[Hỏi] BHXH Có Chế Độ Nào Cho F0 Không Và Chứng Từ Gồm Những Gì Ạ?

  • Tạo bởi Nguyen thi hoa
  • Start date
Đăng câu hỏi trong mục bảo hiểm
N

Nguyen thi hoa

Guest
Công ty mình ở Bình Dương.
Hiện trạng công nhân là F0 rất nhiều và phải cách ly tại nhà, không có giấy nghỉ bệnh của BHXH và phải nghỉ việc , nhận trợ cấp của công ty rất ít không đủ sống.
Vậy BHXH có chế độ nào cho F0 không và chứng từ gồm những gì ạ?
Cảm ơn !
 

Haman

editor
19/2/21
1,584
5
38
Công ty mình ở Bình Dương.
Hiện trạng công nhân là F0 rất nhiều và phải cách ly tại nhà, không có giấy nghỉ bệnh của BHXH và phải nghỉ việc , nhận trợ cấp của công ty rất ít không đủ sống.
Vậy BHXH có chế độ nào cho F0 không và chứng từ gồm những gì ạ?
Cảm ơn !
Chào em, em xem trình tự thủ tục nhận trợ cấp do là f0 ở đây nhé, em muốn xem văn bản pháp luật thì xem tại Quyết định 23/2021 hướng dẫn nghị quyết 68 nhé.
-------------
Điều 27. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện

1. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với các trường hợp F0 đang điều trị tại cơ sở y tế gồm:

a) Danh sách F0 đủ điều kiện hưởng chính sách theo Mẫu số 8a tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

b) Giấy ra viện điều trị do nhiễm COVID-19 của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

c) Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế.

.....

3. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với F0 đã kết thúc điều trị tại cơ sở y tế trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành gồm:

a) Giấy ra viện.

b) Biên nhận thu tiền ăn tại cơ sở y tế đã điều trị.

c) Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế.

.....

5. Trình tự, thủ tục:

a) Đối với trường hợp đang điều trị, cách ly tại cơ sở y tế, cơ sở cách ly: Cơ sở y tế, cơ sở cách ly căn cứ vào hồ sơ quy định tại khoản 1, 2 Điều này lập danh sách (theo Mẫu số 08a, 8b tại Phụ lục kèm theo Quyết định này) đối với các trường hợp F0, F1 đủ điều kiện hưởng chính sách gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022.

b) Đối với trường hợp F0, F1 đã kết thúc điều trị, hoàn thành cách ly tại cơ sở hoặc cách ly tại nhà: Cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ em, các trường hợp F0, F1 gửi hồ sơ quy định tại khoản 3, 4 Điều này tới Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2022.

Trước ngày 05 và ngày 20 hằng tháng, Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp, lập danh sách (Mẫu số 8a, 8b tại Phụ lục kèm theo Quyết định này) đối với các trường hợp F0, F1 đủ điều kiện hưởng chính sách, gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Trong 02 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

c) Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ của cơ sở y tế, cơ sở cách ly hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt danh sách và chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

6. Cơ sở y tế, cơ sở cách ly, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm chi trả đầy đủ các chế độ hỗ trợ đối với F0, F1, trẻ em đang điều trị, cách ly theo danh sách được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt (Mẫu 8c tại Phụ lục kèm theo Quyết định này).
 
19/3/21
1,768
24
38
Công ty mình ở Bình Dương.
Hiện trạng công nhân là F0 rất nhiều và phải cách ly tại nhà, không có giấy nghỉ bệnh của BHXH và phải nghỉ việc , nhận trợ cấp của công ty rất ít không đủ sống.
Vậy BHXH có chế độ nào cho F0 không và chứng từ gồm những gì ạ?
Cảm ơn !
Chào bạn, có chính sách trợ cấp cho f0 bạn nhé, bạn làm theo trình tự thủ tục sau:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:
Hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với các trường hợp F0 đang điều trị tại cơ sở y tế gồm:

a) Danh sách F0 đủ điều kiện hưởng chính sách theo Mẫu số 8a tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.
b) Giấy ra viện điều trị do nhiễm COVID-19 của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.
c) Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế.
Hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với F0 đã kết thúc điều trị tại cơ sở y tế trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành gồm:
a) Giấy ra viện.
b) Biên nhận thu tiền ăn tại cơ sở y tế đã điều trị.
c) Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế.
Bước 2: Nơi nộp hồ sơ:
- Nếu đang điều trị tại cơ sở y tế thì cơ sở y tế sẽ lập danh sách
- nếu điều trị ở nhà hoặc là đã điều trị xong thì nộp hồ sơ đến UBND xã nơi cư trú nhé bạn