[Hỏi] Bên mình nghỉ k lương báo giảm tất cả người lao động. Giờ đang làm xin trợ cấp. Nhưng có xin được trợ cấp cho cả Giám đốc không?

  • Tạo bởi KỲ Hiệp
  • Start date
Đăng câu hỏi trong mục bảo hiểm
Bình luận hay nhất
Mọi người ơi cho mình hỏi bên mình nghỉ k lương báo giảm tất cả người lao động. Giờ đang làm xin trợ cấp. Nhưng có xin được trợ cấp cho cả Giám đốc không? ( Bên mình cty TNHH 2 thành viên) giám đốc cũng được trả lương và đóng bảo hiểm như NLĐ.
Chào bạn, bởi giám đốc có đóng bảo hiểm và được hưởng lương thì khi báo giảm không lương và làm trợ cấp covid thì giám đốc cũng được hưởng bình thường bạn nhé. bạn cứ làm trợ cấp cho cả giám đốc nha bạn
19/3/21
1,768
24
38
Mọi người ơi cho mình hỏi bên mình nghỉ k lương báo giảm tất cả người lao động. Giờ đang làm xin trợ cấp. Nhưng có xin được trợ cấp cho cả Giám đốc không? ( Bên mình cty TNHH 2 thành viên) giám đốc cũng được trả lương và đóng bảo hiểm như NLĐ.
Chào bạn, bởi giám đốc có đóng bảo hiểm và được hưởng lương thì khi báo giảm không lương và làm trợ cấp covid thì giám đốc cũng được hưởng bình thường bạn nhé. bạn cứ làm trợ cấp cho cả giám đốc nha bạn
 
Bình luận hay nhất

Haman

editor
19/2/21
1,584
5
38
Mọi người ơi cho mình hỏi bên mình nghỉ k lương báo giảm tất cả người lao động. Giờ đang làm xin trợ cấp. Nhưng có xin được trợ cấp cho cả Giám đốc không? ( Bên mình cty TNHH 2 thành viên) giám đốc cũng được trả lương và đóng bảo hiểm như NLĐ.
Chào bạn, giám đốc cũng là người làm công ăn lương, cũng được trả lương và đóng bảo hiểm nên vẫn làm trợ cấp covid được bạn nhé.