong đóng bảo hiểm. Do đó, bạn sẽ tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội từ tháng báo tăng lại trở đi nhé bạn.
 
Bình luận hay nhất
Q

Quốc Trị

Guest
Chào bạn, nếu bạn đã giảm nghỉ không lương 6 tháng mà giờ muốn báo tăng lại thì làm hồ sơ báo tăng lại tren phần mềm đi. Phương án báo tăng là nghỉ không lương đi làm lại. Lưu ý, 6 tháng nghỉ không lương của bạn sẽ khong đóng bảo hiểm. Do đó, bạn sẽ tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội từ tháng báo tăng lại trở đi nhé bạn.
à à vậy cũng dễ, cảm ơn chị nhiều