[Hỏi] Bệnh Viện Trả Lời Không Có Cung Cấp Loại Giấy Chứng Nhận Phẩu Thuật, E Phải Làm Sao Để Bên Bảo Việt Chấp Nhận Chi Trả Quyền Lợi?

  • Tạo bởi Khánh Lưu
  • Start date
Đăng câu hỏi trong mục bảo hiểm
K

Khánh Lưu

Guest
Các bác cho em hỏi trường hợp này.
Mẹ phẫu thuật tại bệnh viện Bạch Mai đã ra viện.
Khi làm hồ sơ tại Bảo Việt Nhân Thọ. Có yêu cầu cung cấp giấy chứng nhận phẫu thuật. Trong khi đó em Đã hỏi trực tiếp bác sĩ và phòng kế toán chỗ khoa mẹ em phẫu thuật . Mọi chi phi đã có hết trong Bảng Kê Chi Tiết ( e có xin dấu đỏ bệnh viện) và hoá đơn Vat. Bệnh viện trả lời không có cung cấp loại giấy chứng nhận này. Chỉ có trong bảng kê và hoá đơn trên… Nhưng Bảo Việt từ chối giải quyết vì thiếu giấy này.
Các bác cho em hỏi tiệm phô tô giấy này thì giới thiệu em . Chứ em khó hiểu quá 🥲
 
Bình luận hay nhất
Các bác cho em hỏi trường hợp này.
Mẹ phẫu thuật tại bệnh viện Bạch Mai đã ra viện.
Khi làm hồ sơ tại Bảo Việt Nhân Thọ. Có yêu cầu cung cấp giấy chứng nhận phẫu thuật. Trong khi đó em Đã hỏi trực tiếp bác sĩ và phòng kế toán chỗ khoa mẹ em phẫu thuật . Mọi chi phi đã có hết trong Bảng Kê Chi Tiết ( e có xin dấu đỏ bệnh viện) và hoá đơn Vat. Bệnh viện trả lời không có cung cấp loại giấy chứng nhận này. Chỉ có trong bảng kê và hoá đơn trên… Nhưng Bảo Việt từ chối giải quyết vì thiếu giấy này.
Các bác cho em hỏi tiệm phô tô giấy này thì giới thiệu em . Chứ em khó hiểu quá 🥲
Haha, phải đọc trong hợp đồng bảo hiểm xem trong hồ sơ có ghi là cần cung cấp giấy chứng nhận phẫu thuật không? Mà thường phải có giấy này chứ nhỉ. Hoặc xem...
19/3/21
1,768
24
38
Các bác cho em hỏi trường hợp này.
Mẹ phẫu thuật tại bệnh viện Bạch Mai đã ra viện.
Khi làm hồ sơ tại Bảo Việt Nhân Thọ. Có yêu cầu cung cấp giấy chứng nhận phẫu thuật. Trong khi đó em Đã hỏi trực tiếp bác sĩ và phòng kế toán chỗ khoa mẹ em phẫu thuật . Mọi chi phi đã có hết trong Bảng Kê Chi Tiết ( e có xin dấu đỏ bệnh viện) và hoá đơn Vat. Bệnh viện trả lời không có cung cấp loại giấy chứng nhận này. Chỉ có trong bảng kê và hoá đơn trên… Nhưng Bảo Việt từ chối giải quyết vì thiếu giấy này.
Các bác cho em hỏi tiệm phô tô giấy này thì giới thiệu em . Chứ em khó hiểu quá 🥲
Haha, phải đọc trong hợp đồng bảo hiểm xem trong hồ sơ có ghi là cần cung cấp giấy chứng nhận phẫu thuật không? Mà thường phải có giấy này chứ nhỉ. Hoặc xem trong văn bản từ chối bồi thường bên bảo việt sẽ trích dẫn điều khoản quy định bạn ạ.
Còn làm gì có tiệm phô tô nào có giấy này. kaka, chỉ trong viện có giấy này thôi
 
Bình luận hay nhất

Haman

editor
19/2/21
1,584
5
38
Các bác cho em hỏi trường hợp này.
Mẹ phẫu thuật tại bệnh viện Bạch Mai đã ra viện.
Khi làm hồ sơ tại Bảo Việt Nhân Thọ. Có yêu cầu cung cấp giấy chứng nhận phẫu thuật. Trong khi đó em Đã hỏi trực tiếp bác sĩ và phòng kế toán chỗ khoa mẹ em phẫu thuật . Mọi chi phi đã có hết trong Bảng Kê Chi Tiết ( e có xin dấu đỏ bệnh viện) và hoá đơn Vat. Bệnh viện trả lời không có cung cấp loại giấy chứng nhận này. Chỉ có trong bảng kê và hoá đơn trên… Nhưng Bảo Việt từ chối giải quyết vì thiếu giấy này.
Các bác cho em hỏi tiệm phô tô giấy này thì giới thiệu em . Chứ em khó hiểu quá 🥲
Chào em, em kiểm tra lại trong hợp đồng bảo hiểm của mẹ em chưa? Xem trong có có điều khoản hưởng dẫn về hồ sơ khi xảy ra sự kiện bảo hiểm đó, có yêu cầu phải có giấy chứng nhận phẫu thuật không rồi xử lý tiếp