[Hỏi] Bên cty e nghỉ giãn cách từ 25/7. E không báo giảm lao động nghỉ không lương trong tháng 8 được, tháng 9 báo giảm tháng 8 được ko?

  • Tạo bởi Hương Thuần
  • Start date
Đăng câu hỏi trong mục bảo hiểm
H

Hương Thuần

Guest
Mng chỉ giáo giúp e với. Bên cty e nghỉ giãn cách từ 25/7. Từ hôm đó k đến cty lên e cũng không báo giảm lao động nghỉ không lương trong tháng 8 được. Sang t9 mà e báo giảm t8 có được không ạ? Thủ tục để hưởng trợ cấp hưởng covid cho người lao động cần những gì ạ?
 
Bình luận hay nhất
Mng chỉ giáo giúp e với. Bên cty e nghỉ giãn cách từ 25/7. Từ hôm đó k đến cty lên e cũng không báo giảm lao động nghỉ không lương trong tháng 8 được. Sang t9 mà e báo giảm t8 có được không ạ? Thủ tục để hưởng trợ cấp hưởng covid cho người lao động cần những gì ạ?
Chào em, sang tháng 9 em làm thủ tục báo giảm nghỉ không lương muộn cũng được bạn nhé, không ảnh hưởng gì đâu. Thủ tục làm trợ cấp covid như sau:
Bước 1: Báo giảm nghỉ KL trên phần mềm BHXH
Bước 2: Làm mẫu 600g trên phần mềm BHXH để xác nhận đóng BHXH tháng liền kề
Bước 3: Làm hồ sơ gửi lên UBND quận/huyện để yêu cầu nhận trợ cấp.
Hồ sơ gồm:
1. Bản sao văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.
2. Danh sách người lao động có...

Haman

editor
19/2/21
1,584
5
38
Mng chỉ giáo giúp e với. Bên cty e nghỉ giãn cách từ 25/7. Từ hôm đó k đến cty lên e cũng không báo giảm lao động nghỉ không lương trong tháng 8 được. Sang t9 mà e báo giảm t8 có được không ạ? Thủ tục để hưởng trợ cấp hưởng covid cho người lao động cần những gì ạ?
Chào em, sang tháng 9 em làm thủ tục báo giảm nghỉ không lương muộn cũng được bạn nhé, không ảnh hưởng gì đâu. Thủ tục làm trợ cấp covid như sau:
Bước 1: Báo giảm nghỉ KL trên phần mềm BHXH
Bước 2: Làm mẫu 600g trên phần mềm BHXH để xác nhận đóng BHXH tháng liền kề
Bước 3: Làm hồ sơ gửi lên UBND quận/huyện để yêu cầu nhận trợ cấp.
Hồ sơ gồm:
1. Bản sao văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.
2. Danh sách người lao động có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 23.
3. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu một trong các giấy tờ sau: Giấy tờ chứng minh người lao động đang mang thai; Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em; Giấy chứng nhận nuôi con nuôi; Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan có thẩm quyền đối với đối tượng được quy định tại khoản 2 Điều 14 Quyết định 23.
 
Bình luận hay nhất
19/3/21
1,768
24
38
Mng chỉ giáo giúp e với. Bên cty e nghỉ giãn cách từ 25/7. Từ hôm đó k đến cty lên e cũng không báo giảm lao động nghỉ không lương trong tháng 8 được. Sang t9 mà e báo giảm t8 có được không ạ? Thủ tục để hưởng trợ cấp hưởng covid cho người lao động cần những gì ạ?
Chào em, em làm hồ sơ báo giảm muộn được em nhé. Thủ tục hưởng trợ cấp covid em làm như sau:
Bước 1: Báo giảm lao động KL trên phần mềm và có kết quả thành công.
Bước 2: Làm hỗ sơ 600g gửi lên bảo hiểm trên phần mềm
Bước 3: Làm hồ sơ gửi UBND quận, huyện để nhận trợ cấp covid trên trang dịch vụ công, hồ sơ gồm có:
1. Bản sao văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.
2. Danh sách người lao động có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 23.
3. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu một trong các giấy tờ sau: Giấy tờ chứng minh người lao động đang mang thai; Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em; Giấy chứng nhận nuôi con nuôi; Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan có thẩm quyền đối với đối tượng được quy định tại khoản 2 Điều 14 Quyết định 23/2021.